ข่าวออนไลน์ ไทยพีบีเอส
ข่าวออนไลน์ ไทยพีบีเอส

[HIGHLIGHT] Newsroom Daily : “อาเซียน” จนแต้ม แก้ปัญหาเมียนมา ?

หน้ารายการ
1 พ.ย. 65
การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่ประเทศกัมพูชาเดือนพฤศจิกายนนี้ ปัญหาในประเทศเมียนมาจะเป็นหัวข้อหนึ่งในการพูดคุย "รศ.ปณิธาน วัฒนายากร" ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านความมั่นคง เชื่อว่าอาเซียนอาจเพิ่มแรงกดดันเมียนมามากขึ้นเพื่อให้เมียนมาปฏิบัติตามฉันทามติ 5 ข้อ ทั้งมาตรการระยะสั้นถึงระยะยาว ขณะที่ท่าทีของไทยควรมีจุดยืนเข้มแข็งมากขึ้น แต่ต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวัง

[HIGHLIGHT] Newsroom Daily : “อาเซียน” จนแต้ม แก้ปัญหาเมียนมา ?

1 พ.ย. 65
การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่ประเทศกัมพูชาเดือนพฤศจิกายนนี้ ปัญหาในประเทศเมียนมาจะเป็นหัวข้อหนึ่งในการพูดคุย "รศ.ปณิธาน วัฒนายากร" ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านความมั่นคง เชื่อว่าอาเซียนอาจเพิ่มแรงกดดันเมียนมามากขึ้นเพื่อให้เมียนมาปฏิบัติตามฉันทามติ 5 ข้อ ทั้งมาตรการระยะสั้นถึงระยะยาว ขณะที่ท่าทีของไทยควรมีจุดยืนเข้มแข็งมากขึ้น แต่ต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวัง

ข่าวออนไลน์ ไทยพีบีเอส

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - ล่าสุด

ข่าวออนไลน์ ไทยพีบีเอส

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - ล่าสุด