มหาอำนาจบ้านนา
มหาอำนาจบ้านนา

สูตรลับฉบับบ้านนา : น้ำหมักชีวภาพจากปลาสลิด

หน้ารายการ
28 มิ.ย. 67

สอนทำน้ำหมักชีวภาพจากปลาสลิด แต่ไม่ได้เอามาทั้งตัว เอามาแค่ส่วนหัวและส่วนไส้ปลาเท่านั้น นำมาหมักกับพวกกากน้ำตาล พอหมักได้ที่แล้วก็นำออกมาใช้ รับรองว่าพืชผักในสวนสวยเจริญงอกงามอย่างแน่นอน

ติดตามสาระทางการเกษตรกับเกษตรกรตัวจริงได้ที่ www.thaipbs.or.th/LordsOfFarm

สูตรลับฉบับบ้านนา : น้ำหมักชีวภาพจากปลาสลิด

28 มิ.ย. 67

สอนทำน้ำหมักชีวภาพจากปลาสลิด แต่ไม่ได้เอามาทั้งตัว เอามาแค่ส่วนหัวและส่วนไส้ปลาเท่านั้น นำมาหมักกับพวกกากน้ำตาล พอหมักได้ที่แล้วก็นำออกมาใช้ รับรองว่าพืชผักในสวนสวยเจริญงอกงามอย่างแน่นอน

ติดตามสาระทางการเกษตรกับเกษตรกรตัวจริงได้ที่ www.thaipbs.or.th/LordsOfFarm

มหาอำนาจบ้านนา

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - ล่าสุด
​สูตรลับฉบับบ้านนา : วิธีขยายพันธุ์ต้นมะปี๊ด
​สูตรลับฉบับบ้านนา : วิธีขยายพันธุ์ต้นมะปี๊ด
24 ธ.ค. 66
สูตรลับฉบับบ้านนา : สูตรดิน 4 กุมาร
สูตรลับฉบับบ้านนา : สูตรดิน 4 กุมาร
29 ธ.ค. 66
​สูตรลับฉบับบ้านนา : สูตรปุ๋ยเร่งใบด๊กดก
​สูตรลับฉบับบ้านนา : สูตรปุ๋ยเร่งใบด๊กดก
4 ก.พ. 67
สูตรลับฉบับบ้านนา : วิธีการขยายหัวเชื้อน้ำเขียวเพื่อเป็นอาหารของไรแดง
สูตรลับฉบับบ้านนา : วิธีการขยายหัวเชื้อน้ำเขียวเพื่อเป็นอาหารของไรแดง
11 ก.พ. 67
สูตรลับฉบับบ้านนา : น้ำหมักมะระขี้นก
สูตรลับฉบับบ้านนา : น้ำหมักมะระขี้นก
18 ก.พ. 67
สูตรลับฉบับบ้านนา : วิธีการแกะเปลือกกะลามะคาเดเมีย
สูตรลับฉบับบ้านนา : วิธีการแกะเปลือกกะลามะคาเดเมีย
24 ก.พ. 67
สูตรลับฉบับบ้านนา : วิธีการปลูกเอบิว
สูตรลับฉบับบ้านนา : วิธีการปลูกเอบิว
3 มี.ค. 67
สูตรลับฉบับบ้านนา : การทำต้นองุ่นแฟนซี
สูตรลับฉบับบ้านนา : การทำต้นองุ่นแฟนซี
8 มี.ค. 67
สูตรลับฉบับบ้านนา : วิธีการทำน้ำหมักไล่แมลง
สูตรลับฉบับบ้านนา : วิธีการทำน้ำหมักไล่แมลง
17 มี.ค. 67
สูตรลับฉบับบ้านนา : วิธีการดูแลกุ้งเครย์ฟิชเบื้องต้น
สูตรลับฉบับบ้านนา : วิธีการดูแลกุ้งเครย์ฟิชเบื้องต้น
22 มี.ค. 67
สูตรลับฉบับบ้านนา : วิธีเพาะเมล็ดชมพู่มะเหมี่ยว
สูตรลับฉบับบ้านนา : วิธีเพาะเมล็ดชมพู่มะเหมี่ยว
29 มี.ค. 67
สูตรลับฉบับบ้านนา : น้ำหมักผลไม้รวม
สูตรลับฉบับบ้านนา : น้ำหมักผลไม้รวม
4 เม.ย. 67
สูตรลับฉบับบ้านนา : อาหารข้นสำหรับเลี้ยงแพะ
สูตรลับฉบับบ้านนา : อาหารข้นสำหรับเลี้ยงแพะ
11 เม.ย. 67
สูตรลับฉบับบ้านนา : วิธีการฉีดยาบำรุงกระต่าย
สูตรลับฉบับบ้านนา : วิธีการฉีดยาบำรุงกระต่าย
25 เม.ย. 67
สูตรลับฉบับบ้านนา : การชำแพดกระบองเพชร
สูตรลับฉบับบ้านนา : การชำแพดกระบองเพชร
2 พ.ค. 67
สูตรลับฉบับบ้านนา : การเตรียมดินปลูกมันหวานญี่ปุ่น
สูตรลับฉบับบ้านนา : การเตรียมดินปลูกมันหวานญี่ปุ่น
9 พ.ค. 67
สูตรลับฉบับบ้านนา : น้ำหมักสูตรผีบอก
สูตรลับฉบับบ้านนา : น้ำหมักสูตรผีบอก
16 พ.ค. 67
สูตรลับฉบับบ้านนา : วิธีการฟักไข่ และการดูแลนกกระทาเบื้องต้น
สูตรลับฉบับบ้านนา : วิธีการฟักไข่ และการดูแลนกกระทาเบื้องต้น
30 พ.ค. 67
สูตรลับฉบับบ้านนา : วิธีบรรจุตะพาบน้ำเพื่อจำหน่าย
สูตรลับฉบับบ้านนา : วิธีบรรจุตะพาบน้ำเพื่อจำหน่าย
6 มิ.ย. 67
สูตรลับฉบับบ้านนา : สูตรเปิดตาดอก
สูตรลับฉบับบ้านนา : สูตรเปิดตาดอก
13 มิ.ย. 67
สูตรลับฉบับบ้านนา : สูตรอาหารวัวนม
สูตรลับฉบับบ้านนา : สูตรอาหารวัวนม
20 มิ.ย. 67
กำลังเล่น...
สูตรลับฉบับบ้านนา : น้ำหมักชีวภาพจากปลาสลิด
สูตรลับฉบับบ้านนา : น้ำหมักชีวภาพจากปลาสลิด
28 มิ.ย. 67
สูตรลับฉบับบ้านนา : น้ำหมักจุลินทรีย์หน่อกล้วย ไม่ต้องรวยก็ทำได้
สูตรลับฉบับบ้านนา : น้ำหมักจุลินทรีย์หน่อกล้วย ไม่ต้องรวยก็ทำได้
4 ก.ค. 67
สูตรลับฉบับบ้านนา : การทำกล่องรังเลี้ยงชันโรง
สูตรลับฉบับบ้านนา : การทำกล่องรังเลี้ยงชันโรง
12 ก.ค. 67

มหาอำนาจบ้านนา

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - ล่าสุด
​สูตรลับฉบับบ้านนา : วิธีขยายพันธุ์ต้นมะปี๊ด
​สูตรลับฉบับบ้านนา : วิธีขยายพันธุ์ต้นมะปี๊ด
24 ธ.ค. 66
สูตรลับฉบับบ้านนา : สูตรดิน 4 กุมาร
สูตรลับฉบับบ้านนา : สูตรดิน 4 กุมาร
29 ธ.ค. 66
​สูตรลับฉบับบ้านนา : สูตรปุ๋ยเร่งใบด๊กดก
​สูตรลับฉบับบ้านนา : สูตรปุ๋ยเร่งใบด๊กดก
4 ก.พ. 67
สูตรลับฉบับบ้านนา : วิธีการขยายหัวเชื้อน้ำเขียวเพื่อเป็นอาหารของไรแดง
สูตรลับฉบับบ้านนา : วิธีการขยายหัวเชื้อน้ำเขียวเพื่อเป็นอาหารของไรแดง
11 ก.พ. 67
สูตรลับฉบับบ้านนา : น้ำหมักมะระขี้นก
สูตรลับฉบับบ้านนา : น้ำหมักมะระขี้นก
18 ก.พ. 67
สูตรลับฉบับบ้านนา : วิธีการแกะเปลือกกะลามะคาเดเมีย
สูตรลับฉบับบ้านนา : วิธีการแกะเปลือกกะลามะคาเดเมีย
24 ก.พ. 67
สูตรลับฉบับบ้านนา : วิธีการปลูกเอบิว
สูตรลับฉบับบ้านนา : วิธีการปลูกเอบิว
3 มี.ค. 67
สูตรลับฉบับบ้านนา : การทำต้นองุ่นแฟนซี
สูตรลับฉบับบ้านนา : การทำต้นองุ่นแฟนซี
8 มี.ค. 67
สูตรลับฉบับบ้านนา : วิธีการทำน้ำหมักไล่แมลง
สูตรลับฉบับบ้านนา : วิธีการทำน้ำหมักไล่แมลง
17 มี.ค. 67
สูตรลับฉบับบ้านนา : วิธีการดูแลกุ้งเครย์ฟิชเบื้องต้น
สูตรลับฉบับบ้านนา : วิธีการดูแลกุ้งเครย์ฟิชเบื้องต้น
22 มี.ค. 67
สูตรลับฉบับบ้านนา : วิธีเพาะเมล็ดชมพู่มะเหมี่ยว
สูตรลับฉบับบ้านนา : วิธีเพาะเมล็ดชมพู่มะเหมี่ยว
29 มี.ค. 67
สูตรลับฉบับบ้านนา : น้ำหมักผลไม้รวม
สูตรลับฉบับบ้านนา : น้ำหมักผลไม้รวม
4 เม.ย. 67
สูตรลับฉบับบ้านนา : อาหารข้นสำหรับเลี้ยงแพะ
สูตรลับฉบับบ้านนา : อาหารข้นสำหรับเลี้ยงแพะ
11 เม.ย. 67
สูตรลับฉบับบ้านนา : วิธีการฉีดยาบำรุงกระต่าย
สูตรลับฉบับบ้านนา : วิธีการฉีดยาบำรุงกระต่าย
25 เม.ย. 67
สูตรลับฉบับบ้านนา : การชำแพดกระบองเพชร
สูตรลับฉบับบ้านนา : การชำแพดกระบองเพชร
2 พ.ค. 67
สูตรลับฉบับบ้านนา : การเตรียมดินปลูกมันหวานญี่ปุ่น
สูตรลับฉบับบ้านนา : การเตรียมดินปลูกมันหวานญี่ปุ่น
9 พ.ค. 67
สูตรลับฉบับบ้านนา : น้ำหมักสูตรผีบอก
สูตรลับฉบับบ้านนา : น้ำหมักสูตรผีบอก
16 พ.ค. 67
สูตรลับฉบับบ้านนา : วิธีการฟักไข่ และการดูแลนกกระทาเบื้องต้น
สูตรลับฉบับบ้านนา : วิธีการฟักไข่ และการดูแลนกกระทาเบื้องต้น
30 พ.ค. 67
สูตรลับฉบับบ้านนา : วิธีบรรจุตะพาบน้ำเพื่อจำหน่าย
สูตรลับฉบับบ้านนา : วิธีบรรจุตะพาบน้ำเพื่อจำหน่าย
6 มิ.ย. 67
สูตรลับฉบับบ้านนา : สูตรเปิดตาดอก
สูตรลับฉบับบ้านนา : สูตรเปิดตาดอก
13 มิ.ย. 67
สูตรลับฉบับบ้านนา : สูตรอาหารวัวนม
สูตรลับฉบับบ้านนา : สูตรอาหารวัวนม
20 มิ.ย. 67
กำลังเล่น...
สูตรลับฉบับบ้านนา : น้ำหมักชีวภาพจากปลาสลิด
สูตรลับฉบับบ้านนา : น้ำหมักชีวภาพจากปลาสลิด
28 มิ.ย. 67
สูตรลับฉบับบ้านนา : น้ำหมักจุลินทรีย์หน่อกล้วย ไม่ต้องรวยก็ทำได้
สูตรลับฉบับบ้านนา : น้ำหมักจุลินทรีย์หน่อกล้วย ไม่ต้องรวยก็ทำได้
4 ก.ค. 67
สูตรลับฉบับบ้านนา : การทำกล่องรังเลี้ยงชันโรง
สูตรลับฉบับบ้านนา : การทำกล่องรังเลี้ยงชันโรง
12 ก.ค. 67

ละครย้อนยุค

ดูทั้งหมด

♫ ♫ Songs Popular ♫ ♫

ดูทั้งหมด

คลิปมาใหม่

คนดูเยอะ 👀

ดูทั้งหมด

เสน่ห์ประเทศไทย