ข่าวออนไลน์ ไทยพีบีเอส
ข่าวออนไลน์ ไทยพีบีเอส

[HIGHLIGHT] Newsroom Daily : มอง 5 ปี “สี จิ้นผิง” เผด็จการ-แข็งกร้าว ?

หน้ารายการ
18 ต.ค. 65
การประชุมใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ 20 ซึ่งเชื่อกันว่า “สี จิ้นผิง” คงได้รับการคัดเลือกเป็นผู้นำจีน และก้าวขึ้นตำแหน่งประธานาธิบดีในที่สุด รศ.อักษรศรี พานิชสาส์น อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ มองว่าอนาคต 5 ปีจากนี้ จีนจะยังคงเผด็จการ เนื่องจากจีนมองการจัดระเบียบและเสถียรภาพในประเทศเป็นสิ่งสำคัญ จำเป็นต้องตัดไฟตั้งแต่ต้นลม ส่วนนโยบายต่างประเทศ เชื่อว่าจีนจะแข็งกร้าวกว่าเดิม โดยเฉพาะกรณีการรวมชาติกับไต้หวัน

[HIGHLIGHT] Newsroom Daily : มอง 5 ปี “สี จิ้นผิง” เผด็จการ-แข็งกร้าว ?

18 ต.ค. 65
การประชุมใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ 20 ซึ่งเชื่อกันว่า “สี จิ้นผิง” คงได้รับการคัดเลือกเป็นผู้นำจีน และก้าวขึ้นตำแหน่งประธานาธิบดีในที่สุด รศ.อักษรศรี พานิชสาส์น อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ มองว่าอนาคต 5 ปีจากนี้ จีนจะยังคงเผด็จการ เนื่องจากจีนมองการจัดระเบียบและเสถียรภาพในประเทศเป็นสิ่งสำคัญ จำเป็นต้องตัดไฟตั้งแต่ต้นลม ส่วนนโยบายต่างประเทศ เชื่อว่าจีนจะแข็งกร้าวกว่าเดิม โดยเฉพาะกรณีการรวมชาติกับไต้หวัน

ข่าวออนไลน์ ไทยพีบีเอส

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - ล่าสุด

ข่าวออนไลน์ ไทยพีบีเอส

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - ล่าสุด