จับตารอบทิศ - ประเด็นข่าว (17 มี.ค. 65) | Thai PBS รายการไทยพีบีเอส
จับตารอบทิศ
จับตารอบทิศ

ประเด็นข่าว (17 มี.ค. 65)

หน้ารายการ
17 มี.ค. 65

ผลกระทบพายุฤดูร้อนภาคอีสาน
ระยะนี้ภาคเหนือ ภาคอีสาน ยังคงต้องระวังฝนฟ้าคะนองต่อเนื่อง อย่างน้อย ๆ ก็จนถึง 23 มีนาคมนี้ หลายจังหวัด เจอทั้งลมเจอทั้งฝน หลังคาบ้านปลิวหายไปกับลม ต้นไม้ใหญ่หักโค่น


เตือนเกษตรกรระวังกุ้งตายยกบ่อช่วงหน้าร้อน จ.กาฬสินธุ์
อากาศที่ร้อนในจัดช่วงนี้ยังสร้างความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามในภาคอีสาน ความหวังเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ จ.กาฬสินธุ์ คือพยายามเลี้ยงกุ้งให้อยู่รอดปลอดภัย จนกว่าจะสามารถจับขายได้ในเทศกาลช่วงสงกรานต์ที่จะมาถึงนี้

ติดตามรายการ "จับตารอบทิศ" ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 12.00 - 12.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมสดผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

จับตารอบทิศ

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - 270
271 - 300
301 - 330
331 - 360
361 - 390
391 - 420
421 - ล่าสุด
ประเด็นข่าว (14 ก.พ. 65)
ประเด็นข่าว (14 ก.พ. 65)
14 ก.พ. 65
ประเด็นข่าว (15 ก.พ. 65)
ประเด็นข่าว (15 ก.พ. 65)
15 ก.พ. 65
ประเด็นข่าว (17 ก.พ. 65)
ประเด็นข่าว (17 ก.พ. 65)
17 ก.พ. 65
ประเด็นข่าว (18 ก.พ. 65)
ประเด็นข่าว (18 ก.พ. 65)
18 ก.พ. 65
ประเด็นข่าว (21 ก.พ. 65)
ประเด็นข่าว (21 ก.พ. 65)
21 ก.พ. 65
ประเด็นข่าว (22 ก.พ. 65)
ประเด็นข่าว (22 ก.พ. 65)
22 ก.พ. 65
ประเด็นข่าว (23 ก.พ. 65)
ประเด็นข่าว (23 ก.พ. 65)
23 ก.พ. 65
ประเด็นข่าว (24 ก.พ. 65)
ประเด็นข่าว (24 ก.พ. 65)
24 ก.พ. 65
ประเด็นข่าว (25 ก.พ. 65)
ประเด็นข่าว (25 ก.พ. 65)
25 ก.พ. 65
ประเด็นข่าว (28 ก.พ. 65)
ประเด็นข่าว (28 ก.พ. 65)
28 ก.พ. 65
ประเด็นข่าว (1 มี.ค. 65)
ประเด็นข่าว (1 มี.ค. 65)
1 มี.ค. 65
ประเด็นข่าว (2 มี.ค. 65)
ประเด็นข่าว (2 มี.ค. 65)
2 มี.ค. 65
ประเด็นข่าว (3 ก.พ. 65)
ประเด็นข่าว (3 ก.พ. 65)
3 มี.ค. 65
ประเด็นข่าว (4 มี.ค. 65)
ประเด็นข่าว (4 มี.ค. 65)
4 มี.ค. 65
ประเด็นข่าว (7 มี.ค. 65)
ประเด็นข่าว (7 มี.ค. 65)
7 มี.ค. 65
ประเด็นข่าว (8 มี.ค. 65)
ประเด็นข่าว (8 มี.ค. 65)
8 มี.ค. 65
ประเด็นข่าว (9 มี.ค. 65)
ประเด็นข่าว (9 มี.ค. 65)
9 มี.ค. 65
ประเด็นข่าว (10 มี.ค. 65)
ประเด็นข่าว (10 มี.ค. 65)
10 มี.ค. 65
ประเด็นข่าว (11 มี.ค. 65)
ประเด็นข่าว (11 มี.ค. 65)
11 มี.ค. 65
ประเด็นข่าว (14 มี.ค. 65)
ประเด็นข่าว (14 มี.ค. 65)
14 มี.ค. 65
ประเด็นข่าว (15 มี.ค. 65)
ประเด็นข่าว (15 มี.ค. 65)
15 มี.ค. 65
ประเด็นข่าว (16 มี.ค. 65)
ประเด็นข่าว (16 มี.ค. 65)
16 มี.ค. 65
กำลังเล่น...
ประเด็นข่าว (17 มี.ค. 65)
ประเด็นข่าว (17 มี.ค. 65)
17 มี.ค. 65
ประเด็นข่าว (18 มี.ค. 65)
ประเด็นข่าว (18 มี.ค. 65)
18 มี.ค. 65
ประเด็นข่าว (21 มี.ค. 65)
ประเด็นข่าว (21 มี.ค. 65)
21 มี.ค. 65
ประเด็นข่าว (22 มี.ค. 65)
ประเด็นข่าว (22 มี.ค. 65)
22 มี.ค. 65
ประเด็นข่าว (23 มี.ค. 65)
ประเด็นข่าว (23 มี.ค. 65)
23 มี.ค. 65
ประเด็นข่าว (24 มี.ค. 65)
ประเด็นข่าว (24 มี.ค. 65)
24 มี.ค. 65
ประเด็นข่าว (25 มี.ค. 65)
ประเด็นข่าว (25 มี.ค. 65)
25 มี.ค. 65
ประเด็นข่าว (28 มี.ค. 65)
ประเด็นข่าว (28 มี.ค. 65)
28 มี.ค. 65

จับตารอบทิศ

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - 270
271 - 300
301 - 330
331 - 360
361 - 390
391 - 420
421 - ล่าสุด
ประเด็นข่าว (14 ก.พ. 65)
ประเด็นข่าว (14 ก.พ. 65)
14 ก.พ. 65
ประเด็นข่าว (15 ก.พ. 65)
ประเด็นข่าว (15 ก.พ. 65)
15 ก.พ. 65
ประเด็นข่าว (17 ก.พ. 65)
ประเด็นข่าว (17 ก.พ. 65)
17 ก.พ. 65
ประเด็นข่าว (18 ก.พ. 65)
ประเด็นข่าว (18 ก.พ. 65)
18 ก.พ. 65
ประเด็นข่าว (21 ก.พ. 65)
ประเด็นข่าว (21 ก.พ. 65)
21 ก.พ. 65
ประเด็นข่าว (22 ก.พ. 65)
ประเด็นข่าว (22 ก.พ. 65)
22 ก.พ. 65
ประเด็นข่าว (23 ก.พ. 65)
ประเด็นข่าว (23 ก.พ. 65)
23 ก.พ. 65
ประเด็นข่าว (24 ก.พ. 65)
ประเด็นข่าว (24 ก.พ. 65)
24 ก.พ. 65
ประเด็นข่าว (25 ก.พ. 65)
ประเด็นข่าว (25 ก.พ. 65)
25 ก.พ. 65
ประเด็นข่าว (28 ก.พ. 65)
ประเด็นข่าว (28 ก.พ. 65)
28 ก.พ. 65
ประเด็นข่าว (1 มี.ค. 65)
ประเด็นข่าว (1 มี.ค. 65)
1 มี.ค. 65
ประเด็นข่าว (2 มี.ค. 65)
ประเด็นข่าว (2 มี.ค. 65)
2 มี.ค. 65
ประเด็นข่าว (3 ก.พ. 65)
ประเด็นข่าว (3 ก.พ. 65)
3 มี.ค. 65
ประเด็นข่าว (4 มี.ค. 65)
ประเด็นข่าว (4 มี.ค. 65)
4 มี.ค. 65
ประเด็นข่าว (7 มี.ค. 65)
ประเด็นข่าว (7 มี.ค. 65)
7 มี.ค. 65
ประเด็นข่าว (8 มี.ค. 65)
ประเด็นข่าว (8 มี.ค. 65)
8 มี.ค. 65
ประเด็นข่าว (9 มี.ค. 65)
ประเด็นข่าว (9 มี.ค. 65)
9 มี.ค. 65
ประเด็นข่าว (10 มี.ค. 65)
ประเด็นข่าว (10 มี.ค. 65)
10 มี.ค. 65
ประเด็นข่าว (11 มี.ค. 65)
ประเด็นข่าว (11 มี.ค. 65)
11 มี.ค. 65
ประเด็นข่าว (14 มี.ค. 65)
ประเด็นข่าว (14 มี.ค. 65)
14 มี.ค. 65
ประเด็นข่าว (15 มี.ค. 65)
ประเด็นข่าว (15 มี.ค. 65)
15 มี.ค. 65
ประเด็นข่าว (16 มี.ค. 65)
ประเด็นข่าว (16 มี.ค. 65)
16 มี.ค. 65
กำลังเล่น...
ประเด็นข่าว (17 มี.ค. 65)
ประเด็นข่าว (17 มี.ค. 65)
17 มี.ค. 65
ประเด็นข่าว (18 มี.ค. 65)
ประเด็นข่าว (18 มี.ค. 65)
18 มี.ค. 65
ประเด็นข่าว (21 มี.ค. 65)
ประเด็นข่าว (21 มี.ค. 65)
21 มี.ค. 65
ประเด็นข่าว (22 มี.ค. 65)
ประเด็นข่าว (22 มี.ค. 65)
22 มี.ค. 65
ประเด็นข่าว (23 มี.ค. 65)
ประเด็นข่าว (23 มี.ค. 65)
23 มี.ค. 65
ประเด็นข่าว (24 มี.ค. 65)
ประเด็นข่าว (24 มี.ค. 65)
24 มี.ค. 65
ประเด็นข่าว (25 มี.ค. 65)
ประเด็นข่าว (25 มี.ค. 65)
25 มี.ค. 65
ประเด็นข่าว (28 มี.ค. 65)
ประเด็นข่าว (28 มี.ค. 65)
28 มี.ค. 65

ละครย้อนยุค

ดูทั้งหมด

♫ ♫ Songs Popular ♫ ♫

ดูทั้งหมด

คลิปมาใหม่

คนดูเยอะ 👀

ดูทั้งหมด

เสน่ห์ประเทศไทย