จากรากสู่เรา ซีซัน 2
จากรากสู่เรา ซีซัน 2

มุสลิมบางกอกน้อย : แขกแพ ข้าวหมกสามสี และที่นอนยัดนุ่น

หน้ารายการ
7 พ.ย. 65

“ชุมชนมุสลิมบางกอกน้อย” ชุมชนที่มีชื่อเสียงในเรื่องของ “ที่นอนนุ่น” และ “อาหารมุสลิม” ในอดีตชุมชนตั้งอยู่บริเวณฝั่งใต้ของคลองบางกอกน้อย ก่อนที่จะมีการสร้างทางรถไฟ และสถานีรถไฟในสมัยรัชกาลที่ 5 ทำให้มีการเวนคืนที่ดิน และย้ายไปฝั่งตรงข้ามบริเวณอู่ต่อเรือเก่าที่ทิ้งร้าง ซึ่งก็คือที่ตั้งในปัจจุบัน

ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 บริเวณสถานีรถไฟบางกอกน้อย ระเบิดส่วนหนึ่งได้มาตกบริเวณพื้นที่มัสยิด ส่งผลให้ตัวมัสยิด โรงเรียน และหมู่บ้านมุสลิมริมคลองเกิดความเสียหาย เหลือเพียงที่ฝังศพ หรือกุโบร์ และถังน้ำของมัสยิดเท่านั้น ปัจจุบันชุมชนมุสลิมบางกอกน้อยเกิดการเปลี่ยนแปลง ผู้คนเปลี่ยนถ่าย แต่ทำไมพวกเขายังคงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมดังเดิมได้ไม่เสื่อมคลาย ?

ติดตามชมได้ในรายการ จากรากสู่เรา ตอน มุสลิมบางกอกน้อย : แขกแพ ข้าวหมกสามสี และที่นอนยัดนุ่น วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 21.45 - 22.15 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

มุสลิมบางกอกน้อย : แขกแพ ข้าวหมกสามสี และที่นอนยัดนุ่น

7 พ.ย. 65

“ชุมชนมุสลิมบางกอกน้อย” ชุมชนที่มีชื่อเสียงในเรื่องของ “ที่นอนนุ่น” และ “อาหารมุสลิม” ในอดีตชุมชนตั้งอยู่บริเวณฝั่งใต้ของคลองบางกอกน้อย ก่อนที่จะมีการสร้างทางรถไฟ และสถานีรถไฟในสมัยรัชกาลที่ 5 ทำให้มีการเวนคืนที่ดิน และย้ายไปฝั่งตรงข้ามบริเวณอู่ต่อเรือเก่าที่ทิ้งร้าง ซึ่งก็คือที่ตั้งในปัจจุบัน

ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 บริเวณสถานีรถไฟบางกอกน้อย ระเบิดส่วนหนึ่งได้มาตกบริเวณพื้นที่มัสยิด ส่งผลให้ตัวมัสยิด โรงเรียน และหมู่บ้านมุสลิมริมคลองเกิดความเสียหาย เหลือเพียงที่ฝังศพ หรือกุโบร์ และถังน้ำของมัสยิดเท่านั้น ปัจจุบันชุมชนมุสลิมบางกอกน้อยเกิดการเปลี่ยนแปลง ผู้คนเปลี่ยนถ่าย แต่ทำไมพวกเขายังคงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมดังเดิมได้ไม่เสื่อมคลาย ?

ติดตามชมได้ในรายการ จากรากสู่เรา ตอน มุสลิมบางกอกน้อย : แขกแพ ข้าวหมกสามสี และที่นอนยัดนุ่น วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 21.45 - 22.15 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

จากรากสู่เรา

1 - 30
31 - ล่าสุด

จากรากสู่เรา

1 - 30
31 - ล่าสุด