คุณเล่า เราขยาย
คุณเล่า เราขยาย

ก้าวต่อ ฟื้นฟูกู้ชีวิตเหมืองแร่ทองคำเมืองเลย

หน้ารายการ
1 มี.ค. 67

เหมืองแร่ทองคำเหมืองเลย เริ่มดำเนินกิจการเมื่อปี 49 ซึ่งระหว่างนั้น ชาวบ้าน 6 หมู่บ้าน ใน ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย รวมตัวกันในนามกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด เพื่อเคลื่อนไหวเรียกร้องปกป้องสิทธิ หลังพบว่ากิจการเหมืองส่งผลกระทบต่อวิถีชุมชนและสิ่งแวดล้อม ต่อมาปี 57 เหมืองแร่หยุดประกอบกิจการ และในปี 61 ศาลจังหวัดเลย มีคำสั่งให้บริษัททุ่งคำ จำกัด ล้มละลาย และพิพากษาให้บริษัทต้องชดใช้ค่าเสียหาย ดำเนินการเยียวยา แก้ไข ฟื้นฟูความเสียหายต่อคนและชุมชนพื้นปที่

เมื่อวันที่ 16 - 18 ก.พ. ผ่านมา โครงการเสริมสร้างความร่วมมือการฟื้นฟูประเทศไทย หรือ RCCT จัดกิจกรรม "ทัวร์ฟื้นฟูสังคม ระบบนิเวศ และสุขภาพ พื้นที่เหมืองทองคำจังหวัดเลย" โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากสาขาความรู้ที่หลากหลาย ทั้ง ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ สุขภาพ และสื่อมวลชน เป็นการลงพื้นที่เพื่อให้เห็นสภาพจริงหลังมีการปิดเหมืองและทยอยรื้อถอนโรงงานเรื่อยมา พร้อมรับฟังปัญหาและร่วมแสวงหาความร่วมมือในการทำงานให้เกิดการฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนดังกล่าว โดยเฉพาะพื้นที่การเกษตร ที่ดิน แหล่งน้ำ ซึ่งยังต้องมีการตรวจสอบการปนเปื้อนสารพิษ และเร่งฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม วิถีชุมชน และคุณภาพชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อคุ้มครองสุขภาพของชาวบ้านในพื้นที่โดยเร็ว

ติดตามได้ในรายการ "คุณเล่า เราขยาย" วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567 เวลา 17.30 - 18.00 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

ก้าวต่อ ฟื้นฟูกู้ชีวิตเหมืองแร่ทองคำเมืองเลย

1 มี.ค. 67

เหมืองแร่ทองคำเหมืองเลย เริ่มดำเนินกิจการเมื่อปี 49 ซึ่งระหว่างนั้น ชาวบ้าน 6 หมู่บ้าน ใน ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย รวมตัวกันในนามกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด เพื่อเคลื่อนไหวเรียกร้องปกป้องสิทธิ หลังพบว่ากิจการเหมืองส่งผลกระทบต่อวิถีชุมชนและสิ่งแวดล้อม ต่อมาปี 57 เหมืองแร่หยุดประกอบกิจการ และในปี 61 ศาลจังหวัดเลย มีคำสั่งให้บริษัททุ่งคำ จำกัด ล้มละลาย และพิพากษาให้บริษัทต้องชดใช้ค่าเสียหาย ดำเนินการเยียวยา แก้ไข ฟื้นฟูความเสียหายต่อคนและชุมชนพื้นปที่

เมื่อวันที่ 16 - 18 ก.พ. ผ่านมา โครงการเสริมสร้างความร่วมมือการฟื้นฟูประเทศไทย หรือ RCCT จัดกิจกรรม "ทัวร์ฟื้นฟูสังคม ระบบนิเวศ และสุขภาพ พื้นที่เหมืองทองคำจังหวัดเลย" โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากสาขาความรู้ที่หลากหลาย ทั้ง ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ สุขภาพ และสื่อมวลชน เป็นการลงพื้นที่เพื่อให้เห็นสภาพจริงหลังมีการปิดเหมืองและทยอยรื้อถอนโรงงานเรื่อยมา พร้อมรับฟังปัญหาและร่วมแสวงหาความร่วมมือในการทำงานให้เกิดการฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนดังกล่าว โดยเฉพาะพื้นที่การเกษตร ที่ดิน แหล่งน้ำ ซึ่งยังต้องมีการตรวจสอบการปนเปื้อนสารพิษ และเร่งฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม วิถีชุมชน และคุณภาพชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อคุ้มครองสุขภาพของชาวบ้านในพื้นที่โดยเร็ว

ติดตามได้ในรายการ "คุณเล่า เราขยาย" วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567 เวลา 17.30 - 18.00 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

คุณเล่า เราขยาย

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - ล่าสุด
ลุ่มน้ำอีสานกับวิถีบ้านเฮา
ลุ่มน้ำอีสานกับวิถีบ้านเฮา
1 ธ.ค. 66
ชายแดนที่เปลี่ยนไปกับสายน้ำโขงที่เปลี่ยนแปลง
ชายแดนที่เปลี่ยนไปกับสายน้ำโขงที่เปลี่ยนแปลง
8 ธ.ค. 66
แลนด์บริดจ์ (แลก) แลนด์เรียน
แลนด์บริดจ์ (แลก) แลนด์เรียน
15 ธ.ค. 66
เส้นทางสู่รัฐธรรมนูญเพื่อประชาชน
เส้นทางสู่รัฐธรรมนูญเพื่อประชาชน
22 ธ.ค. 66
ก้าวต่อไป "จักรวาลสื่อสาธารณะไทย"
ก้าวต่อไป "จักรวาลสื่อสาธารณะไทย"
29 ธ.ค. 66
เศรษฐกิจสร้างสรรค์กับอาหารท้องถิ่น
เศรษฐกิจสร้างสรรค์กับอาหารท้องถิ่น
5 ม.ค. 67
ฟังเสียงชายแดนใต้ กับอนาคตจัดการภัยพิบัติ
ฟังเสียงชายแดนใต้ กับอนาคตจัดการภัยพิบัติ
12 ม.ค. 67
"ผังเมือง" เรื่องของใคร?
"ผังเมือง" เรื่องของใคร?
19 ม.ค. 67
4 ปี พ.ร.บ.ป่าชุมชน ก้าวต่ออย่างไร
4 ปี พ.ร.บ.ป่าชุมชน ก้าวต่ออย่างไร
26 ม.ค. 67
พื้นที่ชุ่มน้ำ ความงาม ชีวิต
พื้นที่ชุ่มน้ำ ความงาม ชีวิต
2 ก.พ. 67
ก้าวต่อไป พ.ร.บ.ชาติพันธุ์ฉบับแรกของไทย
ก้าวต่อไป พ.ร.บ.ชาติพันธุ์ฉบับแรกของไทย
9 ก.พ. 67
PRTR หมดเวลาปกปิดมลพิษ
PRTR หมดเวลาปกปิดมลพิษ
16 ก.พ. 67
ลมหายใจเดียวกัน บ้านฉันบ้านเธอ
ลมหายใจเดียวกัน บ้านฉันบ้านเธอ
23 ก.พ. 67
กำลังเล่น...
ก้าวต่อ ฟื้นฟูกู้ชีวิตเหมืองแร่ทองคำเมืองเลย
ก้าวต่อ ฟื้นฟูกู้ชีวิตเหมืองแร่ทองคำเมืองเลย
1 มี.ค. 67
พื้นที่สาธารณะ ที่คนท้องถิ่นจะเข้าถึงได้
พื้นที่สาธารณะ ที่คนท้องถิ่นจะเข้าถึงได้
8 มี.ค. 67
วันช้างไทย - ชุมชนกับการแก้โจทย์คนกับช้าง
วันช้างไทย - ชุมชนกับการแก้โจทย์คนกับช้าง
15 มี.ค. 67
ฝุ่นไร้พรมแดน
ฝุ่นไร้พรมแดน
22 มี.ค. 67
เกษตรอีสานรับมือโลกรวน
เกษตรอีสานรับมือโลกรวน
29 มี.ค. 67
ความฝัน ความหวังและอนาคตชายแดนใต้
ความฝัน ความหวังและอนาคตชายแดนใต้
5 เม.ย. 67
มองให้ชัด! ประมงพื้นบ้านไทย ใต้เงากฎหมายประมงใหม่
มองให้ชัด! ประมงพื้นบ้านไทย ใต้เงากฎหมายประมงใหม่
12 เม.ย. 67
ลมหายใจข้ามแดน
ลมหายใจข้ามแดน
19 เม.ย. 67

คุณเล่า เราขยาย

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - ล่าสุด
ลุ่มน้ำอีสานกับวิถีบ้านเฮา
ลุ่มน้ำอีสานกับวิถีบ้านเฮา
1 ธ.ค. 66
ชายแดนที่เปลี่ยนไปกับสายน้ำโขงที่เปลี่ยนแปลง
ชายแดนที่เปลี่ยนไปกับสายน้ำโขงที่เปลี่ยนแปลง
8 ธ.ค. 66
แลนด์บริดจ์ (แลก) แลนด์เรียน
แลนด์บริดจ์ (แลก) แลนด์เรียน
15 ธ.ค. 66
เส้นทางสู่รัฐธรรมนูญเพื่อประชาชน
เส้นทางสู่รัฐธรรมนูญเพื่อประชาชน
22 ธ.ค. 66
ก้าวต่อไป "จักรวาลสื่อสาธารณะไทย"
ก้าวต่อไป "จักรวาลสื่อสาธารณะไทย"
29 ธ.ค. 66
เศรษฐกิจสร้างสรรค์กับอาหารท้องถิ่น
เศรษฐกิจสร้างสรรค์กับอาหารท้องถิ่น
5 ม.ค. 67
ฟังเสียงชายแดนใต้ กับอนาคตจัดการภัยพิบัติ
ฟังเสียงชายแดนใต้ กับอนาคตจัดการภัยพิบัติ
12 ม.ค. 67
"ผังเมือง" เรื่องของใคร?
"ผังเมือง" เรื่องของใคร?
19 ม.ค. 67
4 ปี พ.ร.บ.ป่าชุมชน ก้าวต่ออย่างไร
4 ปี พ.ร.บ.ป่าชุมชน ก้าวต่ออย่างไร
26 ม.ค. 67
พื้นที่ชุ่มน้ำ ความงาม ชีวิต
พื้นที่ชุ่มน้ำ ความงาม ชีวิต
2 ก.พ. 67
ก้าวต่อไป พ.ร.บ.ชาติพันธุ์ฉบับแรกของไทย
ก้าวต่อไป พ.ร.บ.ชาติพันธุ์ฉบับแรกของไทย
9 ก.พ. 67
PRTR หมดเวลาปกปิดมลพิษ
PRTR หมดเวลาปกปิดมลพิษ
16 ก.พ. 67
ลมหายใจเดียวกัน บ้านฉันบ้านเธอ
ลมหายใจเดียวกัน บ้านฉันบ้านเธอ
23 ก.พ. 67
กำลังเล่น...
ก้าวต่อ ฟื้นฟูกู้ชีวิตเหมืองแร่ทองคำเมืองเลย
ก้าวต่อ ฟื้นฟูกู้ชีวิตเหมืองแร่ทองคำเมืองเลย
1 มี.ค. 67
พื้นที่สาธารณะ ที่คนท้องถิ่นจะเข้าถึงได้
พื้นที่สาธารณะ ที่คนท้องถิ่นจะเข้าถึงได้
8 มี.ค. 67
วันช้างไทย - ชุมชนกับการแก้โจทย์คนกับช้าง
วันช้างไทย - ชุมชนกับการแก้โจทย์คนกับช้าง
15 มี.ค. 67
ฝุ่นไร้พรมแดน
ฝุ่นไร้พรมแดน
22 มี.ค. 67
เกษตรอีสานรับมือโลกรวน
เกษตรอีสานรับมือโลกรวน
29 มี.ค. 67
ความฝัน ความหวังและอนาคตชายแดนใต้
ความฝัน ความหวังและอนาคตชายแดนใต้
5 เม.ย. 67
มองให้ชัด! ประมงพื้นบ้านไทย ใต้เงากฎหมายประมงใหม่
มองให้ชัด! ประมงพื้นบ้านไทย ใต้เงากฎหมายประมงใหม่
12 เม.ย. 67
ลมหายใจข้ามแดน
ลมหายใจข้ามแดน
19 เม.ย. 67

ละครย้อนยุค

ดูทั้งหมด

♫ ♫ Songs Popular ♫ ♫

ดูทั้งหมด

คลิปมาใหม่

คนดูเยอะ 👀

ดูทั้งหมด

เสน่ห์ประเทศไทย