Kid Rangers ปฏิบัติการเด็กช่างคิด
Kid Rangers ปฏิบัติการเด็กช่างคิด

​คิดส์เรียนรู้ : ตะเกียงลาวาจากน้ำและน้ำมัน

หน้ารายการ
30 พ.ค. 63

เมื่อเทน้ำผสมกับน้ำมัน จะเกิดการแยกชั้น เพราะมีความหนาแน่นที่แตกต่างกัน พิสูจน์ได้ด้วยการเทน้ำลงไปในโหลแก้ว จากนั้นใส่สีผสมอาหาร เทน้ำมันลงไป และใส่ยาเม็ดฟู่ เมื่อน้ำกับน้ำมันแยกชั้นกัน จะกลายเป็นตะเกียงลาวาแสนสวย ชมย้อนหลังรายการ Kid Rangers ปฏิบัติการเด็กช่างคิด ได้ที่ www.thaipbs.or.th/KidRangers

​คิดส์เรียนรู้ : ตะเกียงลาวาจากน้ำและน้ำมัน

30 พ.ค. 63

เมื่อเทน้ำผสมกับน้ำมัน จะเกิดการแยกชั้น เพราะมีความหนาแน่นที่แตกต่างกัน พิสูจน์ได้ด้วยการเทน้ำลงไปในโหลแก้ว จากนั้นใส่สีผสมอาหาร เทน้ำมันลงไป และใส่ยาเม็ดฟู่ เมื่อน้ำกับน้ำมันแยกชั้นกัน จะกลายเป็นตะเกียงลาวาแสนสวย ชมย้อนหลังรายการ Kid Rangers ปฏิบัติการเด็กช่างคิด ได้ที่ www.thaipbs.or.th/KidRangers

Kid Rangers ปฏิบัติการเด็กช่างคิด

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - ล่าสุด

Kid Rangers ปฏิบัติการเด็กช่างคิด

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - ล่าสุด

ตอนใหม่มาแรง

ดูทั้งหมด

สารคดีน่าดู

ดูทั้งหมด