Kid Rangers ปฏิบัติการเด็กช่างคิด
Kid Rangers ปฏิบัติการเด็กช่างคิด

คิดส์เรียนรู้ : แอปพลิเคชันดูแลการเกษตร

หน้ารายการ
11 ธ.ค. 63

ฟาร์มเกษตรอัจฉริยะที่สามารถควบคุมการดูแลได้ผ่านโทรศัพท์มือถือ มีการติดตั้งโปรแกรมออกคำสั่งกับแผงวงจร พร้อมระบบเซนเซอร์ เมื่อดินแห้ง หรือพืชขาดปุ๋ย เซนเซอร์จะตรวจจับและแจ้งเตือนในแอปพลิเคชัน ให้ผู้สั่งการรับรู้และสั่งการในระบบให้รดน้ำและใส่ปุ๋ยกับพืชได้ทันที ชมย้อนหลังรายการ Kid Rangers ปฏิบัติการเด็กช่างคิด ได้ที่ www.thaipbs.or.th/KidRangers

คิดส์เรียนรู้ : แอปพลิเคชันดูแลการเกษตร

11 ธ.ค. 63

ฟาร์มเกษตรอัจฉริยะที่สามารถควบคุมการดูแลได้ผ่านโทรศัพท์มือถือ มีการติดตั้งโปรแกรมออกคำสั่งกับแผงวงจร พร้อมระบบเซนเซอร์ เมื่อดินแห้ง หรือพืชขาดปุ๋ย เซนเซอร์จะตรวจจับและแจ้งเตือนในแอปพลิเคชัน ให้ผู้สั่งการรับรู้และสั่งการในระบบให้รดน้ำและใส่ปุ๋ยกับพืชได้ทันที ชมย้อนหลังรายการ Kid Rangers ปฏิบัติการเด็กช่างคิด ได้ที่ www.thaipbs.or.th/KidRangers

Kid Rangers ปฏิบัติการเด็กช่างคิด

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - ล่าสุด

Kid Rangers ปฏิบัติการเด็กช่างคิด

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - ล่าสุด