สุขที่ได้กิน สุขที่ได้ให้ สุขกาย สุขใจ สุขภาวะทางโภชนาการที่ดี
เสาร์ | 08:00 - 08:30
cover-image
หน้าแรกรายการตอนคลิป

อาหารจานสุข

สุขภาพ อาหาร ท่องเที่ยว
6 ตอน เสาร์ | 08:00 - 08:30

สุขที่ได้กิน สุขที่ได้ให้ สุขกาย สุขใจ สุขภาวะทางโภชนาการที่ดี

ดูเพิ่มเติม

บ้านโคกจำเริญโมเดล

ผู้ดำเนินรายการ

สุพจน์ พงษ์พรรณเจริญ

สุพจน์ พงษ์พรรณเจริญ

รายละเอียด

ความสำคัญของโภชนการที่ดี ที่ถูกต้อง เหมาะสมกับวัยของอาหาร เป็นหนึ่งเฟืองในการขับเคลื่อนร่างกาย จิตใจ และมันสมอง ของเด็ก เยาวชนไทย เพื่อเตรียมให้พวกเค้าเป็นกำลังสำคัญในการรักษาและพัฒนาชาติต่อไป

"อาหารจานสุข" จึงเป็นรายการที่ต้องการขับเคลื่อน ผลักดัน รวมไปถึงการกระตุ้นสังคมวงกว้าง ให้ร่วมกันมามองเห็นถึงความสำคัญของโภชนาการสำหรับเด็กและเยาวชน โดยผ่านการนำเสนอโครงการอาหารกลางวันจากหลาย ๆ ตัวอย่างที่มีอยู่ในสังคมปัจจุบันทั่วประเทศ ทั้งความรู้และกระบวนการที่ทำแล้วประสบความสำเร็จ และยังทำอยู่ต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี้ ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 08.00 - 08.30 น.

ติดต่อรายการ

รายละเอียด

รายละเอียด

ความสำคัญของโภชนการที่ดี ที่ถูกต้อง เหมาะสมกับวัยของอาหาร เป็นหนึ่งเฟืองในการขับเคลื่อนร่างกาย จิตใจ และมันสมอง ของเด็ก เยาวชนไทย เพื่อเตรียมให้พวกเค้าเป็นกำลังสำคัญในการรักษาและพัฒนาชาติต่อไป

"อาหารจานสุข" จึงเป็นรายการที่ต้องการขับเคลื่อน ผลักดัน รวมไปถึงการกระตุ้นสังคมวงกว้าง ให้ร่วมกันมามองเห็นถึงความสำคัญของโภชนาการสำหรับเด็กและเยาวชน โดยผ่านการนำเสนอโครงการอาหารกลางวันจากหลาย ๆ ตัวอย่างที่มีอยู่ในสังคมปัจจุบันทั่วประเทศ ทั้งความรู้และกระบวนการที่ทำแล้วประสบความสำเร็จ และยังทำอยู่ต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี้ ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 08.00 - 08.30 น.

ติดต่อรายการ

ตอน

ดูทั้งหมด