ก(ล)างเมือง
ก(ล)างเมือง

เหวียตเกี่ยวถายลาน ตอนที่ 4 สู่เมืองหลวงและชนชั้นนำ

หน้ารายการ
24 ม.ค. 66

หลังจากที่ประตูแห่งโอกาสเปิดขึ้นจากการได้รับสถานะและบัตรประชาชนไทย ทำให้คนไทยเชื้อสายเวียดนามหลายร้อยชีวิตหลายร้อยครอบครัว เลือกที่จะเดินทางออกจากเมืองชายแดนริมน้ำโขง เพื่อเข้าสู่พื้นที่ชั้นในของภาคอีสาน โดยเฉพาะเมืองใหญ่อย่างอุดรธานีที่ในทุกวันนี้สามารถเรียกได้อย่างเต็มปากว่าเป็นเมืองหลวงของคนเหวียตเกี่ยว หรือคนไทยเชื้อสายเวียดนาม ในด้านการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและการค้านั้นไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ล้วนถูกขับเคลื่อนจากผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นคนไทยเชื้อสายเวียดนามนี่เอง

ติดตามเรื่องราวพัฒนาการจากจุดเริ่มต้น สู่การกลายมาเป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดใหญ่ ในสารคดีก(ล)างเมือง ชุด เหวียตเกี่ยวถายลาน ตอนที่ 4 สู่เมืองหลวงและชนชั้นนำ วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 13.30 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ ทาง www.thaipbs.or.th/Live

เหวียตเกี่ยวถายลาน ตอนที่ 4 สู่เมืองหลวงและชนชั้นนำ

24 ม.ค. 66

หลังจากที่ประตูแห่งโอกาสเปิดขึ้นจากการได้รับสถานะและบัตรประชาชนไทย ทำให้คนไทยเชื้อสายเวียดนามหลายร้อยชีวิตหลายร้อยครอบครัว เลือกที่จะเดินทางออกจากเมืองชายแดนริมน้ำโขง เพื่อเข้าสู่พื้นที่ชั้นในของภาคอีสาน โดยเฉพาะเมืองใหญ่อย่างอุดรธานีที่ในทุกวันนี้สามารถเรียกได้อย่างเต็มปากว่าเป็นเมืองหลวงของคนเหวียตเกี่ยว หรือคนไทยเชื้อสายเวียดนาม ในด้านการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและการค้านั้นไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ล้วนถูกขับเคลื่อนจากผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นคนไทยเชื้อสายเวียดนามนี่เอง

ติดตามเรื่องราวพัฒนาการจากจุดเริ่มต้น สู่การกลายมาเป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดใหญ่ ในสารคดีก(ล)างเมือง ชุด เหวียตเกี่ยวถายลาน ตอนที่ 4 สู่เมืองหลวงและชนชั้นนำ วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 13.30 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ ทาง www.thaipbs.or.th/Live