Nature Spy สายลับธรรมชาติ
Nature Spy สายลับธรรมชาติ

ตัวอ่อนของแมลงปอเข็มธรรมดา

หน้ารายการ
3 ก.พ. 58
ติดตามภารกิจสืบของสายลับธรรมชาติกันต่อเนื่อง กับเพื่อนๆ ชั้น ม.5 โรงเรียนสารภีพิทยาคม อ.สารภี จ.เชียงใหม่ กลุ่มชุมนุมสานฝันงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของโรงเรียนโดยช่วงนี้ทางชุมนุมกำลังทำ โครงการสืบสานงานอนุรักษ์เหมืองพญาคำ สู่เหมืองแม่สะลาบ เป็นลำเหมืองที่ผันน้ำเพื่อใช้ทำการเกษตร รับน้ำจากเหมืองฝายพญาคำ ที่ผันน้ำจากน้ำแม่ปิง บริเวณตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ครอบคลุมพื้นที่ 8 ตําบล 104 หมู่บ้าน พื้นที่ ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ เพื่อตามหา “ตัวอ่อนของแมลงปอเข็มธรรมดา” อาศัยอยู่ในน้ำมีลำตัวยาวเรียวมีสีเขียว บริเวณปลายสุดของท้องมีระยางค์ยื่นออกมา 3  แฉก  ยาวประมาณ 3 ใน 4  ส่วนของลำตัว ใช้ในการว่ายน้ำ ตัวอ่อนของแมลงปอเข็ม เป็นแมลงตัวห้ำเช่นเดียวกับแมลงปอชนิดอื่นๆ พบทั่วไปในแหล่งน้ำนิ่ง โดยเฉพาะบริเวณที่มีหญ้ารก พวกเขาจะปฏิบัติภารกิจได้สำเร็จหรือไม่ แล้ว“ตัวอ่อนของแมลงปอเข็ม”จะหน้าตาเป็นอย่างไร ติดตามได้ในรายการสายลับธรรมชาติ ตอน ตัวอ่อนของแมลงปอเข็มธรรมดา วันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 16.00 – 16.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live

ตัวอ่อนของแมลงปอเข็มธรรมดา

3 ก.พ. 58
ติดตามภารกิจสืบของสายลับธรรมชาติกันต่อเนื่อง กับเพื่อนๆ ชั้น ม.5 โรงเรียนสารภีพิทยาคม อ.สารภี จ.เชียงใหม่ กลุ่มชุมนุมสานฝันงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของโรงเรียนโดยช่วงนี้ทางชุมนุมกำลังทำ โครงการสืบสานงานอนุรักษ์เหมืองพญาคำ สู่เหมืองแม่สะลาบ เป็นลำเหมืองที่ผันน้ำเพื่อใช้ทำการเกษตร รับน้ำจากเหมืองฝายพญาคำ ที่ผันน้ำจากน้ำแม่ปิง บริเวณตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ครอบคลุมพื้นที่ 8 ตําบล 104 หมู่บ้าน พื้นที่ ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ เพื่อตามหา “ตัวอ่อนของแมลงปอเข็มธรรมดา” อาศัยอยู่ในน้ำมีลำตัวยาวเรียวมีสีเขียว บริเวณปลายสุดของท้องมีระยางค์ยื่นออกมา 3  แฉก  ยาวประมาณ 3 ใน 4  ส่วนของลำตัว ใช้ในการว่ายน้ำ ตัวอ่อนของแมลงปอเข็ม เป็นแมลงตัวห้ำเช่นเดียวกับแมลงปอชนิดอื่นๆ พบทั่วไปในแหล่งน้ำนิ่ง โดยเฉพาะบริเวณที่มีหญ้ารก พวกเขาจะปฏิบัติภารกิจได้สำเร็จหรือไม่ แล้ว“ตัวอ่อนของแมลงปอเข็ม”จะหน้าตาเป็นอย่างไร ติดตามได้ในรายการสายลับธรรมชาติ ตอน ตัวอ่อนของแมลงปอเข็มธรรมดา วันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 16.00 – 16.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live

Nature Spy สายลับธรรมชาติ

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - ล่าสุด
สัตว์เล็กน้ำจืด
สัตว์เล็กน้ำจืด
19 ม.ค. 58
หน้าบ้าน - หลังบ้าน
หน้าบ้าน - หลังบ้าน
20 ม.ค. 58
นกตีทอง ร้องต๊ง ต๊ง
นกตีทอง ร้องต๊ง ต๊ง
21 ม.ค. 58
นักบุญแห่งผืนป่า และนักฆ่าแห่งพงไพร
นักบุญแห่งผืนป่า และนักฆ่าแห่งพงไพร
26 ม.ค. 58
ไลเคนคนเมือง
ไลเคนคนเมือง
27 ม.ค. 58
ตามหาพระอินทร์
ตามหาพระอินทร์
28 ม.ค. 58
ตามหาสาหร่ายหางกระรอก
ตามหาสาหร่ายหางกระรอก
2 ก.พ. 58
กำลังเล่น...
ตัวอ่อนของแมลงปอเข็มธรรมดา
ตัวอ่อนของแมลงปอเข็มธรรมดา
3 ก.พ. 58
แมลงที่หลังบ้าน
แมลงที่หลังบ้าน
4 ก.พ. 58
ราชินีแห่งกาฝาก
ราชินีแห่งกาฝาก
9 ก.พ. 58
ตามหานกอุ้มบาตร
ตามหานกอุ้มบาตร
10 ก.พ. 58
ตามหาสาวน้อยกระโปรงบาน
ตามหาสาวน้อยกระโปรงบาน
11 ก.พ. 58
นักสืบลำน้ำอูน
นักสืบลำน้ำอูน
23 ก.พ. 58
นกตีนเทียน
นกตีนเทียน
24 ก.พ. 58
เหยี่ยวด่างดำขาว
เหยี่ยวด่างดำขาว
2 มี.ค. 58
สำรอก ขี้ ที่นอน เหยี่ยวทุ่ง
สำรอก ขี้ ที่นอน เหยี่ยวทุ่ง
3 มี.ค. 58
หอยเจดีย์
หอยเจดีย์
4 มี.ค. 58
คลองชมพู
คลองชมพู
9 มี.ค. 58
นักปลูกป่า ตอนที่ 1
นักปลูกป่า ตอนที่ 1
10 มี.ค. 58
นักปลูกป่า ตอนที่ 2
นักปลูกป่า ตอนที่ 2
11 มี.ค. 58
ตัวอ่อนแมลงเกาะหินตัวป้อม
ตัวอ่อนแมลงเกาะหินตัวป้อม
16 มี.ค. 58
ภารกิจหินๆที่ห้วยแม่ฉางข้าว
ภารกิจหินๆที่ห้วยแม่ฉางข้าว
17 มี.ค. 58
เรื่องของปลวก
เรื่องของปลวก
18 มี.ค. 58
ปิ๊ดจะลิว..มาแล้ว
ปิ๊ดจะลิว..มาแล้ว
23 มี.ค. 58
แมลงช้างกรามโต อยู่ไหน
แมลงช้างกรามโต อยู่ไหน
24 มี.ค. 58
ความลับป่าชายเลน
ความลับป่าชายเลน
25 มี.ค. 58
หนอนน้อยในปลอกที่แม่อาย
หนอนน้อยในปลอกที่แม่อาย
30 มี.ค. 58
นกแสกผู้น่ารัก
นกแสกผู้น่ารัก
31 มี.ค. 58
ด้วงสี่ตา
ด้วงสี่ตา
1 เม.ย. 58
เจ้าเสือหางเดียว
เจ้าเสือหางเดียว
6 เม.ย. 58

Nature Spy สายลับธรรมชาติ

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - ล่าสุด
สัตว์เล็กน้ำจืด
สัตว์เล็กน้ำจืด
19 ม.ค. 58
หน้าบ้าน - หลังบ้าน
หน้าบ้าน - หลังบ้าน
20 ม.ค. 58
นกตีทอง ร้องต๊ง ต๊ง
นกตีทอง ร้องต๊ง ต๊ง
21 ม.ค. 58
นักบุญแห่งผืนป่า และนักฆ่าแห่งพงไพร
นักบุญแห่งผืนป่า และนักฆ่าแห่งพงไพร
26 ม.ค. 58
ไลเคนคนเมือง
ไลเคนคนเมือง
27 ม.ค. 58
ตามหาพระอินทร์
ตามหาพระอินทร์
28 ม.ค. 58
ตามหาสาหร่ายหางกระรอก
ตามหาสาหร่ายหางกระรอก
2 ก.พ. 58
กำลังเล่น...
ตัวอ่อนของแมลงปอเข็มธรรมดา
ตัวอ่อนของแมลงปอเข็มธรรมดา
3 ก.พ. 58
แมลงที่หลังบ้าน
แมลงที่หลังบ้าน
4 ก.พ. 58
ราชินีแห่งกาฝาก
ราชินีแห่งกาฝาก
9 ก.พ. 58
ตามหานกอุ้มบาตร
ตามหานกอุ้มบาตร
10 ก.พ. 58
ตามหาสาวน้อยกระโปรงบาน
ตามหาสาวน้อยกระโปรงบาน
11 ก.พ. 58
นักสืบลำน้ำอูน
นักสืบลำน้ำอูน
23 ก.พ. 58
นกตีนเทียน
นกตีนเทียน
24 ก.พ. 58
เหยี่ยวด่างดำขาว
เหยี่ยวด่างดำขาว
2 มี.ค. 58
สำรอก ขี้ ที่นอน เหยี่ยวทุ่ง
สำรอก ขี้ ที่นอน เหยี่ยวทุ่ง
3 มี.ค. 58
หอยเจดีย์
หอยเจดีย์
4 มี.ค. 58
คลองชมพู
คลองชมพู
9 มี.ค. 58
นักปลูกป่า ตอนที่ 1
นักปลูกป่า ตอนที่ 1
10 มี.ค. 58
นักปลูกป่า ตอนที่ 2
นักปลูกป่า ตอนที่ 2
11 มี.ค. 58
ตัวอ่อนแมลงเกาะหินตัวป้อม
ตัวอ่อนแมลงเกาะหินตัวป้อม
16 มี.ค. 58
ภารกิจหินๆที่ห้วยแม่ฉางข้าว
ภารกิจหินๆที่ห้วยแม่ฉางข้าว
17 มี.ค. 58
เรื่องของปลวก
เรื่องของปลวก
18 มี.ค. 58
ปิ๊ดจะลิว..มาแล้ว
ปิ๊ดจะลิว..มาแล้ว
23 มี.ค. 58
แมลงช้างกรามโต อยู่ไหน
แมลงช้างกรามโต อยู่ไหน
24 มี.ค. 58
ความลับป่าชายเลน
ความลับป่าชายเลน
25 มี.ค. 58
หนอนน้อยในปลอกที่แม่อาย
หนอนน้อยในปลอกที่แม่อาย
30 มี.ค. 58
นกแสกผู้น่ารัก
นกแสกผู้น่ารัก
31 มี.ค. 58
ด้วงสี่ตา
ด้วงสี่ตา
1 เม.ย. 58
เจ้าเสือหางเดียว
เจ้าเสือหางเดียว
6 เม.ย. 58

ละครย้อนยุค

ดูทั้งหมด

♫ ♫ Songs Popular ♫ ♫

ดูทั้งหมด

คลิปมาใหม่

คนดูเยอะ 👀

ดูทั้งหมด

เสน่ห์ประเทศไทย