จิ๊กซอว์ประเทศไทย
25 ส.ค. 58
 ช่วงจิ๊กซอว์บันดาลใจไปดูทางเลือกอื่นๆของพ่อแม่ที่จะมีบุตร โดยไม่ต้องใช้วิธีการหาคนตั้งครรภ์แทน นั้นคือการเป็นพ่อแม่บุญธรรม ไปพูดคุยกับครอบครัวที่รับอุปการะบุตรบุญธรรมจากสหทัยมูลนิธิ พ.ร.บ.ตั้งครรภ์แทน ที่พึ่งบังคับใช้ออกมานั้น แท้จริงแล้วเป็นกฏหมายที่ยกร่างตั้งแต่ 10 ปีที่แล้ว ทำไมพระราชบัญญัตินี้พึ่งมีผลบังคับใช้และจะมีผลอย่างไรกับสังคม ไปพูดคุยกับ ศ.นพ.สมศักดิ์  โล่ห์เลขา นายกแพทยสภา , รศ.นพ.กำธร พฤกษานานนท์ หัวหน้าหน่วยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , รศ.มานิตย์ จุมปา รองคณบดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ นพ.แท้จริง ศิริพานิช กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ติดตามชมรายการจิ๊กซอว์ประเทศไทย ทุกวันอังคาร  เวลา 22.30 - 23.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live

ตั้งครรภ์แทน

25 ส.ค. 58
 ช่วงจิ๊กซอว์บันดาลใจไปดูทางเลือกอื่นๆของพ่อแม่ที่จะมีบุตร โดยไม่ต้องใช้วิธีการหาคนตั้งครรภ์แทน นั้นคือการเป็นพ่อแม่บุญธรรม ไปพูดคุยกับครอบครัวที่รับอุปการะบุตรบุญธรรมจากสหทัยมูลนิธิ พ.ร.บ.ตั้งครรภ์แทน ที่พึ่งบังคับใช้ออกมานั้น แท้จริงแล้วเป็นกฏหมายที่ยกร่างตั้งแต่ 10 ปีที่แล้ว ทำไมพระราชบัญญัตินี้พึ่งมีผลบังคับใช้และจะมีผลอย่างไรกับสังคม ไปพูดคุยกับ ศ.นพ.สมศักดิ์  โล่ห์เลขา นายกแพทยสภา , รศ.นพ.กำธร พฤกษานานนท์ หัวหน้าหน่วยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , รศ.มานิตย์ จุมปา รองคณบดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ นพ.แท้จริง ศิริพานิช กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ติดตามชมรายการจิ๊กซอว์ประเทศไทย ทุกวันอังคาร  เวลา 22.30 - 23.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live

จิ๊กซอว์ประเทศไทย

1 - 30
31 - ล่าสุด

จิ๊กซอว์ประเทศไทย

1 - 30
31 - ล่าสุด