รู้สู้ภัยแล้ง
รู้สู้ภัยแล้ง

ประเด็นข่าว (7 มี.ค. 59)

หน้ารายการ
7 มี.ค. 59
  • 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยาเหลือน้ำใช้การได้เพียงร้อยละ 16
  • 10 องค์กรร่วมมือประหยัดน้ำร้อยละ 30
  • วิกฤตเขื่อนลุ่มน้ำชี - มูล น้ำใช้การเหลือน้อยมาก
ติดตามรายการรู้สู้ภัยแล้ง ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 18.25 - 19.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live ติดตามข้อมูลภัยแล้งเพิ่มเติมได้ทาง www.thaipbs.or.th/watersharing

ประเด็นข่าว (7 มี.ค. 59)

7 มี.ค. 59
  • 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยาเหลือน้ำใช้การได้เพียงร้อยละ 16
  • 10 องค์กรร่วมมือประหยัดน้ำร้อยละ 30
  • วิกฤตเขื่อนลุ่มน้ำชี - มูล น้ำใช้การเหลือน้อยมาก
ติดตามรายการรู้สู้ภัยแล้ง ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 18.25 - 19.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live ติดตามข้อมูลภัยแล้งเพิ่มเติมได้ทาง www.thaipbs.or.th/watersharing