คุณเล่า เราขยาย
คุณเล่า เราขยาย

ภาคพลเมือง ปรับทิศคิดต่อ ปี 2566

หน้ารายการ
29 ธ.ค. 65

การสื่อสารสาธารณะในหลายรูปแบบ นับเป็นอีกเครื่องมือในการขับเคลื่อนวาระทางสังคมอย่างมีส่วนร่วมจากท้องถิ่น

“คุณเล่า เราขยาย” กับเรื่องเล่าส่งท้ายปี ชวนประเมินแนวโน้มสถานการณ์ของปี 2566 ที่เราทุกคนกำลังเผชิญจากข้อมูลในหมุดเรื่องเล่า ที่ภาคพลเมืองร่วมสื่อสารเข้ามากับ C-site โดยตลอดปี 2565 มีการปักหมุดรายงานเข้ามา 6,276 หมุด เฉลี่ยแล้วกว่า 500 หมุดต่อเดือน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นข่าวสารและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นและไม่ได้อยู่ในหน้าข่าวกระแสหลัก แต่เป็นเรื่องที่อธิบายปรากฏการณ์ความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงในระดับชุมชน

และชวนเราทุกคน “พลเมือง” คิดต่อ ในประเด็นความท้าทาย ทั้งจากสถานการณ์ภัยพิบัติ ปัญหาเศรษฐกิจปากท้อง และโครงการพัฒนาต่าง ๆ ในวันที่หลายคนหันหน้ากลับถิ่นฐาน ยังเป็นโจทย์ที่สร้างความกังวลในภูมิภาค ชวนคุยต่อ แล้วคนในท้องถิ่นจะทำอะไรได้บ้าง และนโยบายภาพใหญ่ของประเทศในการจัดการทรัพยากรควรขยับอะไร ? ร่วมพูดคุยกับ ผศ. ดร.สิตางศุ์ พิลัยหล้า อาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคุณเลิศศักดิ์ คำคงศักดิ์ เครือข่ายประชาชนผู้เป็นเจัาของแร่

ติดตามได้ในรายการ "คุณเล่า เราขยาย" วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

ภาคพลเมือง ปรับทิศคิดต่อ ปี 2566

29 ธ.ค. 65

การสื่อสารสาธารณะในหลายรูปแบบ นับเป็นอีกเครื่องมือในการขับเคลื่อนวาระทางสังคมอย่างมีส่วนร่วมจากท้องถิ่น

“คุณเล่า เราขยาย” กับเรื่องเล่าส่งท้ายปี ชวนประเมินแนวโน้มสถานการณ์ของปี 2566 ที่เราทุกคนกำลังเผชิญจากข้อมูลในหมุดเรื่องเล่า ที่ภาคพลเมืองร่วมสื่อสารเข้ามากับ C-site โดยตลอดปี 2565 มีการปักหมุดรายงานเข้ามา 6,276 หมุด เฉลี่ยแล้วกว่า 500 หมุดต่อเดือน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นข่าวสารและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นและไม่ได้อยู่ในหน้าข่าวกระแสหลัก แต่เป็นเรื่องที่อธิบายปรากฏการณ์ความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงในระดับชุมชน

และชวนเราทุกคน “พลเมือง” คิดต่อ ในประเด็นความท้าทาย ทั้งจากสถานการณ์ภัยพิบัติ ปัญหาเศรษฐกิจปากท้อง และโครงการพัฒนาต่าง ๆ ในวันที่หลายคนหันหน้ากลับถิ่นฐาน ยังเป็นโจทย์ที่สร้างความกังวลในภูมิภาค ชวนคุยต่อ แล้วคนในท้องถิ่นจะทำอะไรได้บ้าง และนโยบายภาพใหญ่ของประเทศในการจัดการทรัพยากรควรขยับอะไร ? ร่วมพูดคุยกับ ผศ. ดร.สิตางศุ์ พิลัยหล้า อาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคุณเลิศศักดิ์ คำคงศักดิ์ เครือข่ายประชาชนผู้เป็นเจัาของแร่

ติดตามได้ในรายการ "คุณเล่า เราขยาย" วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

คุณเล่า เราขยาย

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - ล่าสุด

คุณเล่า เราขยาย

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - ล่าสุด

ตอนใหม่มาแรง

ดูทั้งหมด

สารคดีน่าดู

ดูทั้งหมด