คุณเล่า เราขยาย
คุณเล่า เราขยาย

สถานะแรงงานกับสถานการณ์เพื่อนบ้าน

หน้ารายการ
2 ธ.ค. 65

ช่วงเดือนสุดท้ายของปีที่หลายคนวางแผนกลับบ้าน แต่อีกหลายคนอาจไม่ได้รับโอกาสนั้น โดยเฉพาะแรงงานเพื่อนบ้านที่ประเทศต้นทางยังมีปัญหาภัยจากการสู้รบ เราชวนไปเที่ยวงาน คิดถึงทวาย ปีที่ 3 “ตัวอยู่ไกล ใจอยู่บ้าน" และติดตามสถานการณ์ของแรงงานเพื่อนบ้านในประเทศไทย กับสภาวะที่กลับไม่ได้ มีแต่ต้องเดินหน้าต่อไปให้ถึง อะไรคือความหวังของพวกเขา ข้อเสนอเพื่อการอยู่รอด ละอยู่ร่วมคืออะไร

ชวนขึ้นเหนือไปร่วมงานวันปีใหม่ปีของพี่น้องไต หรือไทใหญ่ ที่จังหวัดเชียงใหม่ ที่ปีนี้คึกคักเพราะเป็นการรวมตัวกันหลังสถานการณ์โควิด-19 เพื่อแสดงอัตลักษณ์วัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกันบนความหลากหลาย

จากนั้น ไปติดตามสถานการณ์จาก C-Site ชวนไปติดตามภารกิจร่วมวางทุ่นเตือนภัยสึนามิกลางทะเลอันดามันและมหาสมุทรอินเดีย ต่อด้วย “เปิดโลกวิถีลูกควน” ชวนเยาวชนเรียนรู้หลักสูตรชุมชนบ้านควนหมาก ส่วนที่อีสานไปที่โรงเรียนเกษตรกร จ.มหาสารคาม

ปิดท้ายด้วยการฝากติดตามงานครบรอบสิบปีการอุ้มหาย สมบัด สมพอน "สิบปีผ่านไปไม่เคยลืม" (“We shall not forget”) 15 ธ.ค.นี้

ติดตามได้ในรายการ "คุณเล่า เราขยาย" วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

สถานะแรงงานกับสถานการณ์เพื่อนบ้าน

2 ธ.ค. 65

ช่วงเดือนสุดท้ายของปีที่หลายคนวางแผนกลับบ้าน แต่อีกหลายคนอาจไม่ได้รับโอกาสนั้น โดยเฉพาะแรงงานเพื่อนบ้านที่ประเทศต้นทางยังมีปัญหาภัยจากการสู้รบ เราชวนไปเที่ยวงาน คิดถึงทวาย ปีที่ 3 “ตัวอยู่ไกล ใจอยู่บ้าน" และติดตามสถานการณ์ของแรงงานเพื่อนบ้านในประเทศไทย กับสภาวะที่กลับไม่ได้ มีแต่ต้องเดินหน้าต่อไปให้ถึง อะไรคือความหวังของพวกเขา ข้อเสนอเพื่อการอยู่รอด ละอยู่ร่วมคืออะไร

ชวนขึ้นเหนือไปร่วมงานวันปีใหม่ปีของพี่น้องไต หรือไทใหญ่ ที่จังหวัดเชียงใหม่ ที่ปีนี้คึกคักเพราะเป็นการรวมตัวกันหลังสถานการณ์โควิด-19 เพื่อแสดงอัตลักษณ์วัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกันบนความหลากหลาย

จากนั้น ไปติดตามสถานการณ์จาก C-Site ชวนไปติดตามภารกิจร่วมวางทุ่นเตือนภัยสึนามิกลางทะเลอันดามันและมหาสมุทรอินเดีย ต่อด้วย “เปิดโลกวิถีลูกควน” ชวนเยาวชนเรียนรู้หลักสูตรชุมชนบ้านควนหมาก ส่วนที่อีสานไปที่โรงเรียนเกษตรกร จ.มหาสารคาม

ปิดท้ายด้วยการฝากติดตามงานครบรอบสิบปีการอุ้มหาย สมบัด สมพอน "สิบปีผ่านไปไม่เคยลืม" (“We shall not forget”) 15 ธ.ค.นี้

ติดตามได้ในรายการ "คุณเล่า เราขยาย" วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

คุณเล่า เราขยาย

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - ล่าสุด

คุณเล่า เราขยาย

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - ล่าสุด