สำรวจคุณค่าร่วมสมัยของคำสอนทางศาสนธรรม ผ่านผู้นำทางจิตวิญญาณทั้งในไทยและต่างประเทศ เพื่อค้นหาว่า คำสอนเหล่านี้ จะนำพามนุษย์ข้ามพ้นวิกฤตร่วมสมัย ในหนทางอันหลากหลายได้อย่างไร ?
พุธ l 21:45-22:15
cover-image
หน้าแรกรายการตอนคลิป / เพลย์ลิสต์

พื้นที่ชีวิต

สารคดี
235 ตอน พุธ l 21:45-22:15

สำรวจคุณค่าร่วมสมัยของคำสอนทางศาสนธรรม ผ่านผู้นำทางจิตวิญญาณทั้งในไทยและต่างประเทศ เพื่อค้นหาว่า คำสอนเหล่านี้ จะนำพามนุษย์ข้ามพ้นวิกฤตร่วมสมัย ในหนทางอันหลากหลายได้อย่างไร ?

จากสวนโมกข์ไชยา สู่สวนโมกข์นานาชาติ

ผู้ดำเนินรายการ

สิงห์ - วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล

สิงห์ - วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล

นิ้วกลม - สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์

นิ้วกลม - สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์

กรรณ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา

กรรณ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา

นุ่น - ศิรพันธ์ วัฒนจินดา

นุ่น - ศิรพันธ์ วัฒนจินดา

รายละเอียด

สำรวจคุณค่าร่วมสมัยของคำสอนทางศาสนธรรม ผ่านผู้นำทางจิตวิญญาณทั้งในไทยและต่างประเทศ เพื่อค้นหาว่า คำสอนเหล่านี้ จะนำพามนุษย์ข้ามพ้นวิกฤตร่วมสมัย ในหนทางอันหลากหลายได้อย่างไร ?

ร่วมสำรวจคุณค่าร่วมสมัย ในคำสอนทางจิตวิญญาณ ติดตามได้ในรายการ พื้นที่ชีวิต ชุด ประทีปธรรมแห่งยุคสมัย ทุกวันพุธ เวลา 21.45 - 22.15 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

รายละเอียด

รายละเอียด

สำรวจคุณค่าร่วมสมัยของคำสอนทางศาสนธรรม ผ่านผู้นำทางจิตวิญญาณทั้งในไทยและต่างประเทศ เพื่อค้นหาว่า คำสอนเหล่านี้ จะนำพามนุษย์ข้ามพ้นวิกฤตร่วมสมัย ในหนทางอันหลากหลายได้อย่างไร ?

ร่วมสำรวจคุณค่าร่วมสมัย ในคำสอนทางจิตวิญญาณ ติดตามได้ในรายการ พื้นที่ชีวิต ชุด ประทีปธรรมแห่งยุคสมัย ทุกวันพุธ เวลา 21.45 - 22.15 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

ตอน

จากสวนโมกข์ไชยา สู่สวนโมกข์นานาชาติ
เติมเต็มศรัทธา ภิกษุณีในวิถีธรรม
วัดอมราวดี : วิถีพระวัดป่าในโลกตะวันตก
วัชรสิทธา พื้นที่ทางจิตวิญญาณร่วมสมัย
วิทยาลัยโพธิ : ห้องเรียนพุทธนอกวัด
สันติ วิถีมุสลิม
พุทธเพื่อสังคมในเกาหลีใต้
ติช นัท ฮันห์ คำสอนที่มีชีวิต
คน ธรรม งาน
ความทุกข์และการภาวนา
ดูทั้งหมด