คุณเล่า เราขยาย
คุณเล่า เราขยาย

เวียงหนองหล่ม ตำนานมีชีวิต

หน้ารายการ
17 พ.ค. 67

พื้นที่สาธารณะที่เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำในบ้านเรามีอยู่หลายแห่ง ซึ่งมีการใช้ประโยชน์หลายอย่าง ทั้งเชิงการอนุรักษ์ ความหลากหลายทางชีวภาพ การท่องเที่ยว หลายที่ก็ถูกพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปเยอะ อย่างที่นี่ เวียงหนองหล่ม จ.เชียงราย ด้วยเป็นพื้นที่สาธารณะจึงมีการใช้พื้นที่อย่างหลากหลายรวมถึงการเข้ามาของโครงการพัฒนาของรัฐ

นักข่าวพลเมือง เติ้ล ชาญนรงค์ วรรณสอน ลงพื้นที่รายงานภาพความแห้งแล้งที่กำลังส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงควายที่เวียงหนองหล่ม ด้านสื่อสาธารณะท้องถิ่น เชียงรายสนทนา ลงพื้นที่ ต.จันจว้า อ.แม่จัน จ.เชียงราย สภาเกษตรกรประสานงานกรมปศุสัตว์ รับฟังปัญหาเกษตรกรในพื้นที่ ร่วมหาทางออกในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนหญ้าสำหรับเลี้ยงควาย โดยมีการจัดประชุมเพื่อหารือและหาแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมในระยะยาว

เมื่อสภาพพื้นที่ไม่สามารถกลับคืนแบบเดิม คนในพื้นที่พยายามปรับตัว เกิดกระบวนการการมีส่วนร่วมเพื่อจัดการ ปกป้องทรัพยากรในพื้นที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงร่วมกับชุมชนป่าสักหลวง หนึ่งในพื้นที่เวียงหนองหล่ม พลิกฟื้นทุนวัฒนธรรม เพื่อให้คนในพื้นที่เตรียมการรองรับความเปลี่ยนแปลง นำเอาภูมิปัญญามาสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในพื้นที่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากฐานวัฒนธรรม เพิ่มโอกาสในด้านอาชีพและสร้างรายได้ ยกระดับรายได้ของผู้ประกอบการทางวัฒนธรรม ต่อยอดให้เวียงหนองหล่ม ตำนานมีชีวิต ขยายเรื่องนี้กับ คุณ พนิดา ฐปนางกูร ที่ปรึกษาโครงการบริหารชุดโครงการจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและสำนึกท้องถิ่น และคุณ สายกลาง จินดาสุ นักโบราณคดีปฎิบัติการ สำนักศิลปากร ที่ 8 เชียงใหม่

ติดตามได้ในรายการ "คุณเล่า เราขยาย" วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 17.30 - 18.00 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

เวียงหนองหล่ม ตำนานมีชีวิต

17 พ.ค. 67

พื้นที่สาธารณะที่เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำในบ้านเรามีอยู่หลายแห่ง ซึ่งมีการใช้ประโยชน์หลายอย่าง ทั้งเชิงการอนุรักษ์ ความหลากหลายทางชีวภาพ การท่องเที่ยว หลายที่ก็ถูกพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปเยอะ อย่างที่นี่ เวียงหนองหล่ม จ.เชียงราย ด้วยเป็นพื้นที่สาธารณะจึงมีการใช้พื้นที่อย่างหลากหลายรวมถึงการเข้ามาของโครงการพัฒนาของรัฐ

นักข่าวพลเมือง เติ้ล ชาญนรงค์ วรรณสอน ลงพื้นที่รายงานภาพความแห้งแล้งที่กำลังส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงควายที่เวียงหนองหล่ม ด้านสื่อสาธารณะท้องถิ่น เชียงรายสนทนา ลงพื้นที่ ต.จันจว้า อ.แม่จัน จ.เชียงราย สภาเกษตรกรประสานงานกรมปศุสัตว์ รับฟังปัญหาเกษตรกรในพื้นที่ ร่วมหาทางออกในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนหญ้าสำหรับเลี้ยงควาย โดยมีการจัดประชุมเพื่อหารือและหาแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมในระยะยาว

เมื่อสภาพพื้นที่ไม่สามารถกลับคืนแบบเดิม คนในพื้นที่พยายามปรับตัว เกิดกระบวนการการมีส่วนร่วมเพื่อจัดการ ปกป้องทรัพยากรในพื้นที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงร่วมกับชุมชนป่าสักหลวง หนึ่งในพื้นที่เวียงหนองหล่ม พลิกฟื้นทุนวัฒนธรรม เพื่อให้คนในพื้นที่เตรียมการรองรับความเปลี่ยนแปลง นำเอาภูมิปัญญามาสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในพื้นที่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากฐานวัฒนธรรม เพิ่มโอกาสในด้านอาชีพและสร้างรายได้ ยกระดับรายได้ของผู้ประกอบการทางวัฒนธรรม ต่อยอดให้เวียงหนองหล่ม ตำนานมีชีวิต ขยายเรื่องนี้กับ คุณ พนิดา ฐปนางกูร ที่ปรึกษาโครงการบริหารชุดโครงการจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและสำนึกท้องถิ่น และคุณ สายกลาง จินดาสุ นักโบราณคดีปฎิบัติการ สำนักศิลปากร ที่ 8 เชียงใหม่

ติดตามได้ในรายการ "คุณเล่า เราขยาย" วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 17.30 - 18.00 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

คุณเล่า เราขยาย

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - ล่าสุด
ลุ่มน้ำอีสานกับวิถีบ้านเฮา
ลุ่มน้ำอีสานกับวิถีบ้านเฮา
1 ธ.ค. 66
ชายแดนที่เปลี่ยนไปกับสายน้ำโขงที่เปลี่ยนแปลง
ชายแดนที่เปลี่ยนไปกับสายน้ำโขงที่เปลี่ยนแปลง
8 ธ.ค. 66
แลนด์บริดจ์ (แลก) แลนด์เรียน
แลนด์บริดจ์ (แลก) แลนด์เรียน
15 ธ.ค. 66
เส้นทางสู่รัฐธรรมนูญเพื่อประชาชน
เส้นทางสู่รัฐธรรมนูญเพื่อประชาชน
22 ธ.ค. 66
ก้าวต่อไป "จักรวาลสื่อสาธารณะไทย"
ก้าวต่อไป "จักรวาลสื่อสาธารณะไทย"
29 ธ.ค. 66
เศรษฐกิจสร้างสรรค์กับอาหารท้องถิ่น
เศรษฐกิจสร้างสรรค์กับอาหารท้องถิ่น
5 ม.ค. 67
ฟังเสียงชายแดนใต้ กับอนาคตจัดการภัยพิบัติ
ฟังเสียงชายแดนใต้ กับอนาคตจัดการภัยพิบัติ
12 ม.ค. 67
"ผังเมือง" เรื่องของใคร?
"ผังเมือง" เรื่องของใคร?
19 ม.ค. 67
4 ปี พ.ร.บ.ป่าชุมชน ก้าวต่ออย่างไร
4 ปี พ.ร.บ.ป่าชุมชน ก้าวต่ออย่างไร
26 ม.ค. 67
พื้นที่ชุ่มน้ำ ความงาม ชีวิต
พื้นที่ชุ่มน้ำ ความงาม ชีวิต
2 ก.พ. 67
ก้าวต่อไป พ.ร.บ.ชาติพันธุ์ฉบับแรกของไทย
ก้าวต่อไป พ.ร.บ.ชาติพันธุ์ฉบับแรกของไทย
9 ก.พ. 67
PRTR หมดเวลาปกปิดมลพิษ
PRTR หมดเวลาปกปิดมลพิษ
16 ก.พ. 67
ลมหายใจเดียวกัน บ้านฉันบ้านเธอ
ลมหายใจเดียวกัน บ้านฉันบ้านเธอ
23 ก.พ. 67
ก้าวต่อ ฟื้นฟูกู้ชีวิตเหมืองแร่ทองคำเมืองเลย
ก้าวต่อ ฟื้นฟูกู้ชีวิตเหมืองแร่ทองคำเมืองเลย
1 มี.ค. 67
พื้นที่สาธารณะ ที่คนท้องถิ่นจะเข้าถึงได้
พื้นที่สาธารณะ ที่คนท้องถิ่นจะเข้าถึงได้
8 มี.ค. 67
วันช้างไทย - ชุมชนกับการแก้โจทย์คนกับช้าง
วันช้างไทย - ชุมชนกับการแก้โจทย์คนกับช้าง
15 มี.ค. 67
ฝุ่นไร้พรมแดน
ฝุ่นไร้พรมแดน
22 มี.ค. 67
เกษตรอีสานรับมือโลกรวน
เกษตรอีสานรับมือโลกรวน
29 มี.ค. 67
ความฝัน ความหวังและอนาคตชายแดนใต้
ความฝัน ความหวังและอนาคตชายแดนใต้
5 เม.ย. 67
มองให้ชัด! ประมงพื้นบ้านไทย ใต้เงากฎหมายประมงใหม่
มองให้ชัด! ประมงพื้นบ้านไทย ใต้เงากฎหมายประมงใหม่
12 เม.ย. 67
ลมหายใจข้ามแดน
ลมหายใจข้ามแดน
19 เม.ย. 67
หมอลำซัมเมอร์ แรงงานสร้างสรรค์กลางกระแสซอฟต์พาวเวอร์
หมอลำซัมเมอร์ แรงงานสร้างสรรค์กลางกระแสซอฟต์พาวเวอร์
26 เม.ย. 67
"อีเลิ้ง" ชุมชนออกแบบได้
"อีเลิ้ง" ชุมชนออกแบบได้
3 พ.ค. 67
สังคมสูงอายุ การงานของวัยชำนาญการ
สังคมสูงอายุ การงานของวัยชำนาญการ
10 พ.ค. 67
กำลังเล่น...
เวียงหนองหล่ม ตำนานมีชีวิต
เวียงหนองหล่ม ตำนานมีชีวิต
17 พ.ค. 67
ท่องเที่ยวชุมชนอีสาน โอกาสคนท้องถิ่น
ท่องเที่ยวชุมชนอีสาน โอกาสคนท้องถิ่น
24 พ.ค. 67
"นักรบผ้าถุง" กับงานวิจัยไทบ้านเพื่อชุมชน
"นักรบผ้าถุง" กับงานวิจัยไทบ้านเพื่อชุมชน
31 พ.ค. 67
บทเรียนหนองพะวา กากอุตสาหกรรมที่ต้องถูกจัดการ
บทเรียนหนองพะวา กากอุตสาหกรรมที่ต้องถูกจัดการ
7 มิ.ย. 67
"พันธุ์ข้าว" กับทางรอดของชาวนา
"พันธุ์ข้าว" กับทางรอดของชาวนา
14 มิ.ย. 67

คุณเล่า เราขยาย

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - ล่าสุด
ลุ่มน้ำอีสานกับวิถีบ้านเฮา
ลุ่มน้ำอีสานกับวิถีบ้านเฮา
1 ธ.ค. 66
ชายแดนที่เปลี่ยนไปกับสายน้ำโขงที่เปลี่ยนแปลง
ชายแดนที่เปลี่ยนไปกับสายน้ำโขงที่เปลี่ยนแปลง
8 ธ.ค. 66
แลนด์บริดจ์ (แลก) แลนด์เรียน
แลนด์บริดจ์ (แลก) แลนด์เรียน
15 ธ.ค. 66
เส้นทางสู่รัฐธรรมนูญเพื่อประชาชน
เส้นทางสู่รัฐธรรมนูญเพื่อประชาชน
22 ธ.ค. 66
ก้าวต่อไป "จักรวาลสื่อสาธารณะไทย"
ก้าวต่อไป "จักรวาลสื่อสาธารณะไทย"
29 ธ.ค. 66
เศรษฐกิจสร้างสรรค์กับอาหารท้องถิ่น
เศรษฐกิจสร้างสรรค์กับอาหารท้องถิ่น
5 ม.ค. 67
ฟังเสียงชายแดนใต้ กับอนาคตจัดการภัยพิบัติ
ฟังเสียงชายแดนใต้ กับอนาคตจัดการภัยพิบัติ
12 ม.ค. 67
"ผังเมือง" เรื่องของใคร?
"ผังเมือง" เรื่องของใคร?
19 ม.ค. 67
4 ปี พ.ร.บ.ป่าชุมชน ก้าวต่ออย่างไร
4 ปี พ.ร.บ.ป่าชุมชน ก้าวต่ออย่างไร
26 ม.ค. 67
พื้นที่ชุ่มน้ำ ความงาม ชีวิต
พื้นที่ชุ่มน้ำ ความงาม ชีวิต
2 ก.พ. 67
ก้าวต่อไป พ.ร.บ.ชาติพันธุ์ฉบับแรกของไทย
ก้าวต่อไป พ.ร.บ.ชาติพันธุ์ฉบับแรกของไทย
9 ก.พ. 67
PRTR หมดเวลาปกปิดมลพิษ
PRTR หมดเวลาปกปิดมลพิษ
16 ก.พ. 67
ลมหายใจเดียวกัน บ้านฉันบ้านเธอ
ลมหายใจเดียวกัน บ้านฉันบ้านเธอ
23 ก.พ. 67
ก้าวต่อ ฟื้นฟูกู้ชีวิตเหมืองแร่ทองคำเมืองเลย
ก้าวต่อ ฟื้นฟูกู้ชีวิตเหมืองแร่ทองคำเมืองเลย
1 มี.ค. 67
พื้นที่สาธารณะ ที่คนท้องถิ่นจะเข้าถึงได้
พื้นที่สาธารณะ ที่คนท้องถิ่นจะเข้าถึงได้
8 มี.ค. 67
วันช้างไทย - ชุมชนกับการแก้โจทย์คนกับช้าง
วันช้างไทย - ชุมชนกับการแก้โจทย์คนกับช้าง
15 มี.ค. 67
ฝุ่นไร้พรมแดน
ฝุ่นไร้พรมแดน
22 มี.ค. 67
เกษตรอีสานรับมือโลกรวน
เกษตรอีสานรับมือโลกรวน
29 มี.ค. 67
ความฝัน ความหวังและอนาคตชายแดนใต้
ความฝัน ความหวังและอนาคตชายแดนใต้
5 เม.ย. 67
มองให้ชัด! ประมงพื้นบ้านไทย ใต้เงากฎหมายประมงใหม่
มองให้ชัด! ประมงพื้นบ้านไทย ใต้เงากฎหมายประมงใหม่
12 เม.ย. 67
ลมหายใจข้ามแดน
ลมหายใจข้ามแดน
19 เม.ย. 67
หมอลำซัมเมอร์ แรงงานสร้างสรรค์กลางกระแสซอฟต์พาวเวอร์
หมอลำซัมเมอร์ แรงงานสร้างสรรค์กลางกระแสซอฟต์พาวเวอร์
26 เม.ย. 67
"อีเลิ้ง" ชุมชนออกแบบได้
"อีเลิ้ง" ชุมชนออกแบบได้
3 พ.ค. 67
สังคมสูงอายุ การงานของวัยชำนาญการ
สังคมสูงอายุ การงานของวัยชำนาญการ
10 พ.ค. 67
กำลังเล่น...
เวียงหนองหล่ม ตำนานมีชีวิต
เวียงหนองหล่ม ตำนานมีชีวิต
17 พ.ค. 67
ท่องเที่ยวชุมชนอีสาน โอกาสคนท้องถิ่น
ท่องเที่ยวชุมชนอีสาน โอกาสคนท้องถิ่น
24 พ.ค. 67
"นักรบผ้าถุง" กับงานวิจัยไทบ้านเพื่อชุมชน
"นักรบผ้าถุง" กับงานวิจัยไทบ้านเพื่อชุมชน
31 พ.ค. 67
บทเรียนหนองพะวา กากอุตสาหกรรมที่ต้องถูกจัดการ
บทเรียนหนองพะวา กากอุตสาหกรรมที่ต้องถูกจัดการ
7 มิ.ย. 67
"พันธุ์ข้าว" กับทางรอดของชาวนา
"พันธุ์ข้าว" กับทางรอดของชาวนา
14 มิ.ย. 67

ละครย้อนยุค

ดูทั้งหมด

♫ ♫ Songs Popular ♫ ♫

ดูทั้งหมด

คลิปมาใหม่

คนดูเยอะ 👀

ดูทั้งหมด

เสน่ห์ประเทศไทย