Nature Spy สายลับธรรมชาติ

ภาคพลเมือง
120 ตอน (จบ)

Nature Spy สายลับธรรมชาติ
cover-image
หน้าแรกรายการตอนคลิป

รายละเอียด

เมื่อสิ่งมีชีวิตน้อยใหญ่บนโลกใบนี้ ล้วนมีความสำคัญและเชื่อมโยงกันเป็นห่วงโซ่ชีวิต ที่หากสิ่งหนึ่งสิ่งใดขาดหาย หรือลดน้อยลงไปย่อมส่งผล กระทบเป็นองค์รวมต่อทุกสรรพสิ่ง

หลายปีที่ผ่านมาหลายเหตุการณ์ ถือเป็นวิกฤตธรรมชาติที่เกิดขึ้น จากความไม่สมดุล ซึ่งส่วนหนึ่ง เกิดจากการแก้ปัญหาอย่างผิดๆ ความคึก คะนอง ความไม่เข้าใจในชีวิตอื่นๆ เช่น การใช้มือ จับปีก ผีเสื้อ เพื่อดูความ สวยงามใกล้ๆ การลงสระผมในลำธารขณะ ลงเล่นน้ำ ในช่วงวันพักผ่อน การดูดทรายจากที่อื่นมาถมทะเลเพื่อเพิ่มพื้นที่หาด การเพิ่มพื้นที่สีเขียวกลางเมืองใหญ่ โดยการล้อม ต้นไม้อายุ เกือบร้อยปี จากในป่า เพื่อให้ได้ร่มไม้ใหญ่รวดเร็ว เรื่องลงสู่ลำน้ำ สาธารณะ เป็นต้น

ตัวอย่างเหล่านี้ล้วนกระทบต่อสมดุลธรรมชาติที่เปลี่ยนไป ดังนั้น การทำความรู้จัก เรียนรู้ทำความเข้าใจต่อสิ่งแวดล้อมรอบๆตัว จึงเป็นสิ่งที่ ควรให้สำคัญ

รายการ Nature Spy หรือ นักสืบสิ่งแวดล้อม จึงเกิดขึ้นเพื่อเป็น กระบวนการหนึ่ง ที่ส่งเสริมให้กลุ่มผู้ชม ได้เรียนรู้ เข้าใจธรรมชาติสิ่งแวดล้อม รอบๆ ในมิติต่างๆ อย่างสนุกสนาน และสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล "เข้าใจธรรมชาติ เข้าใจชีวิต"

รายละเอียด

รายละเอียด

เมื่อสิ่งมีชีวิตน้อยใหญ่บนโลกใบนี้ ล้วนมีความสำคัญและเชื่อมโยงกันเป็นห่วงโซ่ชีวิต ที่หากสิ่งหนึ่งสิ่งใดขาดหาย หรือลดน้อยลงไปย่อมส่งผล กระทบเป็นองค์รวมต่อทุกสรรพสิ่ง

หลายปีที่ผ่านมาหลายเหตุการณ์ ถือเป็นวิกฤตธรรมชาติที่เกิดขึ้น จากความไม่สมดุล ซึ่งส่วนหนึ่ง เกิดจากการแก้ปัญหาอย่างผิดๆ ความคึก คะนอง ความไม่เข้าใจในชีวิตอื่นๆ เช่น การใช้มือ จับปีก ผีเสื้อ เพื่อดูความ สวยงามใกล้ๆ การลงสระผมในลำธารขณะ ลงเล่นน้ำ ในช่วงวันพักผ่อน การดูดทรายจากที่อื่นมาถมทะเลเพื่อเพิ่มพื้นที่หาด การเพิ่มพื้นที่สีเขียวกลางเมืองใหญ่ โดยการล้อม ต้นไม้อายุ เกือบร้อยปี จากในป่า เพื่อให้ได้ร่มไม้ใหญ่รวดเร็ว เรื่องลงสู่ลำน้ำ สาธารณะ เป็นต้น

ตัวอย่างเหล่านี้ล้วนกระทบต่อสมดุลธรรมชาติที่เปลี่ยนไป ดังนั้น การทำความรู้จัก เรียนรู้ทำความเข้าใจต่อสิ่งแวดล้อมรอบๆตัว จึงเป็นสิ่งที่ ควรให้สำคัญ

รายการ Nature Spy หรือ นักสืบสิ่งแวดล้อม จึงเกิดขึ้นเพื่อเป็น กระบวนการหนึ่ง ที่ส่งเสริมให้กลุ่มผู้ชม ได้เรียนรู้ เข้าใจธรรมชาติสิ่งแวดล้อม รอบๆ ในมิติต่างๆ อย่างสนุกสนาน และสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล "เข้าใจธรรมชาติ เข้าใจชีวิต"

ตอน

สัตว์เล็กน้ำจืด
หน้าบ้าน - หลังบ้าน
นกตีทอง ร้องต๊ง ต๊ง
นักบุญแห่งผืนป่า และนักฆ่าแห่งพงไพร
ไลเคนคนเมือง
ตามหาพระอินทร์
ตามหาสาหร่ายหางกระรอก
ตัวอ่อนของแมลงปอเข็มธรรมดา
แมลงที่หลังบ้าน
ราชินีแห่งกาฝาก
ดูทั้งหมด

ละครย้อนยุค

ดูทั้งหมด

♫ ♫ Songs Popular ♫ ♫

ดูทั้งหมด

คลิปมาใหม่

คนดูเยอะ 👀

ดูทั้งหมด

เสน่ห์ประเทศไทย