คุณเล่า เราขยาย
คุณเล่า เราขยาย

หมอลำซัมเมอร์ แรงงานสร้างสรรค์กลางกระแสซอฟต์พาวเวอร์

หน้ารายการ
26 เม.ย. 67

สัปดาห์นี้เข้าสู่ช่วงปลายเมษายน ต้นพฤษภาคม คุณเล่าเราขยาย ชวนขยายประเด็นแรงงานสร้างสรรค์ท่ามกลางกระแสซอฟต์พาวเวอร์ ก่อนถึงวันแรงงานแห่งชาติ 1 พฤษภาคมนี้ โดยเฉพาะแรงงานศิลปินหมอลำช่วงซัมเมอร์นี้ที่คึกคักอย่างมากในช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมา ซึ่งจากงานวิจัยหมอลำกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระบุถึงรายได้และการจ้างงานจาก "หมอลำ" ว่า ช่วงที่ไม่มีโควิด-19 หมอลำสร้างผลผลิตมวลรวม 6,613 ล้านบาท เกิดการจ้างแรงงานเฉพาะในส่วนการแสดงหมอลำ 4,856 คน การจ้างงานรวมทั้งในระบบและนอกระบบ 39,197 คน

โดยครั้งนี้คุณเล่าเราขยายชวนฟังเสียงของผู้บริหารคณะหมอลำระเบียบวาทะศิลป์ คุณสุมิตรศักดิ์ พลล้ำ ประธานภาคีหมอลำ ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นหนึ่งในคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม "ด้านดนตรี" ของ THACCA และติดตามบรรยากาศห้องเรียนตำราพาลำ ของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มมส. รวมถึงความเคลื่อนไหวจากนักข่าวพลเมืองที่ร่วมรายงานมากับ C-site

จากนั้นชวนร่วมขยายเรื่องนี้กับ ผศ. ดร.ศิริศักดิ์ เหล่าจันขาม คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ม.ขอนแก่น และ ซัน นันธะชัย ศิลปินวง SUN DER "ซันเด้อ" ที่มาร่วมแลกเปลี่ยนถึงโจทย์สำคัญที่จะยกระดับคุณภาพแรงงานสร้างสรรค์ ให้มุมมองขยายถึงการยกระดับแรงงานสร้างสรรค์ในอุตสาหกรรมหมอลำว่าสถาบันการศึกษาจะมีส่วนร่วมอย่างไรได้บ้าง พร้อมถามถึงอะไรที่คนในวิชาชีพมองว่าสำคัญเร่งด่วน แล้วฝั่งนโยบายควรทำอะไร อย่างไร โดยเฉพาะกลุ่มศิลปินหมอลำ ภายใต้การทำงานของ THACCA

ติดตามได้ในรายการ "คุณเล่า เราขยาย" วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 17.30 - 18.00 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

หมอลำซัมเมอร์ แรงงานสร้างสรรค์กลางกระแสซอฟต์พาวเวอร์

26 เม.ย. 67

สัปดาห์นี้เข้าสู่ช่วงปลายเมษายน ต้นพฤษภาคม คุณเล่าเราขยาย ชวนขยายประเด็นแรงงานสร้างสรรค์ท่ามกลางกระแสซอฟต์พาวเวอร์ ก่อนถึงวันแรงงานแห่งชาติ 1 พฤษภาคมนี้ โดยเฉพาะแรงงานศิลปินหมอลำช่วงซัมเมอร์นี้ที่คึกคักอย่างมากในช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมา ซึ่งจากงานวิจัยหมอลำกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระบุถึงรายได้และการจ้างงานจาก "หมอลำ" ว่า ช่วงที่ไม่มีโควิด-19 หมอลำสร้างผลผลิตมวลรวม 6,613 ล้านบาท เกิดการจ้างแรงงานเฉพาะในส่วนการแสดงหมอลำ 4,856 คน การจ้างงานรวมทั้งในระบบและนอกระบบ 39,197 คน

โดยครั้งนี้คุณเล่าเราขยายชวนฟังเสียงของผู้บริหารคณะหมอลำระเบียบวาทะศิลป์ คุณสุมิตรศักดิ์ พลล้ำ ประธานภาคีหมอลำ ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นหนึ่งในคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม "ด้านดนตรี" ของ THACCA และติดตามบรรยากาศห้องเรียนตำราพาลำ ของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มมส. รวมถึงความเคลื่อนไหวจากนักข่าวพลเมืองที่ร่วมรายงานมากับ C-site

จากนั้นชวนร่วมขยายเรื่องนี้กับ ผศ. ดร.ศิริศักดิ์ เหล่าจันขาม คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ม.ขอนแก่น และ ซัน นันธะชัย ศิลปินวง SUN DER "ซันเด้อ" ที่มาร่วมแลกเปลี่ยนถึงโจทย์สำคัญที่จะยกระดับคุณภาพแรงงานสร้างสรรค์ ให้มุมมองขยายถึงการยกระดับแรงงานสร้างสรรค์ในอุตสาหกรรมหมอลำว่าสถาบันการศึกษาจะมีส่วนร่วมอย่างไรได้บ้าง พร้อมถามถึงอะไรที่คนในวิชาชีพมองว่าสำคัญเร่งด่วน แล้วฝั่งนโยบายควรทำอะไร อย่างไร โดยเฉพาะกลุ่มศิลปินหมอลำ ภายใต้การทำงานของ THACCA

ติดตามได้ในรายการ "คุณเล่า เราขยาย" วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 17.30 - 18.00 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

คุณเล่า เราขยาย

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - ล่าสุด
ลุ่มน้ำอีสานกับวิถีบ้านเฮา
ลุ่มน้ำอีสานกับวิถีบ้านเฮา
1 ธ.ค. 66
ชายแดนที่เปลี่ยนไปกับสายน้ำโขงที่เปลี่ยนแปลง
ชายแดนที่เปลี่ยนไปกับสายน้ำโขงที่เปลี่ยนแปลง
8 ธ.ค. 66
แลนด์บริดจ์ (แลก) แลนด์เรียน
แลนด์บริดจ์ (แลก) แลนด์เรียน
15 ธ.ค. 66
เส้นทางสู่รัฐธรรมนูญเพื่อประชาชน
เส้นทางสู่รัฐธรรมนูญเพื่อประชาชน
22 ธ.ค. 66
ก้าวต่อไป "จักรวาลสื่อสาธารณะไทย"
ก้าวต่อไป "จักรวาลสื่อสาธารณะไทย"
29 ธ.ค. 66
เศรษฐกิจสร้างสรรค์กับอาหารท้องถิ่น
เศรษฐกิจสร้างสรรค์กับอาหารท้องถิ่น
5 ม.ค. 67
ฟังเสียงชายแดนใต้ กับอนาคตจัดการภัยพิบัติ
ฟังเสียงชายแดนใต้ กับอนาคตจัดการภัยพิบัติ
12 ม.ค. 67
"ผังเมือง" เรื่องของใคร?
"ผังเมือง" เรื่องของใคร?
19 ม.ค. 67
4 ปี พ.ร.บ.ป่าชุมชน ก้าวต่ออย่างไร
4 ปี พ.ร.บ.ป่าชุมชน ก้าวต่ออย่างไร
26 ม.ค. 67
พื้นที่ชุ่มน้ำ ความงาม ชีวิต
พื้นที่ชุ่มน้ำ ความงาม ชีวิต
2 ก.พ. 67
ก้าวต่อไป พ.ร.บ.ชาติพันธุ์ฉบับแรกของไทย
ก้าวต่อไป พ.ร.บ.ชาติพันธุ์ฉบับแรกของไทย
9 ก.พ. 67
PRTR หมดเวลาปกปิดมลพิษ
PRTR หมดเวลาปกปิดมลพิษ
16 ก.พ. 67
ลมหายใจเดียวกัน บ้านฉันบ้านเธอ
ลมหายใจเดียวกัน บ้านฉันบ้านเธอ
23 ก.พ. 67
ก้าวต่อ ฟื้นฟูกู้ชีวิตเหมืองแร่ทองคำเมืองเลย
ก้าวต่อ ฟื้นฟูกู้ชีวิตเหมืองแร่ทองคำเมืองเลย
1 มี.ค. 67
พื้นที่สาธารณะ ที่คนท้องถิ่นจะเข้าถึงได้
พื้นที่สาธารณะ ที่คนท้องถิ่นจะเข้าถึงได้
8 มี.ค. 67
วันช้างไทย - ชุมชนกับการแก้โจทย์คนกับช้าง
วันช้างไทย - ชุมชนกับการแก้โจทย์คนกับช้าง
15 มี.ค. 67
ฝุ่นไร้พรมแดน
ฝุ่นไร้พรมแดน
22 มี.ค. 67
เกษตรอีสานรับมือโลกรวน
เกษตรอีสานรับมือโลกรวน
29 มี.ค. 67
ความฝัน ความหวังและอนาคตชายแดนใต้
ความฝัน ความหวังและอนาคตชายแดนใต้
5 เม.ย. 67
มองให้ชัด! ประมงพื้นบ้านไทย ใต้เงากฎหมายประมงใหม่
มองให้ชัด! ประมงพื้นบ้านไทย ใต้เงากฎหมายประมงใหม่
12 เม.ย. 67
ลมหายใจข้ามแดน
ลมหายใจข้ามแดน
19 เม.ย. 67
กำลังเล่น...
หมอลำซัมเมอร์ แรงงานสร้างสรรค์กลางกระแสซอฟต์พาวเวอร์
หมอลำซัมเมอร์ แรงงานสร้างสรรค์กลางกระแสซอฟต์พาวเวอร์
26 เม.ย. 67
"อีเลิ้ง" ชุมชนออกแบบได้
"อีเลิ้ง" ชุมชนออกแบบได้
3 พ.ค. 67
สังคมสูงอายุ การงานของวัยชำนาญการ
สังคมสูงอายุ การงานของวัยชำนาญการ
10 พ.ค. 67
เวียงหนองหล่ม ตำนานมีชีวิต
เวียงหนองหล่ม ตำนานมีชีวิต
17 พ.ค. 67
ท่องเที่ยวชุมชนอีสาน โอกาสคนท้องถิ่น
ท่องเที่ยวชุมชนอีสาน โอกาสคนท้องถิ่น
24 พ.ค. 67
"นักรบผ้าถุง" กับงานวิจัยไทบ้านเพื่อชุมชน
"นักรบผ้าถุง" กับงานวิจัยไทบ้านเพื่อชุมชน
31 พ.ค. 67
บทเรียนหนองพะวา กากอุตสาหกรรมที่ต้องถูกจัดการ
บทเรียนหนองพะวา กากอุตสาหกรรมที่ต้องถูกจัดการ
7 มิ.ย. 67
"พันธุ์ข้าว" กับทางรอดของชาวนา
"พันธุ์ข้าว" กับทางรอดของชาวนา
14 มิ.ย. 67

คุณเล่า เราขยาย

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - ล่าสุด
ลุ่มน้ำอีสานกับวิถีบ้านเฮา
ลุ่มน้ำอีสานกับวิถีบ้านเฮา
1 ธ.ค. 66
ชายแดนที่เปลี่ยนไปกับสายน้ำโขงที่เปลี่ยนแปลง
ชายแดนที่เปลี่ยนไปกับสายน้ำโขงที่เปลี่ยนแปลง
8 ธ.ค. 66
แลนด์บริดจ์ (แลก) แลนด์เรียน
แลนด์บริดจ์ (แลก) แลนด์เรียน
15 ธ.ค. 66
เส้นทางสู่รัฐธรรมนูญเพื่อประชาชน
เส้นทางสู่รัฐธรรมนูญเพื่อประชาชน
22 ธ.ค. 66
ก้าวต่อไป "จักรวาลสื่อสาธารณะไทย"
ก้าวต่อไป "จักรวาลสื่อสาธารณะไทย"
29 ธ.ค. 66
เศรษฐกิจสร้างสรรค์กับอาหารท้องถิ่น
เศรษฐกิจสร้างสรรค์กับอาหารท้องถิ่น
5 ม.ค. 67
ฟังเสียงชายแดนใต้ กับอนาคตจัดการภัยพิบัติ
ฟังเสียงชายแดนใต้ กับอนาคตจัดการภัยพิบัติ
12 ม.ค. 67
"ผังเมือง" เรื่องของใคร?
"ผังเมือง" เรื่องของใคร?
19 ม.ค. 67
4 ปี พ.ร.บ.ป่าชุมชน ก้าวต่ออย่างไร
4 ปี พ.ร.บ.ป่าชุมชน ก้าวต่ออย่างไร
26 ม.ค. 67
พื้นที่ชุ่มน้ำ ความงาม ชีวิต
พื้นที่ชุ่มน้ำ ความงาม ชีวิต
2 ก.พ. 67
ก้าวต่อไป พ.ร.บ.ชาติพันธุ์ฉบับแรกของไทย
ก้าวต่อไป พ.ร.บ.ชาติพันธุ์ฉบับแรกของไทย
9 ก.พ. 67
PRTR หมดเวลาปกปิดมลพิษ
PRTR หมดเวลาปกปิดมลพิษ
16 ก.พ. 67
ลมหายใจเดียวกัน บ้านฉันบ้านเธอ
ลมหายใจเดียวกัน บ้านฉันบ้านเธอ
23 ก.พ. 67
ก้าวต่อ ฟื้นฟูกู้ชีวิตเหมืองแร่ทองคำเมืองเลย
ก้าวต่อ ฟื้นฟูกู้ชีวิตเหมืองแร่ทองคำเมืองเลย
1 มี.ค. 67
พื้นที่สาธารณะ ที่คนท้องถิ่นจะเข้าถึงได้
พื้นที่สาธารณะ ที่คนท้องถิ่นจะเข้าถึงได้
8 มี.ค. 67
วันช้างไทย - ชุมชนกับการแก้โจทย์คนกับช้าง
วันช้างไทย - ชุมชนกับการแก้โจทย์คนกับช้าง
15 มี.ค. 67
ฝุ่นไร้พรมแดน
ฝุ่นไร้พรมแดน
22 มี.ค. 67
เกษตรอีสานรับมือโลกรวน
เกษตรอีสานรับมือโลกรวน
29 มี.ค. 67
ความฝัน ความหวังและอนาคตชายแดนใต้
ความฝัน ความหวังและอนาคตชายแดนใต้
5 เม.ย. 67
มองให้ชัด! ประมงพื้นบ้านไทย ใต้เงากฎหมายประมงใหม่
มองให้ชัด! ประมงพื้นบ้านไทย ใต้เงากฎหมายประมงใหม่
12 เม.ย. 67
ลมหายใจข้ามแดน
ลมหายใจข้ามแดน
19 เม.ย. 67
กำลังเล่น...
หมอลำซัมเมอร์ แรงงานสร้างสรรค์กลางกระแสซอฟต์พาวเวอร์
หมอลำซัมเมอร์ แรงงานสร้างสรรค์กลางกระแสซอฟต์พาวเวอร์
26 เม.ย. 67
"อีเลิ้ง" ชุมชนออกแบบได้
"อีเลิ้ง" ชุมชนออกแบบได้
3 พ.ค. 67
สังคมสูงอายุ การงานของวัยชำนาญการ
สังคมสูงอายุ การงานของวัยชำนาญการ
10 พ.ค. 67
เวียงหนองหล่ม ตำนานมีชีวิต
เวียงหนองหล่ม ตำนานมีชีวิต
17 พ.ค. 67
ท่องเที่ยวชุมชนอีสาน โอกาสคนท้องถิ่น
ท่องเที่ยวชุมชนอีสาน โอกาสคนท้องถิ่น
24 พ.ค. 67
"นักรบผ้าถุง" กับงานวิจัยไทบ้านเพื่อชุมชน
"นักรบผ้าถุง" กับงานวิจัยไทบ้านเพื่อชุมชน
31 พ.ค. 67
บทเรียนหนองพะวา กากอุตสาหกรรมที่ต้องถูกจัดการ
บทเรียนหนองพะวา กากอุตสาหกรรมที่ต้องถูกจัดการ
7 มิ.ย. 67
"พันธุ์ข้าว" กับทางรอดของชาวนา
"พันธุ์ข้าว" กับทางรอดของชาวนา
14 มิ.ย. 67

ละครย้อนยุค

ดูทั้งหมด

♫ ♫ Songs Popular ♫ ♫

ดูทั้งหมด

คลิปมาใหม่

คนดูเยอะ 👀

ดูทั้งหมด

เสน่ห์ประเทศไทย