HOT&COOL Oh!TA สุดยอดเมืองอนเซ็น
HOT&COOL Oh!TA สุดยอดเมืองอนเซ็น

​บทสรุป "หนึ่งหมู่บ้านหนึ่งผลิตภัณฑ์" แห่งโออิตะ

หน้ารายการ
20 ก.พ. 59

สัปดาห์นี้ คุณพิมฐา สาวน้อยที่กำลังเป็นที่รู้จักในปัจจุบันจะพาไปรู้จักจังหวัดโออิตะกันอีกครั้ง ในฐานะที่ศิษย์เก่าที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของโออิตะ กับรายการ HOT&COOL Oh!TA ตอนสุดท้าย ซึ่งจะรวบรวม "หนึ่งหมู่บ้านหนึ่งผลิตภัณฑ์" ของจังหวัดโออิตะ หัวเมืองในภูมิภาคคิวชูของประเทศญี่ปุ่น เมืองที่มีอนเซ็นที่โด่งดังเป็นอันดับหนึ่ง

ติดตามชมรายการ HOT&COOL Oh!TA สุดยอดเมืองอนเซ็น ตอน บทสรุป "หนึ่งหมู่บ้านหนึ่งผลิตภัณฑ์" แห่งโออิตะ ในวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 17.30 น. รับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

​บทสรุป "หนึ่งหมู่บ้านหนึ่งผลิตภัณฑ์" แห่งโออิตะ

20 ก.พ. 59

สัปดาห์นี้ คุณพิมฐา สาวน้อยที่กำลังเป็นที่รู้จักในปัจจุบันจะพาไปรู้จักจังหวัดโออิตะกันอีกครั้ง ในฐานะที่ศิษย์เก่าที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของโออิตะ กับรายการ HOT&COOL Oh!TA ตอนสุดท้าย ซึ่งจะรวบรวม "หนึ่งหมู่บ้านหนึ่งผลิตภัณฑ์" ของจังหวัดโออิตะ หัวเมืองในภูมิภาคคิวชูของประเทศญี่ปุ่น เมืองที่มีอนเซ็นที่โด่งดังเป็นอันดับหนึ่ง

ติดตามชมรายการ HOT&COOL Oh!TA สุดยอดเมืองอนเซ็น ตอน บทสรุป "หนึ่งหมู่บ้านหนึ่งผลิตภัณฑ์" แห่งโออิตะ ในวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 17.30 น. รับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live