คุณเล่า เราขยาย
คุณเล่า เราขยาย

ผ้าป่าเมล็ดพันธุ์ ความหวังฟื้นชีวิตเกษตรกร

หน้ารายการ
27 ต.ค. 65

ชวนติดตามกิจกรรม "ผ้าป่าเมล็ดพันธุ์" การระดมความช่วยเหลือ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนานนับเดือน และติดตามความเคลื่อนไหวและเหตุการณ์ใกล้ตัวกับ C-site ที่นักข่าวพลเมืองจากทุกภูมิภาคร่วมรายงาน ทั้งเสียงของคนเมืองสงขลา ที่สะท้อนถึงการสร้างนิคมอุตสาหกรรมจะนะ คุณวรรณิศา จันทร์หอม ปักหมุดรายงานจากสงขลา ต่อด้วยผลกระทบของชาวประมง หลังมีการเดินหน้าถมทะเลเพื่อสร้างท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง และความเคลื่อนไหวงานบุญกฐินที่บ้านหนองขนาน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ รายงานโดยคุณขวัญชิต โพธิ์กระสังข์ รวมถึงเวทีสาธารณะ : ผลกระทบ การปรับตัวของชุมชนและการสื่อสารในสถานการณ์ภัยพิบัติ ชวนคนในพื้นที่ภาคเหนือจากลุ่มน้ำยม น้ำน่าน ร่วมถอดบทเรียนการจัดการภัยพิบัติของชุมชนกับคุณปริญญา แทนวงษ์

จากนั้น ติดตามการทำผ้าป่าเมล็ดพันธุ์ของเครือข่ายสมาคมทามมูล เครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืน เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคอีสาน สภาเกษตรกรแห่งชาติและภาคี เพื่อระดมความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ต่อด้วยความพยายามสร้างความมั่นคงให้กับเกษตรกร ด้วยการเก็บรักษาพันธุกรรมพื้นบ้าน เพื่อให้คงความหลากหลาย และเป็นโอกาสให้เกษตรกรสามารถทำการผลิตใหม่ได้หลังเผชิญวิกฤติ จากนั้นร่วมพูดคุยเพื่อหาทางออกในการช่วยเหลือ เยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยกับคุณประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

และติดตามช่วงอวดดีจากนิสิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ม.มหาสารคาม พาไปติดตามความร่วมมือของอาสากู้ภัย (เอ็งเต็กตึ๊ง) มหาสารคาม และหน่วยงานในพื้นที่ ที่ร่วมให้ความช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ จ.มหาสารคาม

ติดตามได้ในรายการ "คุณเล่า เราขยาย" วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

ผ้าป่าเมล็ดพันธุ์ ความหวังฟื้นชีวิตเกษตรกร

27 ต.ค. 65

ชวนติดตามกิจกรรม "ผ้าป่าเมล็ดพันธุ์" การระดมความช่วยเหลือ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนานนับเดือน และติดตามความเคลื่อนไหวและเหตุการณ์ใกล้ตัวกับ C-site ที่นักข่าวพลเมืองจากทุกภูมิภาคร่วมรายงาน ทั้งเสียงของคนเมืองสงขลา ที่สะท้อนถึงการสร้างนิคมอุตสาหกรรมจะนะ คุณวรรณิศา จันทร์หอม ปักหมุดรายงานจากสงขลา ต่อด้วยผลกระทบของชาวประมง หลังมีการเดินหน้าถมทะเลเพื่อสร้างท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง และความเคลื่อนไหวงานบุญกฐินที่บ้านหนองขนาน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ รายงานโดยคุณขวัญชิต โพธิ์กระสังข์ รวมถึงเวทีสาธารณะ : ผลกระทบ การปรับตัวของชุมชนและการสื่อสารในสถานการณ์ภัยพิบัติ ชวนคนในพื้นที่ภาคเหนือจากลุ่มน้ำยม น้ำน่าน ร่วมถอดบทเรียนการจัดการภัยพิบัติของชุมชนกับคุณปริญญา แทนวงษ์

จากนั้น ติดตามการทำผ้าป่าเมล็ดพันธุ์ของเครือข่ายสมาคมทามมูล เครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืน เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคอีสาน สภาเกษตรกรแห่งชาติและภาคี เพื่อระดมความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ต่อด้วยความพยายามสร้างความมั่นคงให้กับเกษตรกร ด้วยการเก็บรักษาพันธุกรรมพื้นบ้าน เพื่อให้คงความหลากหลาย และเป็นโอกาสให้เกษตรกรสามารถทำการผลิตใหม่ได้หลังเผชิญวิกฤติ จากนั้นร่วมพูดคุยเพื่อหาทางออกในการช่วยเหลือ เยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยกับคุณประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

และติดตามช่วงอวดดีจากนิสิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ม.มหาสารคาม พาไปติดตามความร่วมมือของอาสากู้ภัย (เอ็งเต็กตึ๊ง) มหาสารคาม และหน่วยงานในพื้นที่ ที่ร่วมให้ความช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ จ.มหาสารคาม

ติดตามได้ในรายการ "คุณเล่า เราขยาย" วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

คุณเล่า เราขยาย

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - ล่าสุด

คุณเล่า เราขยาย

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - ล่าสุด

ตอนใหม่มาแรง

ดูทั้งหมด

สารคดีน่าดู

ดูทั้งหมด