จากรากสู่เรา
จากรากสู่เรา

เสน่ห์สงขลาสู่เมืองมรดกโลก

หน้ารายการ
18 พ.ค. 67

พื้นที่บริเวณคาบสมุทรสทิงพระและเมืองเก่าสงขลาที่บ่อยางนั้น เป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญมาตั้งแต่ครั้งอดีตอาจย้อนไปได้ถึง 1,000 ปีก่อน เป็นแหล่งอารยธรรมและวัฒนธรรมสำคัญที่ยังคงมีร่องรอยหลงเหลือมาถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะที่เมืองเก่าสงขลา ตำบลบ่อยาง ซึ่งมีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นจนมีคนบอกว่าที่นี่เป็นเสมือนเมืองจีน เล็ก ๆ ที่อยู่นอกเมืองจีน เมืองเก่าสงขลาที่บ่อยางแห่งนี้เคยผ่านยุคที่มีความรุ่งเรืองทั้งในด้านของเศรษฐกิจ และวิถีชีวิตของผู้คน แต่เมื่อเกิดความเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมและการเดินทางก็ทำให้ที่นี่ซบเซาลงอย่างน่าใจหาย ร้านค้า โรงภาพยนตร์ หรือแม้แต่บ้านเรือนก็ถูกปิด จนเมื่อปี 2552 ได้เกิดเวทีประชาคมเพื่อสอบถาม ความคิดเห็นของคนในพื้นที่ในการที่จะผลักดันการพัฒนาเมืองสงขลาขึ้นสู่การเป็นเมืองมรดกโลก เมืองเก่าสงขลานั้นยังคงเป็นเมืองที่มีชีวิต มีผู้คนที่เป็นคนดั้งเดิมอยู่อาศัยและทำกิจการ อย่างเช่นร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านขายของที่ระลึก โปสการ์ด เป็นเมืองที่มีความทรงจำร่วมของผู้คนซึ่งยังคงได้รับการบอกเล่าสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน ความทรงจำต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นเสน่ห์ที่ชวนให้ผู้คนจากหลากหลายพื้นที่เข้ามาสัมผัสและเรียนรู้ เป็นมรดกตกทอดที่มีความสำคัญที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อคนในแต่ละยุคสมัย

ติดตามได้ ในรายการติดตามในรายการจากรากสู่เรา ตอน เสน่ห์สงขลาสู่เมืองมรดกโลก วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.05 - 14.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

เสน่ห์สงขลาสู่เมืองมรดกโลก

18 พ.ค. 67

พื้นที่บริเวณคาบสมุทรสทิงพระและเมืองเก่าสงขลาที่บ่อยางนั้น เป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญมาตั้งแต่ครั้งอดีตอาจย้อนไปได้ถึง 1,000 ปีก่อน เป็นแหล่งอารยธรรมและวัฒนธรรมสำคัญที่ยังคงมีร่องรอยหลงเหลือมาถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะที่เมืองเก่าสงขลา ตำบลบ่อยาง ซึ่งมีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นจนมีคนบอกว่าที่นี่เป็นเสมือนเมืองจีน เล็ก ๆ ที่อยู่นอกเมืองจีน เมืองเก่าสงขลาที่บ่อยางแห่งนี้เคยผ่านยุคที่มีความรุ่งเรืองทั้งในด้านของเศรษฐกิจ และวิถีชีวิตของผู้คน แต่เมื่อเกิดความเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมและการเดินทางก็ทำให้ที่นี่ซบเซาลงอย่างน่าใจหาย ร้านค้า โรงภาพยนตร์ หรือแม้แต่บ้านเรือนก็ถูกปิด จนเมื่อปี 2552 ได้เกิดเวทีประชาคมเพื่อสอบถาม ความคิดเห็นของคนในพื้นที่ในการที่จะผลักดันการพัฒนาเมืองสงขลาขึ้นสู่การเป็นเมืองมรดกโลก เมืองเก่าสงขลานั้นยังคงเป็นเมืองที่มีชีวิต มีผู้คนที่เป็นคนดั้งเดิมอยู่อาศัยและทำกิจการ อย่างเช่นร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านขายของที่ระลึก โปสการ์ด เป็นเมืองที่มีความทรงจำร่วมของผู้คนซึ่งยังคงได้รับการบอกเล่าสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน ความทรงจำต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นเสน่ห์ที่ชวนให้ผู้คนจากหลากหลายพื้นที่เข้ามาสัมผัสและเรียนรู้ เป็นมรดกตกทอดที่มีความสำคัญที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อคนในแต่ละยุคสมัย

ติดตามได้ ในรายการติดตามในรายการจากรากสู่เรา ตอน เสน่ห์สงขลาสู่เมืองมรดกโลก วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.05 - 14.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

จากรากสู่เรา

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - ล่าสุด
ตำนานพระนางเลือดขาว
ตำนานพระนางเลือดขาว
24 ก.พ. 67
โคกเมืองวัดเขียนบางแก้วและเมืองสทิงพระ : บ้านเมืองในพุทธศตวรรษที่ 18
โคกเมืองวัดเขียนบางแก้วและเมืองสทิงพระ : บ้านเมืองในพุทธศตวรรษที่ 18
2 มี.ค. 67
ซิงกอรา เมืองสงขลาในสมัยอยุธยา
ซิงกอรา เมืองสงขลาในสมัยอยุธยา
9 มี.ค. 67
เมืองพัทลุง บนเส้นทางประวัติศาสตร์
เมืองพัทลุง บนเส้นทางประวัติศาสตร์
16 มี.ค. 67
เมืองเก่าสงขลา จากหัวเขาแดงสู่แหลมสนและบ่อยาง
เมืองเก่าสงขลา จากหัวเขาแดงสู่แหลมสนและบ่อยาง
23 มี.ค. 67
รอยจีนในเมืองเก่าสงขลา
รอยจีนในเมืองเก่าสงขลา
30 มี.ค. 67
มุสลิมเมืองสงขลา อัตลักษณ์และชาติพันธุ์สัมพันธ์
มุสลิมเมืองสงขลา อัตลักษณ์และชาติพันธุ์สัมพันธ์
6 เม.ย. 67
พุทธศาสนาในลุ่มทะเลสาบสงขลา
พุทธศาสนาในลุ่มทะเลสาบสงขลา
13 เม.ย. 67
เศรษฐกิจแบบโบราณรอบทะเลสาบสงขลา
เศรษฐกิจแบบโบราณรอบทะเลสาบสงขลา
20 เม.ย. 67
หลวงปู่ทวด วีรบุรุษทางวัฒนธรรมแห่งเมืองใต้
หลวงปู่ทวด วีรบุรุษทางวัฒนธรรมแห่งเมืองใต้
27 เม.ย. 67
จากรากสู่เรา
จากรากสู่เรา
30 เม.ย. 67
หาดใหญ่ : ความรุ่งเรืองจากอดีตสู่ปัจจุบัน
หาดใหญ่ : ความรุ่งเรืองจากอดีตสู่ปัจจุบัน
4 พ.ค. 67
จากรากสู่เรา
จากรากสู่เรา
7 พ.ค. 67
จะนะ-เทพา เมืองพรมแดน พุทธ-มุสลิม
จะนะ-เทพา เมืองพรมแดน พุทธ-มุสลิม
11 พ.ค. 67
กำลังเล่น...
เสน่ห์สงขลาสู่เมืองมรดกโลก
เสน่ห์สงขลาสู่เมืองมรดกโลก
18 พ.ค. 67
วังปลายเนิน
วังปลายเนิน
25 พ.ค. 67
จากรากสู่เรา
จากรากสู่เรา
28 พ.ค. 67
วังแพร่งนรา ยุคทองของละครร้อง เสียงแห่งพระนคร
วังแพร่งนรา ยุคทองของละครร้อง เสียงแห่งพระนคร
1 มิ.ย. 67
วังเพชรบูรณ์
วังเพชรบูรณ์
8 มิ.ย. 67
จากรากสู่เรา
จากรากสู่เรา
11 มิ.ย. 67
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ แลนด์มาร์กเมืองใหม่สมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ แลนด์มาร์กเมืองใหม่สมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม
15 มิ.ย. 67
จากรากสู่เรา
จากรากสู่เรา
18 มิ.ย. 67
นายเลิศ เศรษฐบุตร กับเส้นทางพ่อค้ายุคสยามใหม่
นายเลิศ เศรษฐบุตร กับเส้นทางพ่อค้ายุคสยามใหม่
22 มิ.ย. 67

จากรากสู่เรา

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - ล่าสุด
ตำนานพระนางเลือดขาว
ตำนานพระนางเลือดขาว
24 ก.พ. 67
โคกเมืองวัดเขียนบางแก้วและเมืองสทิงพระ : บ้านเมืองในพุทธศตวรรษที่ 18
โคกเมืองวัดเขียนบางแก้วและเมืองสทิงพระ : บ้านเมืองในพุทธศตวรรษที่ 18
2 มี.ค. 67
ซิงกอรา เมืองสงขลาในสมัยอยุธยา
ซิงกอรา เมืองสงขลาในสมัยอยุธยา
9 มี.ค. 67
เมืองพัทลุง บนเส้นทางประวัติศาสตร์
เมืองพัทลุง บนเส้นทางประวัติศาสตร์
16 มี.ค. 67
เมืองเก่าสงขลา จากหัวเขาแดงสู่แหลมสนและบ่อยาง
เมืองเก่าสงขลา จากหัวเขาแดงสู่แหลมสนและบ่อยาง
23 มี.ค. 67
รอยจีนในเมืองเก่าสงขลา
รอยจีนในเมืองเก่าสงขลา
30 มี.ค. 67
มุสลิมเมืองสงขลา อัตลักษณ์และชาติพันธุ์สัมพันธ์
มุสลิมเมืองสงขลา อัตลักษณ์และชาติพันธุ์สัมพันธ์
6 เม.ย. 67
พุทธศาสนาในลุ่มทะเลสาบสงขลา
พุทธศาสนาในลุ่มทะเลสาบสงขลา
13 เม.ย. 67
เศรษฐกิจแบบโบราณรอบทะเลสาบสงขลา
เศรษฐกิจแบบโบราณรอบทะเลสาบสงขลา
20 เม.ย. 67
หลวงปู่ทวด วีรบุรุษทางวัฒนธรรมแห่งเมืองใต้
หลวงปู่ทวด วีรบุรุษทางวัฒนธรรมแห่งเมืองใต้
27 เม.ย. 67
จากรากสู่เรา
จากรากสู่เรา
30 เม.ย. 67
หาดใหญ่ : ความรุ่งเรืองจากอดีตสู่ปัจจุบัน
หาดใหญ่ : ความรุ่งเรืองจากอดีตสู่ปัจจุบัน
4 พ.ค. 67
จากรากสู่เรา
จากรากสู่เรา
7 พ.ค. 67
จะนะ-เทพา เมืองพรมแดน พุทธ-มุสลิม
จะนะ-เทพา เมืองพรมแดน พุทธ-มุสลิม
11 พ.ค. 67
กำลังเล่น...
เสน่ห์สงขลาสู่เมืองมรดกโลก
เสน่ห์สงขลาสู่เมืองมรดกโลก
18 พ.ค. 67
วังปลายเนิน
วังปลายเนิน
25 พ.ค. 67
จากรากสู่เรา
จากรากสู่เรา
28 พ.ค. 67
วังแพร่งนรา ยุคทองของละครร้อง เสียงแห่งพระนคร
วังแพร่งนรา ยุคทองของละครร้อง เสียงแห่งพระนคร
1 มิ.ย. 67
วังเพชรบูรณ์
วังเพชรบูรณ์
8 มิ.ย. 67
จากรากสู่เรา
จากรากสู่เรา
11 มิ.ย. 67
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ แลนด์มาร์กเมืองใหม่สมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ แลนด์มาร์กเมืองใหม่สมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม
15 มิ.ย. 67
จากรากสู่เรา
จากรากสู่เรา
18 มิ.ย. 67
นายเลิศ เศรษฐบุตร กับเส้นทางพ่อค้ายุคสยามใหม่
นายเลิศ เศรษฐบุตร กับเส้นทางพ่อค้ายุคสยามใหม่
22 มิ.ย. 67

ละครย้อนยุค

ดูทั้งหมด

♫ ♫ Songs Popular ♫ ♫

ดูทั้งหมด

คลิปมาใหม่

คนดูเยอะ 👀

ดูทั้งหมด

เสน่ห์ประเทศไทย