ข่าวออนไลน์ ไทยพีบีเอส
ข่าวออนไลน์ ไทยพีบีเอส

ฟังเต็มๆ รักษาการอธิบดีกรมอุทยานฯ ทำงานวันแรก ประกาศปรับภาพลักษณ์ใหม่-แก้โยกย้ายไม่เป็นธรรม

หน้ารายการ
26 ม.ค. 66
อรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ โดยวันแรกของการทำงานประกาศปรับภาพลักษณ์ใหม่และแก้ปัญหาโยกย้ายไม่เป็นธรรม

ฟังเต็มๆ รักษาการอธิบดีกรมอุทยานฯ ทำงานวันแรก ประกาศปรับภาพลักษณ์ใหม่-แก้โยกย้ายไม่เป็นธรรม

26 ม.ค. 66
อรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ โดยวันแรกของการทำงานประกาศปรับภาพลักษณ์ใหม่และแก้ปัญหาโยกย้ายไม่เป็นธรรม

ข่าวออนไลน์ ไทยพีบีเอส

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - ล่าสุด

ข่าวออนไลน์ ไทยพีบีเอส

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - ล่าสุด

ตอนใหม่มาแรง

ดูทั้งหมด

สารคดีน่าดู

ดูทั้งหมด