อาหารจานสุข
อาหารจานสุข

รร.บ้านผาสามยอด จ.เลย

หน้ารายการ
18 มี.ค. 66

ภายใต้งบประมาณที่จำกัดของโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกล ทำให้ส่งผลกระทบกับภาวะโภชนาการที่ดีของนักเรียนทั้งโรงเรียน แต่ท่ามกลางวิกฤตกลับทำให้เกิดโอกาส! อะไรคือตัวแปรที่ทำให้อาหารมื้อกลางวันของเด็กนักเรียนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น?

ติดตามชมรายการ อาหารจานสุข วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 - 08.30 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

รร.บ้านผาสามยอด จ.เลย

18 มี.ค. 66

ภายใต้งบประมาณที่จำกัดของโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกล ทำให้ส่งผลกระทบกับภาวะโภชนาการที่ดีของนักเรียนทั้งโรงเรียน แต่ท่ามกลางวิกฤตกลับทำให้เกิดโอกาส! อะไรคือตัวแปรที่ทำให้อาหารมื้อกลางวันของเด็กนักเรียนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น?

ติดตามชมรายการ อาหารจานสุข วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 - 08.30 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

อาหารจานสุข

1 - 30
31 - ล่าสุด
โรงเรียนต้นแบบเมืองน่าน
โรงเรียนต้นแบบเมืองน่าน
7 ม.ค. 66
โรงเรียน ชุมชน โภชนาการปลอดภัย รอบรั้วจานสุข....บ้านห้วยแฮ้ว
โรงเรียน ชุมชน โภชนาการปลอดภัย รอบรั้วจานสุข....บ้านห้วยแฮ้ว
14 ม.ค. 66
บุญกุ้มข้าวใหญ่ เพื่ออาหารจานสุขโรงเรียนบ้านดอนผอุง
บุญกุ้มข้าวใหญ่ เพื่ออาหารจานสุขโรงเรียนบ้านดอนผอุง
21 ม.ค. 66
บ้านคูเมือง อาหารปลอดภัย อาหารจานสุข
บ้านคูเมือง อาหารปลอดภัย อาหารจานสุข
28 ม.ค. 66
อาหารแปรรูป...จานสุขแปลงร่าง
อาหารแปรรูป...จานสุขแปลงร่าง
4 ก.พ. 66
บ้านโคกจำเริญโมเดล
บ้านโคกจำเริญโมเดล
11 ก.พ. 66
ของกินริมรั้ว สวนข้างบ้าน สู่อาหารจานสุข
ของกินริมรั้ว สวนข้างบ้าน สู่อาหารจานสุข
18 ก.พ. 66
ร่วมมือ ร่วมแรง เพื่อโภชนาการที่ดี
ร่วมมือ ร่วมแรง เพื่อโภชนาการที่ดี
25 ก.พ. 66
ถาดหลุมพรีเมียม
ถาดหลุมพรีเมียม
4 มี.ค. 66
รร.บ้านวังแรง จ.นครสวรรค์
รร.บ้านวังแรง จ.นครสวรรค์
11 มี.ค. 66
กำลังเล่น...
รร.บ้านผาสามยอด จ.เลย
รร.บ้านผาสามยอด จ.เลย
18 มี.ค. 66
รร.ตชด.บ้านนานกปีด จ.เลย
รร.ตชด.บ้านนานกปีด จ.เลย
25 มี.ค. 66
ด้วยรักและผูกพัน อาหารจานสุข
ด้วยรักและผูกพัน อาหารจานสุข
1 เม.ย. 66
ความอบอุ่นที่โรงเรียนวัดเชิงเลน
ความอบอุ่นที่โรงเรียนวัดเชิงเลน
13 พ.ค. 66
มากกว่าความอร่อยที่โรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์
มากกว่าความอร่อยที่โรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์
20 พ.ค. 66
มากกว่าแค่โภชนาการที่โรงเรียนวัดโคกทอง
มากกว่าแค่โภชนาการที่โรงเรียนวัดโคกทอง
27 พ.ค. 66
สำรับสุขริมน้ำที่ชุมชนมหาสอน
สำรับสุขริมน้ำที่ชุมชนมหาสอน
3 มิ.ย. 66
เรื่องหวาน ๆ ที่บ้านบางพลับ
เรื่องหวาน ๆ ที่บ้านบางพลับ
10 มิ.ย. 66
สุขจากป่าที่บ้านถ้ำเสือ
สุขจากป่าที่บ้านถ้ำเสือ
17 มิ.ย. 66
ของดีที่ซ่อนอยู่ในดงปรือ
ของดีที่ซ่อนอยู่ในดงปรือ
24 มิ.ย. 66
เห็ดเผาะกะเทาะน้ำมวบ
เห็ดเผาะกะเทาะน้ำมวบ
1 ก.ค. 66
เสน่ห์กลางทุ่งที่บ้านทุ่งศรี
เสน่ห์กลางทุ่งที่บ้านทุ่งศรี
8 ก.ค. 66
ไกยีแสนสุขบุกบ้านไทลื้อ
ไกยีแสนสุขบุกบ้านไทลื้อ
15 ก.ค. 66
สุขจากทะเลสู่บ้านนาตีน
สุขจากทะเลสู่บ้านนาตีน
22 ก.ค. 66
สุขล้นจานที่บ้านบางเตียว
สุขล้นจานที่บ้านบางเตียว
29 ก.ค. 66
เส้นสายแห่งวัฒนธรรมที่บ้านลำขนุน
เส้นสายแห่งวัฒนธรรมที่บ้านลำขนุน
5 ส.ค. 66
โรงเรียนบ้านลำแดงสำแดงสุข
โรงเรียนบ้านลำแดงสำแดงสุข
12 ส.ค. 66
สุขซาบซ่ามากกว่ารสส้ม
สุขซาบซ่ามากกว่ารสส้ม
19 ส.ค. 66
วิถีดินเผาที่ชุมชนบ้านมอญ
วิถีดินเผาที่ชุมชนบ้านมอญ
26 ส.ค. 66
สุขล้นงาพาเพลินเพลงที่บ้านท่าโพ
สุขล้นงาพาเพลินเพลงที่บ้านท่าโพ
2 ก.ย. 66

อาหารจานสุข

1 - 30
31 - ล่าสุด
โรงเรียนต้นแบบเมืองน่าน
โรงเรียนต้นแบบเมืองน่าน
7 ม.ค. 66
โรงเรียน ชุมชน โภชนาการปลอดภัย รอบรั้วจานสุข....บ้านห้วยแฮ้ว
โรงเรียน ชุมชน โภชนาการปลอดภัย รอบรั้วจานสุข....บ้านห้วยแฮ้ว
14 ม.ค. 66
บุญกุ้มข้าวใหญ่ เพื่ออาหารจานสุขโรงเรียนบ้านดอนผอุง
บุญกุ้มข้าวใหญ่ เพื่ออาหารจานสุขโรงเรียนบ้านดอนผอุง
21 ม.ค. 66
บ้านคูเมือง อาหารปลอดภัย อาหารจานสุข
บ้านคูเมือง อาหารปลอดภัย อาหารจานสุข
28 ม.ค. 66
อาหารแปรรูป...จานสุขแปลงร่าง
อาหารแปรรูป...จานสุขแปลงร่าง
4 ก.พ. 66
บ้านโคกจำเริญโมเดล
บ้านโคกจำเริญโมเดล
11 ก.พ. 66
ของกินริมรั้ว สวนข้างบ้าน สู่อาหารจานสุข
ของกินริมรั้ว สวนข้างบ้าน สู่อาหารจานสุข
18 ก.พ. 66
ร่วมมือ ร่วมแรง เพื่อโภชนาการที่ดี
ร่วมมือ ร่วมแรง เพื่อโภชนาการที่ดี
25 ก.พ. 66
ถาดหลุมพรีเมียม
ถาดหลุมพรีเมียม
4 มี.ค. 66
รร.บ้านวังแรง จ.นครสวรรค์
รร.บ้านวังแรง จ.นครสวรรค์
11 มี.ค. 66
กำลังเล่น...
รร.บ้านผาสามยอด จ.เลย
รร.บ้านผาสามยอด จ.เลย
18 มี.ค. 66
รร.ตชด.บ้านนานกปีด จ.เลย
รร.ตชด.บ้านนานกปีด จ.เลย
25 มี.ค. 66
ด้วยรักและผูกพัน อาหารจานสุข
ด้วยรักและผูกพัน อาหารจานสุข
1 เม.ย. 66
ความอบอุ่นที่โรงเรียนวัดเชิงเลน
ความอบอุ่นที่โรงเรียนวัดเชิงเลน
13 พ.ค. 66
มากกว่าความอร่อยที่โรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์
มากกว่าความอร่อยที่โรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์
20 พ.ค. 66
มากกว่าแค่โภชนาการที่โรงเรียนวัดโคกทอง
มากกว่าแค่โภชนาการที่โรงเรียนวัดโคกทอง
27 พ.ค. 66
สำรับสุขริมน้ำที่ชุมชนมหาสอน
สำรับสุขริมน้ำที่ชุมชนมหาสอน
3 มิ.ย. 66
เรื่องหวาน ๆ ที่บ้านบางพลับ
เรื่องหวาน ๆ ที่บ้านบางพลับ
10 มิ.ย. 66
สุขจากป่าที่บ้านถ้ำเสือ
สุขจากป่าที่บ้านถ้ำเสือ
17 มิ.ย. 66
ของดีที่ซ่อนอยู่ในดงปรือ
ของดีที่ซ่อนอยู่ในดงปรือ
24 มิ.ย. 66
เห็ดเผาะกะเทาะน้ำมวบ
เห็ดเผาะกะเทาะน้ำมวบ
1 ก.ค. 66
เสน่ห์กลางทุ่งที่บ้านทุ่งศรี
เสน่ห์กลางทุ่งที่บ้านทุ่งศรี
8 ก.ค. 66
ไกยีแสนสุขบุกบ้านไทลื้อ
ไกยีแสนสุขบุกบ้านไทลื้อ
15 ก.ค. 66
สุขจากทะเลสู่บ้านนาตีน
สุขจากทะเลสู่บ้านนาตีน
22 ก.ค. 66
สุขล้นจานที่บ้านบางเตียว
สุขล้นจานที่บ้านบางเตียว
29 ก.ค. 66
เส้นสายแห่งวัฒนธรรมที่บ้านลำขนุน
เส้นสายแห่งวัฒนธรรมที่บ้านลำขนุน
5 ส.ค. 66
โรงเรียนบ้านลำแดงสำแดงสุข
โรงเรียนบ้านลำแดงสำแดงสุข
12 ส.ค. 66
สุขซาบซ่ามากกว่ารสส้ม
สุขซาบซ่ามากกว่ารสส้ม
19 ส.ค. 66
วิถีดินเผาที่ชุมชนบ้านมอญ
วิถีดินเผาที่ชุมชนบ้านมอญ
26 ส.ค. 66
สุขล้นงาพาเพลินเพลงที่บ้านท่าโพ
สุขล้นงาพาเพลินเพลงที่บ้านท่าโพ
2 ก.ย. 66

ละครย้อนยุค

ดูทั้งหมด

♫ ♫ Songs Popular ♫ ♫

ดูทั้งหมด

คลิปมาใหม่

คนดูเยอะ 👀

ดูทั้งหมด

เสน่ห์ประเทศไทย