คุณเล่า เราขยาย
คุณเล่า เราขยาย

ทางเลือกการศึกษากันเด็กไม่หลุดการเรียนรู้

หน้ารายการ
15 ธ.ค. 65

ชวนติดตามสถานการณ์การศึกษาของไทย โดยเฉพาะช่างสถานการณ์โควิด-19 ที่ทิ้งร่องรอยสารพัดปัญหาให้เด็กไทย โดยเฉพาะสถานการณ์ของเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษา ทำอย่างไรที่ผู้ใหญ่อย่างเราจะสร้างระบบที่ช่วยให้น้อง ๆ เหล่านี้ไม่หลุดจากการเรียนรู้ พร้อมอัปเดตความเคลื่อนไหว - เหตุการณ์ใกล้ตัวกับนักข่าวพลเมืองที่รายงานมากับ C-site จากทุกภูมิภาค

เริ่มที่ จ.ลำพูน พระสงฆ์นักพัฒนาจากภาคเหนือ, อีสาน, กลาง, ใต้ รวมทั้งภาคตะวันออกและภาคตะวันตก มาร่วมแลกเปลี่ยน ถอดบทเรียนร่วมกัน ถึงวิกฤตสุขภาพพระสงฆ์ไทย ที่ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เนื่องจากพฤติกรรมเสี่ยงสุขภาพ ทั้งอาหารและการออกกำลังกาย จนนำมาสู่การพูดคุยถึงแนวทางการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ไทย ที่นอกจากจะมีข้อเสนอในธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ ที่จะมีการเคลื่อนไหวการทำงานในปีถัดไป

อีกหนึ่งพิกัด ครูนักสื่อสาร ก่อการครูฐานชุมชน ปักหมุดเล่าเรื่อง ผ่านห้องเรียน เปียงหลวง Food Designer ออกแบบห้องเรียนร่วมกับชุมชนบ้านเปียงหลวง คิดออกแบบสูตรอาหารของพื้นที่พหุวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าของชุมชน โปรเจกต์ที่ร่วมกันคิดค้น และออกแบบสูตรอาหารของดี ของเด่นในชุมชน

ขยับมาอัปเดตสถานการณ์กับกิจกรรมของเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีนักเรียนน้อยกว่า 120 คน ซึ่งกำลังเผชิญความเสี่ยงที่อาจ “ถูกยุบหรือควบรวม” กับโรงเรียนอื่น ๆ ที่อัปเดตในเว็บไซต์ www.thecitizen.plus/node/66687

แน่นอนว่าโจทย์ “ความร่วมมือ” คือกุญแจสำคัญในการตีโจทย์ที่ซับซ้อนทางการศึกษา ให้ออกมาเป็นกระบวนการทำงานแก้ไขปัญหา ถึงวันนี้เรามีโมเดลทางการศึกษามากมายที่ทำอยู่ในพื้นที่เล็ก ๆ ทั้งโมเดลการศึกษาทางเลือก โมเดลนวัตกรรรมการศึกษา โมเดลการสร้างเครือข่ายโรงเรียนที่เด็กจากครอบครัว ทั้งหมดยังรอคอยการหนุนเสริมอย่างเป็นระบบจากภาครัฐ เพื่อสร้างระบบนิเวศของการศึกษา ชวนคุยกับคนทำงานในแวดวงการศึกษา เพื่อเสนอแนวทางที่ยั่งยืน และเป็นระบบที่คอยช่วยเด็กไม่ให้หลุดการเรียนรู้ คุณธรรณพร คชรัตน์ สบายใจ (ครูนิ่ม) รองเลขาธิการและผู้อำนวยการศูนย์ประสานสิทธิการศึกษาบ้านเรียนและศูนย์การเรียนไทย สมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทย และคุณเทวินฏฏฐ์ อัครศิลาชัย เลขาธิการสมาคมสภาการศึกษาทางเลือก

ติดตามได้ในรายการ "คุณเล่า เราขยาย" วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

ทางเลือกการศึกษากันเด็กไม่หลุดการเรียนรู้

15 ธ.ค. 65

ชวนติดตามสถานการณ์การศึกษาของไทย โดยเฉพาะช่างสถานการณ์โควิด-19 ที่ทิ้งร่องรอยสารพัดปัญหาให้เด็กไทย โดยเฉพาะสถานการณ์ของเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษา ทำอย่างไรที่ผู้ใหญ่อย่างเราจะสร้างระบบที่ช่วยให้น้อง ๆ เหล่านี้ไม่หลุดจากการเรียนรู้ พร้อมอัปเดตความเคลื่อนไหว - เหตุการณ์ใกล้ตัวกับนักข่าวพลเมืองที่รายงานมากับ C-site จากทุกภูมิภาค

เริ่มที่ จ.ลำพูน พระสงฆ์นักพัฒนาจากภาคเหนือ, อีสาน, กลาง, ใต้ รวมทั้งภาคตะวันออกและภาคตะวันตก มาร่วมแลกเปลี่ยน ถอดบทเรียนร่วมกัน ถึงวิกฤตสุขภาพพระสงฆ์ไทย ที่ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เนื่องจากพฤติกรรมเสี่ยงสุขภาพ ทั้งอาหารและการออกกำลังกาย จนนำมาสู่การพูดคุยถึงแนวทางการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ไทย ที่นอกจากจะมีข้อเสนอในธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ ที่จะมีการเคลื่อนไหวการทำงานในปีถัดไป

อีกหนึ่งพิกัด ครูนักสื่อสาร ก่อการครูฐานชุมชน ปักหมุดเล่าเรื่อง ผ่านห้องเรียน เปียงหลวง Food Designer ออกแบบห้องเรียนร่วมกับชุมชนบ้านเปียงหลวง คิดออกแบบสูตรอาหารของพื้นที่พหุวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าของชุมชน โปรเจกต์ที่ร่วมกันคิดค้น และออกแบบสูตรอาหารของดี ของเด่นในชุมชน

ขยับมาอัปเดตสถานการณ์กับกิจกรรมของเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีนักเรียนน้อยกว่า 120 คน ซึ่งกำลังเผชิญความเสี่ยงที่อาจ “ถูกยุบหรือควบรวม” กับโรงเรียนอื่น ๆ ที่อัปเดตในเว็บไซต์ www.thecitizen.plus/node/66687

แน่นอนว่าโจทย์ “ความร่วมมือ” คือกุญแจสำคัญในการตีโจทย์ที่ซับซ้อนทางการศึกษา ให้ออกมาเป็นกระบวนการทำงานแก้ไขปัญหา ถึงวันนี้เรามีโมเดลทางการศึกษามากมายที่ทำอยู่ในพื้นที่เล็ก ๆ ทั้งโมเดลการศึกษาทางเลือก โมเดลนวัตกรรรมการศึกษา โมเดลการสร้างเครือข่ายโรงเรียนที่เด็กจากครอบครัว ทั้งหมดยังรอคอยการหนุนเสริมอย่างเป็นระบบจากภาครัฐ เพื่อสร้างระบบนิเวศของการศึกษา ชวนคุยกับคนทำงานในแวดวงการศึกษา เพื่อเสนอแนวทางที่ยั่งยืน และเป็นระบบที่คอยช่วยเด็กไม่ให้หลุดการเรียนรู้ คุณธรรณพร คชรัตน์ สบายใจ (ครูนิ่ม) รองเลขาธิการและผู้อำนวยการศูนย์ประสานสิทธิการศึกษาบ้านเรียนและศูนย์การเรียนไทย สมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทย และคุณเทวินฏฏฐ์ อัครศิลาชัย เลขาธิการสมาคมสภาการศึกษาทางเลือก

ติดตามได้ในรายการ "คุณเล่า เราขยาย" วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

คุณเล่า เราขยาย

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - ล่าสุด
ผ้าป่าเมล็ดพันธุ์ ความหวังฟื้นชีวิตเกษตรกร
ผ้าป่าเมล็ดพันธุ์ ความหวังฟื้นชีวิตเกษตรกร
27 ต.ค. 65
เปิดบทเรียนชุมชนประสบภัย กับโจทย์จัดการภัยพิบัติ
เปิดบทเรียนชุมชนประสบภัย กับโจทย์จัดการภัยพิบัติ
28 ต.ค. 65
ฤดูประสบภัย กับคนสูงอายุ
ฤดูประสบภัย กับคนสูงอายุ
3 พ.ย. 65
"ไฟฟ้า" พลังงานทางที่เลือก
"ไฟฟ้า" พลังงานทางที่เลือก
4 พ.ย. 65
"อาสาล้างบ้าน" ฟื้นชุมชนหลังน้ำท่วม
"อาสาล้างบ้าน" ฟื้นชุมชนหลังน้ำท่วม
10 พ.ย. 65
ฟื้นชีวิตคน - คลองสำโรง จ.สงขลา
ฟื้นชีวิตคน - คลองสำโรง จ.สงขลา
11 พ.ย. 65
ข้อบัญญัติท้องถิ่นกับการจัดการทรัพยากรชุมชน
ข้อบัญญัติท้องถิ่นกับการจัดการทรัพยากรชุมชน
17 พ.ย. 65
สื่อพลเมืองสะพานเชื่อมผู้คน
สื่อพลเมืองสะพานเชื่อมผู้คน
18 พ.ย. 65
เมล็ดพันธุ์ คน เมือง
เมล็ดพันธุ์ คน เมือง
24 พ.ย. 65
12 ปีวันรวมญาติชาวเล เริ่มพื้นที่นำร่องเขตคุ้มครองวัฒนธรรม
12 ปีวันรวมญาติชาวเล เริ่มพื้นที่นำร่องเขตคุ้มครองวัฒนธรรม
25 พ.ย. 65
ทิศทางชุมชนริมราง รถไฟสายเหนือ
ทิศทางชุมชนริมราง รถไฟสายเหนือ
1 ธ.ค. 65
สถานะแรงงานกับสถานการณ์เพื่อนบ้าน
สถานะแรงงานกับสถานการณ์เพื่อนบ้าน
2 ธ.ค. 65
18 ปีความรุนแรง กับพลังผู้หญิงชายแดนใต้
18 ปีความรุนแรง กับพลังผู้หญิงชายแดนใต้
8 ธ.ค. 65
คุณภาพสังคมสูงวัย กับสิทธิแรงงาน
คุณภาพสังคมสูงวัย กับสิทธิแรงงาน
9 ธ.ค. 65
กำลังเล่น...
ทางเลือกการศึกษากันเด็กไม่หลุดการเรียนรู้
ทางเลือกการศึกษากันเด็กไม่หลุดการเรียนรู้
15 ธ.ค. 65
10 ปี "สมบัด" ที่หายไป สู่การยกระดับสิทธิมนุษยชนอาเซียน
10 ปี "สมบัด" ที่หายไป สู่การยกระดับสิทธิมนุษยชนอาเซียน
16 ธ.ค. 65
ทางไปต่อ พ.ร.บ.ภัยพิบัติ ภาคประชาชน
ทางไปต่อ พ.ร.บ.ภัยพิบัติ ภาคประชาชน
22 ธ.ค. 65
#Saveเกาะหลีเป๊ะ หาทางออกข้อพิพาทที่ดินชาวเล
#Saveเกาะหลีเป๊ะ หาทางออกข้อพิพาทที่ดินชาวเล
23 ธ.ค. 65
ภาคพลเมือง ปรับทิศคิดต่อ ปี 2566
ภาคพลเมือง ปรับทิศคิดต่อ ปี 2566
29 ธ.ค. 65
ท่องเที่ยวโดยชุมชน โอกาสของทางเลือก
ท่องเที่ยวโดยชุมชน โอกาสของทางเลือก
5 ม.ค. 66
เปิดห้องเรียน เครือข่ายสื่อสาธารณะท้องถิ่น
เปิดห้องเรียน เครือข่ายสื่อสาธารณะท้องถิ่น
12 ม.ค. 66
ทางออกฝุ่นควันเพื่ออากาศสะอาด
ทางออกฝุ่นควันเพื่ออากาศสะอาด
19 ม.ค. 66
มองชาวเล เข้าใจกลุ่มชาติพันธุ์ภาคใต้
มองชาวเล เข้าใจกลุ่มชาติพันธุ์ภาคใต้
26 ม.ค. 66
น้ำมันรั่วระยอง เยียวยาไม่เท่ากับฟื้นฟู
น้ำมันรั่วระยอง เยียวยาไม่เท่ากับฟื้นฟู
2 ก.พ. 66
อีสาน Geopark โอกาสจากผืนดิน
อีสาน Geopark โอกาสจากผืนดิน
9 ก.พ. 66
ไฟจำเป็นกับการจัดการที่เป็นโจทย์ท้าทาย
ไฟจำเป็นกับการจัดการที่เป็นโจทย์ท้าทาย
16 ก.พ. 66
"จะนะ เกียวทาคุ" ปลาพิมพ์ปลาเล่าเรื่องชุมชน
"จะนะ เกียวทาคุ" ปลาพิมพ์ปลาเล่าเรื่องชุมชน
23 ก.พ. 66
"ทางเท้า" พื้นที่สาธารณะกับการจัดการอย่างมีส่วนร่วม
"ทางเท้า" พื้นที่สาธารณะกับการจัดการอย่างมีส่วนร่วม
2 มี.ค. 66
ทิศทางชุมชน คน แร่ เหมือง
ทิศทางชุมชน คน แร่ เหมือง
9 มี.ค. 66
ฝุ่นจิ๋ว PM 2.5 มหากาพย์วาระประชาชน
ฝุ่นจิ๋ว PM 2.5 มหากาพย์วาระประชาชน
16 มี.ค. 66

คุณเล่า เราขยาย

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - ล่าสุด
ผ้าป่าเมล็ดพันธุ์ ความหวังฟื้นชีวิตเกษตรกร
ผ้าป่าเมล็ดพันธุ์ ความหวังฟื้นชีวิตเกษตรกร
27 ต.ค. 65
เปิดบทเรียนชุมชนประสบภัย กับโจทย์จัดการภัยพิบัติ
เปิดบทเรียนชุมชนประสบภัย กับโจทย์จัดการภัยพิบัติ
28 ต.ค. 65
ฤดูประสบภัย กับคนสูงอายุ
ฤดูประสบภัย กับคนสูงอายุ
3 พ.ย. 65
"ไฟฟ้า" พลังงานทางที่เลือก
"ไฟฟ้า" พลังงานทางที่เลือก
4 พ.ย. 65
"อาสาล้างบ้าน" ฟื้นชุมชนหลังน้ำท่วม
"อาสาล้างบ้าน" ฟื้นชุมชนหลังน้ำท่วม
10 พ.ย. 65
ฟื้นชีวิตคน - คลองสำโรง จ.สงขลา
ฟื้นชีวิตคน - คลองสำโรง จ.สงขลา
11 พ.ย. 65
ข้อบัญญัติท้องถิ่นกับการจัดการทรัพยากรชุมชน
ข้อบัญญัติท้องถิ่นกับการจัดการทรัพยากรชุมชน
17 พ.ย. 65
สื่อพลเมืองสะพานเชื่อมผู้คน
สื่อพลเมืองสะพานเชื่อมผู้คน
18 พ.ย. 65
เมล็ดพันธุ์ คน เมือง
เมล็ดพันธุ์ คน เมือง
24 พ.ย. 65
12 ปีวันรวมญาติชาวเล เริ่มพื้นที่นำร่องเขตคุ้มครองวัฒนธรรม
12 ปีวันรวมญาติชาวเล เริ่มพื้นที่นำร่องเขตคุ้มครองวัฒนธรรม
25 พ.ย. 65
ทิศทางชุมชนริมราง รถไฟสายเหนือ
ทิศทางชุมชนริมราง รถไฟสายเหนือ
1 ธ.ค. 65
สถานะแรงงานกับสถานการณ์เพื่อนบ้าน
สถานะแรงงานกับสถานการณ์เพื่อนบ้าน
2 ธ.ค. 65
18 ปีความรุนแรง กับพลังผู้หญิงชายแดนใต้
18 ปีความรุนแรง กับพลังผู้หญิงชายแดนใต้
8 ธ.ค. 65
คุณภาพสังคมสูงวัย กับสิทธิแรงงาน
คุณภาพสังคมสูงวัย กับสิทธิแรงงาน
9 ธ.ค. 65
กำลังเล่น...
ทางเลือกการศึกษากันเด็กไม่หลุดการเรียนรู้
ทางเลือกการศึกษากันเด็กไม่หลุดการเรียนรู้
15 ธ.ค. 65
10 ปี "สมบัด" ที่หายไป สู่การยกระดับสิทธิมนุษยชนอาเซียน
10 ปี "สมบัด" ที่หายไป สู่การยกระดับสิทธิมนุษยชนอาเซียน
16 ธ.ค. 65
ทางไปต่อ พ.ร.บ.ภัยพิบัติ ภาคประชาชน
ทางไปต่อ พ.ร.บ.ภัยพิบัติ ภาคประชาชน
22 ธ.ค. 65
#Saveเกาะหลีเป๊ะ หาทางออกข้อพิพาทที่ดินชาวเล
#Saveเกาะหลีเป๊ะ หาทางออกข้อพิพาทที่ดินชาวเล
23 ธ.ค. 65
ภาคพลเมือง ปรับทิศคิดต่อ ปี 2566
ภาคพลเมือง ปรับทิศคิดต่อ ปี 2566
29 ธ.ค. 65
ท่องเที่ยวโดยชุมชน โอกาสของทางเลือก
ท่องเที่ยวโดยชุมชน โอกาสของทางเลือก
5 ม.ค. 66
เปิดห้องเรียน เครือข่ายสื่อสาธารณะท้องถิ่น
เปิดห้องเรียน เครือข่ายสื่อสาธารณะท้องถิ่น
12 ม.ค. 66
ทางออกฝุ่นควันเพื่ออากาศสะอาด
ทางออกฝุ่นควันเพื่ออากาศสะอาด
19 ม.ค. 66
มองชาวเล เข้าใจกลุ่มชาติพันธุ์ภาคใต้
มองชาวเล เข้าใจกลุ่มชาติพันธุ์ภาคใต้
26 ม.ค. 66
น้ำมันรั่วระยอง เยียวยาไม่เท่ากับฟื้นฟู
น้ำมันรั่วระยอง เยียวยาไม่เท่ากับฟื้นฟู
2 ก.พ. 66
อีสาน Geopark โอกาสจากผืนดิน
อีสาน Geopark โอกาสจากผืนดิน
9 ก.พ. 66
ไฟจำเป็นกับการจัดการที่เป็นโจทย์ท้าทาย
ไฟจำเป็นกับการจัดการที่เป็นโจทย์ท้าทาย
16 ก.พ. 66
"จะนะ เกียวทาคุ" ปลาพิมพ์ปลาเล่าเรื่องชุมชน
"จะนะ เกียวทาคุ" ปลาพิมพ์ปลาเล่าเรื่องชุมชน
23 ก.พ. 66
"ทางเท้า" พื้นที่สาธารณะกับการจัดการอย่างมีส่วนร่วม
"ทางเท้า" พื้นที่สาธารณะกับการจัดการอย่างมีส่วนร่วม
2 มี.ค. 66
ทิศทางชุมชน คน แร่ เหมือง
ทิศทางชุมชน คน แร่ เหมือง
9 มี.ค. 66
ฝุ่นจิ๋ว PM 2.5 มหากาพย์วาระประชาชน
ฝุ่นจิ๋ว PM 2.5 มหากาพย์วาระประชาชน
16 มี.ค. 66

ละครย้อนยุค

ดูทั้งหมด

♫ ♫ Songs Popular ♫ ♫

ดูทั้งหมด

คลิปมาใหม่

คนดูเยอะ 👀

ดูทั้งหมด

เสน่ห์ประเทศไทย