Nature Spy สายลับธรรมชาติ
Nature Spy สายลับธรรมชาติ

นักบุญแห่งผืนป่า และนักฆ่าแห่งพงไพร

หน้ารายการ
26 ม.ค. 58
สิ่งมีชีวิตต่างๆ ไม่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวคนเดียว แต่ล้วนต้องพึ่งพาอาศัยกัน ไม่ว่าจะเป็นคน  สัตว์ หรือพืช “ต้นไทร” เป็นพืชอีกชนิดหนึ่ง ที่นอกจากพืชที่มีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ ในป่าเป็นอย่างมาก เพราะเป็นเหมือนดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าเนื่องจากเป็นแหล่งผลิตอาหาร ทำให้มีสัตว์ต่างๆ เข้ามาใช้ประโยชน์ทั้งกินผลไทรสุก และสัตว์ที่เป็นผู้ล่าอีกทอดหนึ่ง ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาการใช้ประโยชน์จากแหล่งต้นไทรของสัตว์ป่า จึงเป็นข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญสำหรับนำไปใช้ประโยชน์ ทั้งทางด้านวิชาการและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ แหล่งต้นไทรจึงเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่เหมาะสมสำหรับนักวิชาการ เยาวชน และผู้สนใจธรรมชาติทั้งหลาย วันนี้สายลับของเรา น้องภูดิศ และคุณแม่อ้อมจะพาเพื่อนๆ ไปทำความรู้จักกับต้นไทร ในรายการ nature SPY สายลับธรรมชาติ ตอน นักบุญแห่งผืนป่า และนักฆ่าแห่งพงไพร  วันจันทร์ที่ 26 มกราคม 58 เวลา 16.05 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live

นักบุญแห่งผืนป่า และนักฆ่าแห่งพงไพร

26 ม.ค. 58
สิ่งมีชีวิตต่างๆ ไม่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวคนเดียว แต่ล้วนต้องพึ่งพาอาศัยกัน ไม่ว่าจะเป็นคน  สัตว์ หรือพืช “ต้นไทร” เป็นพืชอีกชนิดหนึ่ง ที่นอกจากพืชที่มีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ ในป่าเป็นอย่างมาก เพราะเป็นเหมือนดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าเนื่องจากเป็นแหล่งผลิตอาหาร ทำให้มีสัตว์ต่างๆ เข้ามาใช้ประโยชน์ทั้งกินผลไทรสุก และสัตว์ที่เป็นผู้ล่าอีกทอดหนึ่ง ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาการใช้ประโยชน์จากแหล่งต้นไทรของสัตว์ป่า จึงเป็นข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญสำหรับนำไปใช้ประโยชน์ ทั้งทางด้านวิชาการและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ แหล่งต้นไทรจึงเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่เหมาะสมสำหรับนักวิชาการ เยาวชน และผู้สนใจธรรมชาติทั้งหลาย วันนี้สายลับของเรา น้องภูดิศ และคุณแม่อ้อมจะพาเพื่อนๆ ไปทำความรู้จักกับต้นไทร ในรายการ nature SPY สายลับธรรมชาติ ตอน นักบุญแห่งผืนป่า และนักฆ่าแห่งพงไพร  วันจันทร์ที่ 26 มกราคม 58 เวลา 16.05 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live

Nature Spy สายลับธรรมชาติ

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - ล่าสุด
สัตว์เล็กน้ำจืด
สัตว์เล็กน้ำจืด
19 ม.ค. 58
หน้าบ้าน - หลังบ้าน
หน้าบ้าน - หลังบ้าน
20 ม.ค. 58
นกตีทอง ร้องต๊ง ต๊ง
นกตีทอง ร้องต๊ง ต๊ง
21 ม.ค. 58
กำลังเล่น...
นักบุญแห่งผืนป่า และนักฆ่าแห่งพงไพร
นักบุญแห่งผืนป่า และนักฆ่าแห่งพงไพร
26 ม.ค. 58
ไลเคนคนเมือง
ไลเคนคนเมือง
27 ม.ค. 58
ตามหาพระอินทร์
ตามหาพระอินทร์
28 ม.ค. 58
ตามหาสาหร่ายหางกระรอก
ตามหาสาหร่ายหางกระรอก
2 ก.พ. 58
ตัวอ่อนของแมลงปอเข็มธรรมดา
ตัวอ่อนของแมลงปอเข็มธรรมดา
3 ก.พ. 58
แมลงที่หลังบ้าน
แมลงที่หลังบ้าน
4 ก.พ. 58
ราชินีแห่งกาฝาก
ราชินีแห่งกาฝาก
9 ก.พ. 58
ตามหานกอุ้มบาตร
ตามหานกอุ้มบาตร
10 ก.พ. 58
ตามหาสาวน้อยกระโปรงบาน
ตามหาสาวน้อยกระโปรงบาน
11 ก.พ. 58
นักสืบลำน้ำอูน
นักสืบลำน้ำอูน
23 ก.พ. 58
นกตีนเทียน
นกตีนเทียน
24 ก.พ. 58
เหยี่ยวด่างดำขาว
เหยี่ยวด่างดำขาว
2 มี.ค. 58
สำรอก ขี้ ที่นอน เหยี่ยวทุ่ง
สำรอก ขี้ ที่นอน เหยี่ยวทุ่ง
3 มี.ค. 58
หอยเจดีย์
หอยเจดีย์
4 มี.ค. 58
คลองชมพู
คลองชมพู
9 มี.ค. 58
นักปลูกป่า ตอนที่ 1
นักปลูกป่า ตอนที่ 1
10 มี.ค. 58
นักปลูกป่า ตอนที่ 2
นักปลูกป่า ตอนที่ 2
11 มี.ค. 58
ตัวอ่อนแมลงเกาะหินตัวป้อม
ตัวอ่อนแมลงเกาะหินตัวป้อม
16 มี.ค. 58
ภารกิจหินๆที่ห้วยแม่ฉางข้าว
ภารกิจหินๆที่ห้วยแม่ฉางข้าว
17 มี.ค. 58
เรื่องของปลวก
เรื่องของปลวก
18 มี.ค. 58
ปิ๊ดจะลิว..มาแล้ว
ปิ๊ดจะลิว..มาแล้ว
23 มี.ค. 58
แมลงช้างกรามโต อยู่ไหน
แมลงช้างกรามโต อยู่ไหน
24 มี.ค. 58
ความลับป่าชายเลน
ความลับป่าชายเลน
25 มี.ค. 58
หนอนน้อยในปลอกที่แม่อาย
หนอนน้อยในปลอกที่แม่อาย
30 มี.ค. 58
นกแสกผู้น่ารัก
นกแสกผู้น่ารัก
31 มี.ค. 58
ด้วงสี่ตา
ด้วงสี่ตา
1 เม.ย. 58
เจ้าเสือหางเดียว
เจ้าเสือหางเดียว
6 เม.ย. 58

Nature Spy สายลับธรรมชาติ

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - ล่าสุด
สัตว์เล็กน้ำจืด
สัตว์เล็กน้ำจืด
19 ม.ค. 58
หน้าบ้าน - หลังบ้าน
หน้าบ้าน - หลังบ้าน
20 ม.ค. 58
นกตีทอง ร้องต๊ง ต๊ง
นกตีทอง ร้องต๊ง ต๊ง
21 ม.ค. 58
กำลังเล่น...
นักบุญแห่งผืนป่า และนักฆ่าแห่งพงไพร
นักบุญแห่งผืนป่า และนักฆ่าแห่งพงไพร
26 ม.ค. 58
ไลเคนคนเมือง
ไลเคนคนเมือง
27 ม.ค. 58
ตามหาพระอินทร์
ตามหาพระอินทร์
28 ม.ค. 58
ตามหาสาหร่ายหางกระรอก
ตามหาสาหร่ายหางกระรอก
2 ก.พ. 58
ตัวอ่อนของแมลงปอเข็มธรรมดา
ตัวอ่อนของแมลงปอเข็มธรรมดา
3 ก.พ. 58
แมลงที่หลังบ้าน
แมลงที่หลังบ้าน
4 ก.พ. 58
ราชินีแห่งกาฝาก
ราชินีแห่งกาฝาก
9 ก.พ. 58
ตามหานกอุ้มบาตร
ตามหานกอุ้มบาตร
10 ก.พ. 58
ตามหาสาวน้อยกระโปรงบาน
ตามหาสาวน้อยกระโปรงบาน
11 ก.พ. 58
นักสืบลำน้ำอูน
นักสืบลำน้ำอูน
23 ก.พ. 58
นกตีนเทียน
นกตีนเทียน
24 ก.พ. 58
เหยี่ยวด่างดำขาว
เหยี่ยวด่างดำขาว
2 มี.ค. 58
สำรอก ขี้ ที่นอน เหยี่ยวทุ่ง
สำรอก ขี้ ที่นอน เหยี่ยวทุ่ง
3 มี.ค. 58
หอยเจดีย์
หอยเจดีย์
4 มี.ค. 58
คลองชมพู
คลองชมพู
9 มี.ค. 58
นักปลูกป่า ตอนที่ 1
นักปลูกป่า ตอนที่ 1
10 มี.ค. 58
นักปลูกป่า ตอนที่ 2
นักปลูกป่า ตอนที่ 2
11 มี.ค. 58
ตัวอ่อนแมลงเกาะหินตัวป้อม
ตัวอ่อนแมลงเกาะหินตัวป้อม
16 มี.ค. 58
ภารกิจหินๆที่ห้วยแม่ฉางข้าว
ภารกิจหินๆที่ห้วยแม่ฉางข้าว
17 มี.ค. 58
เรื่องของปลวก
เรื่องของปลวก
18 มี.ค. 58
ปิ๊ดจะลิว..มาแล้ว
ปิ๊ดจะลิว..มาแล้ว
23 มี.ค. 58
แมลงช้างกรามโต อยู่ไหน
แมลงช้างกรามโต อยู่ไหน
24 มี.ค. 58
ความลับป่าชายเลน
ความลับป่าชายเลน
25 มี.ค. 58
หนอนน้อยในปลอกที่แม่อาย
หนอนน้อยในปลอกที่แม่อาย
30 มี.ค. 58
นกแสกผู้น่ารัก
นกแสกผู้น่ารัก
31 มี.ค. 58
ด้วงสี่ตา
ด้วงสี่ตา
1 เม.ย. 58
เจ้าเสือหางเดียว
เจ้าเสือหางเดียว
6 เม.ย. 58

ละครย้อนยุค

ดูทั้งหมด

♫ ♫ Songs Popular ♫ ♫

ดูทั้งหมด

คลิปมาใหม่

คนดูเยอะ 👀

ดูทั้งหมด

เสน่ห์ประเทศไทย