Nature Spy สายลับธรรมชาติ
Nature Spy สายลับธรรมชาติ

ตัวอ่อนของแมลงปอเข็มธรรมดา

หน้ารายการ
3 ก.พ. 58
ติดตามภารกิจสืบของสายลับธรรมชาติกันต่อเนื่อง กับเพื่อนๆ ชั้น ม.5 โรงเรียนสารภีพิทยาคม อ.สารภี จ.เชียงใหม่ กลุ่มชุมนุมสานฝันงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของโรงเรียนโดยช่วงนี้ทางชุมนุมกำลังทำ โครงการสืบสานงานอนุรักษ์เหมืองพญาคำ สู่เหมืองแม่สะลาบ เป็นลำเหมืองที่ผันน้ำเพื่อใช้ทำการเกษตร รับน้ำจากเหมืองฝายพญาคำ ที่ผันน้ำจากน้ำแม่ปิง บริเวณตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ครอบคลุมพื้นที่ 8 ตําบล 104 หมู่บ้าน พื้นที่ ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ เพื่อตามหา “ตัวอ่อนของแมลงปอเข็มธรรมดา” อาศัยอยู่ในน้ำมีลำตัวยาวเรียวมีสีเขียว บริเวณปลายสุดของท้องมีระยางค์ยื่นออกมา 3  แฉก  ยาวประมาณ 3 ใน 4  ส่วนของลำตัว ใช้ในการว่ายน้ำ ตัวอ่อนของแมลงปอเข็ม เป็นแมลงตัวห้ำเช่นเดียวกับแมลงปอชนิดอื่นๆ พบทั่วไปในแหล่งน้ำนิ่ง โดยเฉพาะบริเวณที่มีหญ้ารก พวกเขาจะปฏิบัติภารกิจได้สำเร็จหรือไม่ แล้ว“ตัวอ่อนของแมลงปอเข็ม”จะหน้าตาเป็นอย่างไร ติดตามได้ในรายการสายลับธรรมชาติ ตอน ตัวอ่อนของแมลงปอเข็มธรรมดา วันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 16.00 – 16.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live

ตัวอ่อนของแมลงปอเข็มธรรมดา

3 ก.พ. 58
ติดตามภารกิจสืบของสายลับธรรมชาติกันต่อเนื่อง กับเพื่อนๆ ชั้น ม.5 โรงเรียนสารภีพิทยาคม อ.สารภี จ.เชียงใหม่ กลุ่มชุมนุมสานฝันงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของโรงเรียนโดยช่วงนี้ทางชุมนุมกำลังทำ โครงการสืบสานงานอนุรักษ์เหมืองพญาคำ สู่เหมืองแม่สะลาบ เป็นลำเหมืองที่ผันน้ำเพื่อใช้ทำการเกษตร รับน้ำจากเหมืองฝายพญาคำ ที่ผันน้ำจากน้ำแม่ปิง บริเวณตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ครอบคลุมพื้นที่ 8 ตําบล 104 หมู่บ้าน พื้นที่ ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ เพื่อตามหา “ตัวอ่อนของแมลงปอเข็มธรรมดา” อาศัยอยู่ในน้ำมีลำตัวยาวเรียวมีสีเขียว บริเวณปลายสุดของท้องมีระยางค์ยื่นออกมา 3  แฉก  ยาวประมาณ 3 ใน 4  ส่วนของลำตัว ใช้ในการว่ายน้ำ ตัวอ่อนของแมลงปอเข็ม เป็นแมลงตัวห้ำเช่นเดียวกับแมลงปอชนิดอื่นๆ พบทั่วไปในแหล่งน้ำนิ่ง โดยเฉพาะบริเวณที่มีหญ้ารก พวกเขาจะปฏิบัติภารกิจได้สำเร็จหรือไม่ แล้ว“ตัวอ่อนของแมลงปอเข็ม”จะหน้าตาเป็นอย่างไร ติดตามได้ในรายการสายลับธรรมชาติ ตอน ตัวอ่อนของแมลงปอเข็มธรรมดา วันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 16.00 – 16.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live

Nature Spy สายลับธรรมชาติ

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - ล่าสุด

Nature Spy สายลับธรรมชาติ

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - ล่าสุด

ตอนใหม่มาแรง

ดูทั้งหมด

สารคดีน่าดู

ดูทั้งหมด