คุณเล่า เราขยาย
คุณเล่า เราขยาย

ผ้าป่าเมล็ดพันธุ์ ความหวังฟื้นชีวิตเกษตรกร

หน้ารายการ
27 ต.ค. 65

ชวนติดตามกิจกรรม "ผ้าป่าเมล็ดพันธุ์" การระดมความช่วยเหลือ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนานนับเดือน และติดตามความเคลื่อนไหวและเหตุการณ์ใกล้ตัวกับ C-site ที่นักข่าวพลเมืองจากทุกภูมิภาคร่วมรายงาน ทั้งเสียงของคนเมืองสงขลา ที่สะท้อนถึงการสร้างนิคมอุตสาหกรรมจะนะ คุณวรรณิศา จันทร์หอม ปักหมุดรายงานจากสงขลา ต่อด้วยผลกระทบของชาวประมง หลังมีการเดินหน้าถมทะเลเพื่อสร้างท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง และความเคลื่อนไหวงานบุญกฐินที่บ้านหนองขนาน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ รายงานโดยคุณขวัญชิต โพธิ์กระสังข์ รวมถึงเวทีสาธารณะ : ผลกระทบ การปรับตัวของชุมชนและการสื่อสารในสถานการณ์ภัยพิบัติ ชวนคนในพื้นที่ภาคเหนือจากลุ่มน้ำยม น้ำน่าน ร่วมถอดบทเรียนการจัดการภัยพิบัติของชุมชนกับคุณปริญญา แทนวงษ์

จากนั้น ติดตามการทำผ้าป่าเมล็ดพันธุ์ของเครือข่ายสมาคมทามมูล เครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืน เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคอีสาน สภาเกษตรกรแห่งชาติและภาคี เพื่อระดมความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ต่อด้วยความพยายามสร้างความมั่นคงให้กับเกษตรกร ด้วยการเก็บรักษาพันธุกรรมพื้นบ้าน เพื่อให้คงความหลากหลาย และเป็นโอกาสให้เกษตรกรสามารถทำการผลิตใหม่ได้หลังเผชิญวิกฤติ จากนั้นร่วมพูดคุยเพื่อหาทางออกในการช่วยเหลือ เยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยกับคุณประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

และติดตามช่วงอวดดีจากนิสิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ม.มหาสารคาม พาไปติดตามความร่วมมือของอาสากู้ภัย (เอ็งเต็กตึ๊ง) มหาสารคาม และหน่วยงานในพื้นที่ ที่ร่วมให้ความช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ จ.มหาสารคาม

ติดตามได้ในรายการ "คุณเล่า เราขยาย" วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

ผ้าป่าเมล็ดพันธุ์ ความหวังฟื้นชีวิตเกษตรกร

27 ต.ค. 65

ชวนติดตามกิจกรรม "ผ้าป่าเมล็ดพันธุ์" การระดมความช่วยเหลือ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนานนับเดือน และติดตามความเคลื่อนไหวและเหตุการณ์ใกล้ตัวกับ C-site ที่นักข่าวพลเมืองจากทุกภูมิภาคร่วมรายงาน ทั้งเสียงของคนเมืองสงขลา ที่สะท้อนถึงการสร้างนิคมอุตสาหกรรมจะนะ คุณวรรณิศา จันทร์หอม ปักหมุดรายงานจากสงขลา ต่อด้วยผลกระทบของชาวประมง หลังมีการเดินหน้าถมทะเลเพื่อสร้างท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง และความเคลื่อนไหวงานบุญกฐินที่บ้านหนองขนาน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ รายงานโดยคุณขวัญชิต โพธิ์กระสังข์ รวมถึงเวทีสาธารณะ : ผลกระทบ การปรับตัวของชุมชนและการสื่อสารในสถานการณ์ภัยพิบัติ ชวนคนในพื้นที่ภาคเหนือจากลุ่มน้ำยม น้ำน่าน ร่วมถอดบทเรียนการจัดการภัยพิบัติของชุมชนกับคุณปริญญา แทนวงษ์

จากนั้น ติดตามการทำผ้าป่าเมล็ดพันธุ์ของเครือข่ายสมาคมทามมูล เครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืน เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคอีสาน สภาเกษตรกรแห่งชาติและภาคี เพื่อระดมความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ต่อด้วยความพยายามสร้างความมั่นคงให้กับเกษตรกร ด้วยการเก็บรักษาพันธุกรรมพื้นบ้าน เพื่อให้คงความหลากหลาย และเป็นโอกาสให้เกษตรกรสามารถทำการผลิตใหม่ได้หลังเผชิญวิกฤติ จากนั้นร่วมพูดคุยเพื่อหาทางออกในการช่วยเหลือ เยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยกับคุณประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

และติดตามช่วงอวดดีจากนิสิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ม.มหาสารคาม พาไปติดตามความร่วมมือของอาสากู้ภัย (เอ็งเต็กตึ๊ง) มหาสารคาม และหน่วยงานในพื้นที่ ที่ร่วมให้ความช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ จ.มหาสารคาม

ติดตามได้ในรายการ "คุณเล่า เราขยาย" วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

คุณเล่า เราขยาย

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - ล่าสุด
กำลังเล่น...
ผ้าป่าเมล็ดพันธุ์ ความหวังฟื้นชีวิตเกษตรกร
ผ้าป่าเมล็ดพันธุ์ ความหวังฟื้นชีวิตเกษตรกร
27 ต.ค. 65
เปิดบทเรียนชุมชนประสบภัย กับโจทย์จัดการภัยพิบัติ
เปิดบทเรียนชุมชนประสบภัย กับโจทย์จัดการภัยพิบัติ
28 ต.ค. 65
ฤดูประสบภัย กับคนสูงอายุ
ฤดูประสบภัย กับคนสูงอายุ
3 พ.ย. 65
"ไฟฟ้า" พลังงานทางที่เลือก
"ไฟฟ้า" พลังงานทางที่เลือก
4 พ.ย. 65
"อาสาล้างบ้าน" ฟื้นชุมชนหลังน้ำท่วม
"อาสาล้างบ้าน" ฟื้นชุมชนหลังน้ำท่วม
10 พ.ย. 65
ฟื้นชีวิตคน - คลองสำโรง จ.สงขลา
ฟื้นชีวิตคน - คลองสำโรง จ.สงขลา
11 พ.ย. 65
ข้อบัญญัติท้องถิ่นกับการจัดการทรัพยากรชุมชน
ข้อบัญญัติท้องถิ่นกับการจัดการทรัพยากรชุมชน
17 พ.ย. 65
สื่อพลเมืองสะพานเชื่อมผู้คน
สื่อพลเมืองสะพานเชื่อมผู้คน
18 พ.ย. 65
เมล็ดพันธุ์ คน เมือง
เมล็ดพันธุ์ คน เมือง
24 พ.ย. 65
12 ปีวันรวมญาติชาวเล เริ่มพื้นที่นำร่องเขตคุ้มครองวัฒนธรรม
12 ปีวันรวมญาติชาวเล เริ่มพื้นที่นำร่องเขตคุ้มครองวัฒนธรรม
25 พ.ย. 65
ทิศทางชุมชนริมราง รถไฟสายเหนือ
ทิศทางชุมชนริมราง รถไฟสายเหนือ
1 ธ.ค. 65
สถานะแรงงานกับสถานการณ์เพื่อนบ้าน
สถานะแรงงานกับสถานการณ์เพื่อนบ้าน
2 ธ.ค. 65
18 ปีความรุนแรง กับพลังผู้หญิงชายแดนใต้
18 ปีความรุนแรง กับพลังผู้หญิงชายแดนใต้
8 ธ.ค. 65
คุณภาพสังคมสูงวัย กับสิทธิแรงงาน
คุณภาพสังคมสูงวัย กับสิทธิแรงงาน
9 ธ.ค. 65
ทางเลือกการศึกษากันเด็กไม่หลุดการเรียนรู้
ทางเลือกการศึกษากันเด็กไม่หลุดการเรียนรู้
15 ธ.ค. 65
10 ปี "สมบัด" ที่หายไป สู่การยกระดับสิทธิมนุษยชนอาเซียน
10 ปี "สมบัด" ที่หายไป สู่การยกระดับสิทธิมนุษยชนอาเซียน
16 ธ.ค. 65
ทางไปต่อ พ.ร.บ.ภัยพิบัติ ภาคประชาชน
ทางไปต่อ พ.ร.บ.ภัยพิบัติ ภาคประชาชน
22 ธ.ค. 65
#Saveเกาะหลีเป๊ะ หาทางออกข้อพิพาทที่ดินชาวเล
#Saveเกาะหลีเป๊ะ หาทางออกข้อพิพาทที่ดินชาวเล
23 ธ.ค. 65
ภาคพลเมือง ปรับทิศคิดต่อ ปี 2566
ภาคพลเมือง ปรับทิศคิดต่อ ปี 2566
29 ธ.ค. 65
ท่องเที่ยวโดยชุมชน โอกาสของทางเลือก
ท่องเที่ยวโดยชุมชน โอกาสของทางเลือก
5 ม.ค. 66
เปิดห้องเรียน เครือข่ายสื่อสาธารณะท้องถิ่น
เปิดห้องเรียน เครือข่ายสื่อสาธารณะท้องถิ่น
12 ม.ค. 66
ทางออกฝุ่นควันเพื่ออากาศสะอาด
ทางออกฝุ่นควันเพื่ออากาศสะอาด
19 ม.ค. 66
มองชาวเล เข้าใจกลุ่มชาติพันธุ์ภาคใต้
มองชาวเล เข้าใจกลุ่มชาติพันธุ์ภาคใต้
26 ม.ค. 66
น้ำมันรั่วระยอง เยียวยาไม่เท่ากับฟื้นฟู
น้ำมันรั่วระยอง เยียวยาไม่เท่ากับฟื้นฟู
2 ก.พ. 66
อีสาน Geopark โอกาสจากผืนดิน
อีสาน Geopark โอกาสจากผืนดิน
9 ก.พ. 66
ไฟจำเป็นกับการจัดการที่เป็นโจทย์ท้าทาย
ไฟจำเป็นกับการจัดการที่เป็นโจทย์ท้าทาย
16 ก.พ. 66
"จะนะ เกียวทาคุ" ปลาพิมพ์ปลาเล่าเรื่องชุมชน
"จะนะ เกียวทาคุ" ปลาพิมพ์ปลาเล่าเรื่องชุมชน
23 ก.พ. 66
"ทางเท้า" พื้นที่สาธารณะกับการจัดการอย่างมีส่วนร่วม
"ทางเท้า" พื้นที่สาธารณะกับการจัดการอย่างมีส่วนร่วม
2 มี.ค. 66
ทิศทางชุมชน คน แร่ เหมือง
ทิศทางชุมชน คน แร่ เหมือง
9 มี.ค. 66
ฝุ่นจิ๋ว PM 2.5 มหากาพย์วาระประชาชน
ฝุ่นจิ๋ว PM 2.5 มหากาพย์วาระประชาชน
16 มี.ค. 66

คุณเล่า เราขยาย

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - ล่าสุด
กำลังเล่น...
ผ้าป่าเมล็ดพันธุ์ ความหวังฟื้นชีวิตเกษตรกร
ผ้าป่าเมล็ดพันธุ์ ความหวังฟื้นชีวิตเกษตรกร
27 ต.ค. 65
เปิดบทเรียนชุมชนประสบภัย กับโจทย์จัดการภัยพิบัติ
เปิดบทเรียนชุมชนประสบภัย กับโจทย์จัดการภัยพิบัติ
28 ต.ค. 65
ฤดูประสบภัย กับคนสูงอายุ
ฤดูประสบภัย กับคนสูงอายุ
3 พ.ย. 65
"ไฟฟ้า" พลังงานทางที่เลือก
"ไฟฟ้า" พลังงานทางที่เลือก
4 พ.ย. 65
"อาสาล้างบ้าน" ฟื้นชุมชนหลังน้ำท่วม
"อาสาล้างบ้าน" ฟื้นชุมชนหลังน้ำท่วม
10 พ.ย. 65
ฟื้นชีวิตคน - คลองสำโรง จ.สงขลา
ฟื้นชีวิตคน - คลองสำโรง จ.สงขลา
11 พ.ย. 65
ข้อบัญญัติท้องถิ่นกับการจัดการทรัพยากรชุมชน
ข้อบัญญัติท้องถิ่นกับการจัดการทรัพยากรชุมชน
17 พ.ย. 65
สื่อพลเมืองสะพานเชื่อมผู้คน
สื่อพลเมืองสะพานเชื่อมผู้คน
18 พ.ย. 65
เมล็ดพันธุ์ คน เมือง
เมล็ดพันธุ์ คน เมือง
24 พ.ย. 65
12 ปีวันรวมญาติชาวเล เริ่มพื้นที่นำร่องเขตคุ้มครองวัฒนธรรม
12 ปีวันรวมญาติชาวเล เริ่มพื้นที่นำร่องเขตคุ้มครองวัฒนธรรม
25 พ.ย. 65
ทิศทางชุมชนริมราง รถไฟสายเหนือ
ทิศทางชุมชนริมราง รถไฟสายเหนือ
1 ธ.ค. 65
สถานะแรงงานกับสถานการณ์เพื่อนบ้าน
สถานะแรงงานกับสถานการณ์เพื่อนบ้าน
2 ธ.ค. 65
18 ปีความรุนแรง กับพลังผู้หญิงชายแดนใต้
18 ปีความรุนแรง กับพลังผู้หญิงชายแดนใต้
8 ธ.ค. 65
คุณภาพสังคมสูงวัย กับสิทธิแรงงาน
คุณภาพสังคมสูงวัย กับสิทธิแรงงาน
9 ธ.ค. 65
ทางเลือกการศึกษากันเด็กไม่หลุดการเรียนรู้
ทางเลือกการศึกษากันเด็กไม่หลุดการเรียนรู้
15 ธ.ค. 65
10 ปี "สมบัด" ที่หายไป สู่การยกระดับสิทธิมนุษยชนอาเซียน
10 ปี "สมบัด" ที่หายไป สู่การยกระดับสิทธิมนุษยชนอาเซียน
16 ธ.ค. 65
ทางไปต่อ พ.ร.บ.ภัยพิบัติ ภาคประชาชน
ทางไปต่อ พ.ร.บ.ภัยพิบัติ ภาคประชาชน
22 ธ.ค. 65
#Saveเกาะหลีเป๊ะ หาทางออกข้อพิพาทที่ดินชาวเล
#Saveเกาะหลีเป๊ะ หาทางออกข้อพิพาทที่ดินชาวเล
23 ธ.ค. 65
ภาคพลเมือง ปรับทิศคิดต่อ ปี 2566
ภาคพลเมือง ปรับทิศคิดต่อ ปี 2566
29 ธ.ค. 65
ท่องเที่ยวโดยชุมชน โอกาสของทางเลือก
ท่องเที่ยวโดยชุมชน โอกาสของทางเลือก
5 ม.ค. 66
เปิดห้องเรียน เครือข่ายสื่อสาธารณะท้องถิ่น
เปิดห้องเรียน เครือข่ายสื่อสาธารณะท้องถิ่น
12 ม.ค. 66
ทางออกฝุ่นควันเพื่ออากาศสะอาด
ทางออกฝุ่นควันเพื่ออากาศสะอาด
19 ม.ค. 66
มองชาวเล เข้าใจกลุ่มชาติพันธุ์ภาคใต้
มองชาวเล เข้าใจกลุ่มชาติพันธุ์ภาคใต้
26 ม.ค. 66
น้ำมันรั่วระยอง เยียวยาไม่เท่ากับฟื้นฟู
น้ำมันรั่วระยอง เยียวยาไม่เท่ากับฟื้นฟู
2 ก.พ. 66
อีสาน Geopark โอกาสจากผืนดิน
อีสาน Geopark โอกาสจากผืนดิน
9 ก.พ. 66
ไฟจำเป็นกับการจัดการที่เป็นโจทย์ท้าทาย
ไฟจำเป็นกับการจัดการที่เป็นโจทย์ท้าทาย
16 ก.พ. 66
"จะนะ เกียวทาคุ" ปลาพิมพ์ปลาเล่าเรื่องชุมชน
"จะนะ เกียวทาคุ" ปลาพิมพ์ปลาเล่าเรื่องชุมชน
23 ก.พ. 66
"ทางเท้า" พื้นที่สาธารณะกับการจัดการอย่างมีส่วนร่วม
"ทางเท้า" พื้นที่สาธารณะกับการจัดการอย่างมีส่วนร่วม
2 มี.ค. 66
ทิศทางชุมชน คน แร่ เหมือง
ทิศทางชุมชน คน แร่ เหมือง
9 มี.ค. 66
ฝุ่นจิ๋ว PM 2.5 มหากาพย์วาระประชาชน
ฝุ่นจิ๋ว PM 2.5 มหากาพย์วาระประชาชน
16 มี.ค. 66

ละครย้อนยุค

ดูทั้งหมด

♫ ♫ Songs Popular ♫ ♫

ดูทั้งหมด

คลิปมาใหม่

คนดูเยอะ 👀

ดูทั้งหมด

เสน่ห์ประเทศไทย