ข่าวออนไลน์ ไทยพีบีเอส
ข่าวออนไลน์ ไทยพีบีเอส

[HIGHLIGHT] Newsroom Daily : จับตา "จีน" ทำไม…ลงทุนไทยพุ่ง!

หน้ารายการ
2 พ.ย. 65
ท่ามกลางกระแสข่าวธุรกิจสีเทาที่เกี่ยวของกับชาวจีนในไทยที่มีมาต่อเนื่อง แต่ในประเด็นการลงทุนปรากฎว่า 9 เดือนแรกของปีนี้ เม็ดเงินการของทุนจากจีนมีมากเป็นอันดับ 1 “เกรียงไกร เธียรนุกุล” ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มองว่า สาเหตุเป็นเพราะสหรัฐฯ ทำสงครามการค้ากับจีน ทำให้จีนต้องโยกย้ายฐานการผลิตมายังไทย, เวียดนาม ฯลฯ แต่ทั้งนี้ควรมีการคัดเลือกอุตสาหกรรมที่มาลงทุน และควรมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ด้วย

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

จีนธุรกิจจีนธุรกิจสีเทา

[HIGHLIGHT] Newsroom Daily : จับตา "จีน" ทำไม…ลงทุนไทยพุ่ง!

2 พ.ย. 65
ท่ามกลางกระแสข่าวธุรกิจสีเทาที่เกี่ยวของกับชาวจีนในไทยที่มีมาต่อเนื่อง แต่ในประเด็นการลงทุนปรากฎว่า 9 เดือนแรกของปีนี้ เม็ดเงินการของทุนจากจีนมีมากเป็นอันดับ 1 “เกรียงไกร เธียรนุกุล” ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มองว่า สาเหตุเป็นเพราะสหรัฐฯ ทำสงครามการค้ากับจีน ทำให้จีนต้องโยกย้ายฐานการผลิตมายังไทย, เวียดนาม ฯลฯ แต่ทั้งนี้ควรมีการคัดเลือกอุตสาหกรรมที่มาลงทุน และควรมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ด้วย

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

จีนธุรกิจจีนธุรกิจสีเทา

ข่าวออนไลน์ ไทยพีบีเอส

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - ล่าสุด

ข่าวออนไลน์ ไทยพีบีเอส

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - ล่าสุด