ลุยไม่รู้โรย Super Active
ลุยไม่รู้โรย Super Active

พิพิธภัณฑ์สะสมของโบราณของลุงเหล็ง

หน้ารายการ
6 พ.ย. 65

สูงวัยไอดอล : นักสะสมของเก่า ลุงเหล็ง วัย 78 ปี แต่ก่อนเคยดูแลโบราณสถาน และเป็นวิทยากรในโบราณสถานของสุโขทัยทำมากว่า 20 ปี ทำให้ลุงเหล็งมีความผูกพันและมีใจรักในของโบราณทุกชิ้น พออายุมากขึ้นจึงเริ่มเก็บสะสมของโบราณหลากหลายชิ้น ทั้งเครื่องมือหรือของใช้ชาวนา พระเครื่อง ของโบราณที่อยู่ในยุคสุโขทัยทั้งหมดมีอายุเป็นร้อย ๆ ปี และเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ในบ้านตัวเองชื่อ "บ้านข้าวตอกพระร่วง" เกิดเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ชาวต่างชาติเยี่ยมชม และสะสมไว้ให้ลูกหลานรุ่นหลังได้เห็นมรดกของไทยในสมัยก่อน

สำรับตำรับยาย : เมี่ยง หรือเหมี้ยง เป็นอาหารว่างของชาวล้านนาในอดีต มีประวัติยาวนานมาหลายพันปี แต่เดิมทุกบ้านจะมีเมี่ยงไว้เป็นของกินและใช้ต้อนรับแขก เมี่ยง เป็นอาหารว่างของชาวล้านนาในอดีต แต่ที่ชุมชนบ้านครัวแห่งนี้มี "เมี่ยงแนม" ถือเป็นสูตรเฉพาะของที่นี่ คือการนำจิ้มกับเครื่องที่ใส่ในเมี่ยงต่าง ๆ มาคลุกเคล้าให้เป็นเป็นเนื้อเดียวกัน แล้วจึงนำไปกิน

ติดตามชมได้ในรายการลุยไม่รู้โรย Super Active วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565 เวลา 06.05 - 06.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

พิพิธภัณฑ์สะสมของโบราณของลุงเหล็ง

6 พ.ย. 65

สูงวัยไอดอล : นักสะสมของเก่า ลุงเหล็ง วัย 78 ปี แต่ก่อนเคยดูแลโบราณสถาน และเป็นวิทยากรในโบราณสถานของสุโขทัยทำมากว่า 20 ปี ทำให้ลุงเหล็งมีความผูกพันและมีใจรักในของโบราณทุกชิ้น พออายุมากขึ้นจึงเริ่มเก็บสะสมของโบราณหลากหลายชิ้น ทั้งเครื่องมือหรือของใช้ชาวนา พระเครื่อง ของโบราณที่อยู่ในยุคสุโขทัยทั้งหมดมีอายุเป็นร้อย ๆ ปี และเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ในบ้านตัวเองชื่อ "บ้านข้าวตอกพระร่วง" เกิดเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ชาวต่างชาติเยี่ยมชม และสะสมไว้ให้ลูกหลานรุ่นหลังได้เห็นมรดกของไทยในสมัยก่อน

สำรับตำรับยาย : เมี่ยง หรือเหมี้ยง เป็นอาหารว่างของชาวล้านนาในอดีต มีประวัติยาวนานมาหลายพันปี แต่เดิมทุกบ้านจะมีเมี่ยงไว้เป็นของกินและใช้ต้อนรับแขก เมี่ยง เป็นอาหารว่างของชาวล้านนาในอดีต แต่ที่ชุมชนบ้านครัวแห่งนี้มี "เมี่ยงแนม" ถือเป็นสูตรเฉพาะของที่นี่ คือการนำจิ้มกับเครื่องที่ใส่ในเมี่ยงต่าง ๆ มาคลุกเคล้าให้เป็นเป็นเนื้อเดียวกัน แล้วจึงนำไปกิน

ติดตามชมได้ในรายการลุยไม่รู้โรย Super Active วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565 เวลา 06.05 - 06.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

ลุยไม่รู้โรย

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - 270
271 - 300
301 - 330
331 - 360
361 - 390
391 - 420
421 - 450
451 - 480
481 - 510
511 - 540
541 - ล่าสุด

ลุยไม่รู้โรย

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - 270
271 - 300
301 - 330
331 - 360
361 - 390
391 - 420
421 - 450
451 - 480
481 - 510
511 - 540
541 - ล่าสุด