เศรษฐกิจติดบ้าน
เศรษฐกิจติดบ้าน

ทิศทางสินค้าเกษตรไทยในอนาคต

หน้ารายการ
29 พ.ย. 65

สินค้าเกษตร รวมไปถึงผลไม้ของไทย ล้วนแล้วแต่เป็นที่นิยมของผู้บริโภคทั่วโลก แต่ท่ามกลางการแข่งขันในตลาดที่สูงขึ้น การขนส่งมีการพัฒนาที่สะดวกสบาย และใช้เวลาที่รวดเร็วมากขึ้น โดยเฉพาะจากประเทศจีนสู่ประเทศไทย ปัจจัยเหล่านี้จะทำให้สินค้าเกษตรของไทย โดยเฉพาะผลไม้และพืชผักสวนครัวจากประเทศจีนทะลักเข้าสู่ประเทศไทย จนได้รับผลกระทบหรือไม่ ? ทิศทางสินค้าเกษตรไทยในอนาคตจะเป็นอย่างไร ? ร่วมพูดคุยในประเด็นนี้กับ รศ. ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช ผอ.ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ ม.หอการค้าไทย

ติดตามชมรายการเศรษฐกิจติดบ้าน ตอน ทิศทางสินค้าเกษตรไทยในอนาคต วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 22.15 - 22.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ www.thaipbs.or.th/Live

ทิศทางสินค้าเกษตรไทยในอนาคต

29 พ.ย. 65

สินค้าเกษตร รวมไปถึงผลไม้ของไทย ล้วนแล้วแต่เป็นที่นิยมของผู้บริโภคทั่วโลก แต่ท่ามกลางการแข่งขันในตลาดที่สูงขึ้น การขนส่งมีการพัฒนาที่สะดวกสบาย และใช้เวลาที่รวดเร็วมากขึ้น โดยเฉพาะจากประเทศจีนสู่ประเทศไทย ปัจจัยเหล่านี้จะทำให้สินค้าเกษตรของไทย โดยเฉพาะผลไม้และพืชผักสวนครัวจากประเทศจีนทะลักเข้าสู่ประเทศไทย จนได้รับผลกระทบหรือไม่ ? ทิศทางสินค้าเกษตรไทยในอนาคตจะเป็นอย่างไร ? ร่วมพูดคุยในประเด็นนี้กับ รศ. ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช ผอ.ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ ม.หอการค้าไทย

ติดตามชมรายการเศรษฐกิจติดบ้าน ตอน ทิศทางสินค้าเกษตรไทยในอนาคต วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 22.15 - 22.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ www.thaipbs.or.th/Live

เศรษฐกิจติดบ้าน

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - ล่าสุด

เศรษฐกิจติดบ้าน

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - ล่าสุด