ข่าวออนไลน์ ไทยพีบีเอส
ข่าวออนไลน์ ไทยพีบีเอส

[HIGHLIGHT] Newsroom Daily : “ภาคเอกชน” เตือน! ขายที่ดินให้ต่างชาติ

หน้ารายการ
31 ต.ค. 65
มติ ครม.ที่ให้คนต่างชาติมีสิทธิซื้อที่ดินได้ 1 ไร่ เพื่อต้องการดึงเงินทุนเข้าประเทศถูกสังคมตั้งคำถามว่าเหมาะสมหรือไม่ ? “อธิป พีชานนท์” นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร เปิดเผยว่า ในภาพใหญ่ เห็นด้วยกับมาตรการนี้ แต่ยังขาดรายละเอียดเช่น ไม่มีกรอบราคาที่อยู่อาศัยชัดเจน มีแต่กรอบลงทุน 40 ล้านบาท , หรือต้องกำหนดพื้นที่ให้ชัดเจนกว่านี้ เพื่อไม่ให้คนไทยได้รับผลกระทบที่มีรายได้น้อย ขณะเดียวกันอยากเสนอการจัดเก็บภาษีให้สูงกว่าคนไทย สำหรับมาตรการนี้เชื่อว่า อาจได้รับความสนใจจากต่างชาติประมาณ 1,000 ราย/ปี

[HIGHLIGHT] Newsroom Daily : “ภาคเอกชน” เตือน! ขายที่ดินให้ต่างชาติ

31 ต.ค. 65
มติ ครม.ที่ให้คนต่างชาติมีสิทธิซื้อที่ดินได้ 1 ไร่ เพื่อต้องการดึงเงินทุนเข้าประเทศถูกสังคมตั้งคำถามว่าเหมาะสมหรือไม่ ? “อธิป พีชานนท์” นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร เปิดเผยว่า ในภาพใหญ่ เห็นด้วยกับมาตรการนี้ แต่ยังขาดรายละเอียดเช่น ไม่มีกรอบราคาที่อยู่อาศัยชัดเจน มีแต่กรอบลงทุน 40 ล้านบาท , หรือต้องกำหนดพื้นที่ให้ชัดเจนกว่านี้ เพื่อไม่ให้คนไทยได้รับผลกระทบที่มีรายได้น้อย ขณะเดียวกันอยากเสนอการจัดเก็บภาษีให้สูงกว่าคนไทย สำหรับมาตรการนี้เชื่อว่า อาจได้รับความสนใจจากต่างชาติประมาณ 1,000 ราย/ปี

ข่าวออนไลน์ ไทยพีบีเอส

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - ล่าสุด

ข่าวออนไลน์ ไทยพีบีเอส

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - ล่าสุด

ตอนใหม่มาแรง

ดูทั้งหมด

สารคดีน่าดู

ดูทั้งหมด