Nature Spy สายลับธรรมชาติ
9 ก.พ. 58
นอกจากสีสันที่สวยงามแล้ว “กระโถนฤาษี”  (Sapria himalayana) การพบพืชหายาก ตระกูลกาฝาก หรือ พืชเบียน (Parasitic plant) กลุ่มนี้จะพบได้ในป่าดิบชื้น ซึ่งปราศจากการบุกรุกแผ้วถางในทางภาคเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใต้ของประเทศไทยตามแนวเทือกเขาถนนธงชัยและเทือกเขาตะนาวศรี ตั้งแต่จังหวัดเชียงใหม่ ตาก ระนอง สุราษฎร์ธานี  ซึ่งลักษณะส่วนดอกของกระโถนฤาษี มีลักษณะคล้ายปากแตรหรือถ้วยขนาดใหญ่กลีบดอกมี 10 กลีบสีแดงสด มีจุดประสีขาวหรือสีเหลืองสวยงามสะดุดตา ดอกเมื่อบานเต็มที่จะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 10-15 เซนติเมตร โคนกลีบเชื่อมกันเป็นท่อกึ่งกลางดอก เป็นช่องเปิดลงสู่แอ่งซึ่งเป็นที่ตั้งของเส้าเกสร (Column)กระโถนฤาษี เป็นพืชอาศัยเบียนโดยแทงราก เพื่อดูดกินน้ำและอาหารจากรากเถาวัลย์ของต้นเครือเขาน้ำ หุ่นเป และเถาส้มกุ้ง จนถึงวัยเจริญพันธุ์จึงส่งตาดอกผุดขึ้นเหนือพื้นดิน โดยใช้กลิ่นเหม็นล่อแมลงมาให้ช่วยผสมพันธุ์ เพราะมันเป็นพืชที่แยกเพศอยู่กันคนละดอก และได้ชื่อว่า ราชินีแห่งกาฝากที่มาข้อมูลจาก: หนังสือบันทึกสิ่งแวดล้อมป่าเขตร้อน กองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และวันนี้สายลับธรรมชาติของเรา เฟย์ แฟรี่ และพี่โอม จะพาไปตามหาในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย  มาเอาใจช่วยพวกเขาได้ใน...รายการ Nature Spy สายลับธรรมชาติ ตอน ราชินีแห่งกาฝาก จันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 16.05 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live

ราชินีแห่งกาฝาก

9 ก.พ. 58
นอกจากสีสันที่สวยงามแล้ว “กระโถนฤาษี”  (Sapria himalayana) การพบพืชหายาก ตระกูลกาฝาก หรือ พืชเบียน (Parasitic plant) กลุ่มนี้จะพบได้ในป่าดิบชื้น ซึ่งปราศจากการบุกรุกแผ้วถางในทางภาคเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใต้ของประเทศไทยตามแนวเทือกเขาถนนธงชัยและเทือกเขาตะนาวศรี ตั้งแต่จังหวัดเชียงใหม่ ตาก ระนอง สุราษฎร์ธานี  ซึ่งลักษณะส่วนดอกของกระโถนฤาษี มีลักษณะคล้ายปากแตรหรือถ้วยขนาดใหญ่กลีบดอกมี 10 กลีบสีแดงสด มีจุดประสีขาวหรือสีเหลืองสวยงามสะดุดตา ดอกเมื่อบานเต็มที่จะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 10-15 เซนติเมตร โคนกลีบเชื่อมกันเป็นท่อกึ่งกลางดอก เป็นช่องเปิดลงสู่แอ่งซึ่งเป็นที่ตั้งของเส้าเกสร (Column)กระโถนฤาษี เป็นพืชอาศัยเบียนโดยแทงราก เพื่อดูดกินน้ำและอาหารจากรากเถาวัลย์ของต้นเครือเขาน้ำ หุ่นเป และเถาส้มกุ้ง จนถึงวัยเจริญพันธุ์จึงส่งตาดอกผุดขึ้นเหนือพื้นดิน โดยใช้กลิ่นเหม็นล่อแมลงมาให้ช่วยผสมพันธุ์ เพราะมันเป็นพืชที่แยกเพศอยู่กันคนละดอก และได้ชื่อว่า ราชินีแห่งกาฝากที่มาข้อมูลจาก: หนังสือบันทึกสิ่งแวดล้อมป่าเขตร้อน กองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และวันนี้สายลับธรรมชาติของเรา เฟย์ แฟรี่ และพี่โอม จะพาไปตามหาในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย  มาเอาใจช่วยพวกเขาได้ใน...รายการ Nature Spy สายลับธรรมชาติ ตอน ราชินีแห่งกาฝาก จันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 16.05 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live

Nature Spy สายลับธรรมชาติ

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - ล่าสุด
สัตว์เล็กน้ำจืด
สัตว์เล็กน้ำจืด
19 ม.ค. 58
หน้าบ้าน - หลังบ้าน
หน้าบ้าน - หลังบ้าน
20 ม.ค. 58
นกตีทอง ร้องต๊ง ต๊ง
นกตีทอง ร้องต๊ง ต๊ง
21 ม.ค. 58
นักบุญแห่งผืนป่า และนักฆ่าแห่งพงไพร
นักบุญแห่งผืนป่า และนักฆ่าแห่งพงไพร
26 ม.ค. 58
ไลเคนคนเมือง
ไลเคนคนเมือง
27 ม.ค. 58
ตามหาพระอินทร์
ตามหาพระอินทร์
28 ม.ค. 58
ตามหาสาหร่ายหางกระรอก
ตามหาสาหร่ายหางกระรอก
2 ก.พ. 58
ตัวอ่อนของแมลงปอเข็มธรรมดา
ตัวอ่อนของแมลงปอเข็มธรรมดา
3 ก.พ. 58
แมลงที่หลังบ้าน
แมลงที่หลังบ้าน
4 ก.พ. 58
กำลังเล่น...
ราชินีแห่งกาฝาก
ราชินีแห่งกาฝาก
9 ก.พ. 58
ตามหานกอุ้มบาตร
ตามหานกอุ้มบาตร
10 ก.พ. 58
ตามหาสาวน้อยกระโปรงบาน
ตามหาสาวน้อยกระโปรงบาน
11 ก.พ. 58
นักสืบลำน้ำอูน
นักสืบลำน้ำอูน
23 ก.พ. 58
นกตีนเทียน
นกตีนเทียน
24 ก.พ. 58
เหยี่ยวด่างดำขาว
เหยี่ยวด่างดำขาว
2 มี.ค. 58
สำรอก ขี้ ที่นอน เหยี่ยวทุ่ง
สำรอก ขี้ ที่นอน เหยี่ยวทุ่ง
3 มี.ค. 58
หอยเจดีย์
หอยเจดีย์
4 มี.ค. 58
คลองชมพู
คลองชมพู
9 มี.ค. 58
นักปลูกป่า ตอนที่ 1
นักปลูกป่า ตอนที่ 1
10 มี.ค. 58
นักปลูกป่า ตอนที่ 2
นักปลูกป่า ตอนที่ 2
11 มี.ค. 58
ตัวอ่อนแมลงเกาะหินตัวป้อม
ตัวอ่อนแมลงเกาะหินตัวป้อม
16 มี.ค. 58
ภารกิจหินๆที่ห้วยแม่ฉางข้าว
ภารกิจหินๆที่ห้วยแม่ฉางข้าว
17 มี.ค. 58
เรื่องของปลวก
เรื่องของปลวก
18 มี.ค. 58
ปิ๊ดจะลิว..มาแล้ว
ปิ๊ดจะลิว..มาแล้ว
23 มี.ค. 58
แมลงช้างกรามโต อยู่ไหน
แมลงช้างกรามโต อยู่ไหน
24 มี.ค. 58
ความลับป่าชายเลน
ความลับป่าชายเลน
25 มี.ค. 58
หนอนน้อยในปลอกที่แม่อาย
หนอนน้อยในปลอกที่แม่อาย
30 มี.ค. 58
นกแสกผู้น่ารัก
นกแสกผู้น่ารัก
31 มี.ค. 58
ด้วงสี่ตา
ด้วงสี่ตา
1 เม.ย. 58
เจ้าเสือหางเดียว
เจ้าเสือหางเดียว
6 เม.ย. 58

Nature Spy สายลับธรรมชาติ

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - ล่าสุด
สัตว์เล็กน้ำจืด
สัตว์เล็กน้ำจืด
19 ม.ค. 58
หน้าบ้าน - หลังบ้าน
หน้าบ้าน - หลังบ้าน
20 ม.ค. 58
นกตีทอง ร้องต๊ง ต๊ง
นกตีทอง ร้องต๊ง ต๊ง
21 ม.ค. 58
นักบุญแห่งผืนป่า และนักฆ่าแห่งพงไพร
นักบุญแห่งผืนป่า และนักฆ่าแห่งพงไพร
26 ม.ค. 58
ไลเคนคนเมือง
ไลเคนคนเมือง
27 ม.ค. 58
ตามหาพระอินทร์
ตามหาพระอินทร์
28 ม.ค. 58
ตามหาสาหร่ายหางกระรอก
ตามหาสาหร่ายหางกระรอก
2 ก.พ. 58
ตัวอ่อนของแมลงปอเข็มธรรมดา
ตัวอ่อนของแมลงปอเข็มธรรมดา
3 ก.พ. 58
แมลงที่หลังบ้าน
แมลงที่หลังบ้าน
4 ก.พ. 58
กำลังเล่น...
ราชินีแห่งกาฝาก
ราชินีแห่งกาฝาก
9 ก.พ. 58
ตามหานกอุ้มบาตร
ตามหานกอุ้มบาตร
10 ก.พ. 58
ตามหาสาวน้อยกระโปรงบาน
ตามหาสาวน้อยกระโปรงบาน
11 ก.พ. 58
นักสืบลำน้ำอูน
นักสืบลำน้ำอูน
23 ก.พ. 58
นกตีนเทียน
นกตีนเทียน
24 ก.พ. 58
เหยี่ยวด่างดำขาว
เหยี่ยวด่างดำขาว
2 มี.ค. 58
สำรอก ขี้ ที่นอน เหยี่ยวทุ่ง
สำรอก ขี้ ที่นอน เหยี่ยวทุ่ง
3 มี.ค. 58
หอยเจดีย์
หอยเจดีย์
4 มี.ค. 58
คลองชมพู
คลองชมพู
9 มี.ค. 58
นักปลูกป่า ตอนที่ 1
นักปลูกป่า ตอนที่ 1
10 มี.ค. 58
นักปลูกป่า ตอนที่ 2
นักปลูกป่า ตอนที่ 2
11 มี.ค. 58
ตัวอ่อนแมลงเกาะหินตัวป้อม
ตัวอ่อนแมลงเกาะหินตัวป้อม
16 มี.ค. 58
ภารกิจหินๆที่ห้วยแม่ฉางข้าว
ภารกิจหินๆที่ห้วยแม่ฉางข้าว
17 มี.ค. 58
เรื่องของปลวก
เรื่องของปลวก
18 มี.ค. 58
ปิ๊ดจะลิว..มาแล้ว
ปิ๊ดจะลิว..มาแล้ว
23 มี.ค. 58
แมลงช้างกรามโต อยู่ไหน
แมลงช้างกรามโต อยู่ไหน
24 มี.ค. 58
ความลับป่าชายเลน
ความลับป่าชายเลน
25 มี.ค. 58
หนอนน้อยในปลอกที่แม่อาย
หนอนน้อยในปลอกที่แม่อาย
30 มี.ค. 58
นกแสกผู้น่ารัก
นกแสกผู้น่ารัก
31 มี.ค. 58
ด้วงสี่ตา
ด้วงสี่ตา
1 เม.ย. 58
เจ้าเสือหางเดียว
เจ้าเสือหางเดียว
6 เม.ย. 58

ละครย้อนยุค

ดูทั้งหมด

♫ ♫ Songs Popular ♫ ♫

ดูทั้งหมด

คลิปมาใหม่

คนดูเยอะ 👀

ดูทั้งหมด

เสน่ห์ประเทศไทย