เปิดบ้าน Thai PBS
เปิดบ้าน Thai PBS

ความคิดเห็นผู้ชมต่อคอลัมน์ทั่วถิ่นการเมืองในรายการมุมการเมือง

หน้ารายการ
27 ต.ค. 65

ติดตามความคิดเห็นของแฟนข่าวที่ส่งเข้ามาหลังจากทีได้ติดตามช่วงทั่วถิ่นการเมือง ในรายการมุมการเมือง เรื่องของการเมือง นโยบาย การบริหารจัดการในระดับท้องถิ่น ถือว่ามีความสำคัญ เพราะปัญหาหรือความต้องการของคนในแต่ละพื้นที่ แม้จะเป็นจุดเล็ก ๆ ก็จะมีความเชื่อมโยงมาสู่การกำหนดนโยบายบริหารจัดการในระดับประเทศด้วย

ไทยพีบีเอสจึงเปิดพื้นที่รับฟังเสียงสะท้อน และมุมมองเรื่องของปัญหาและการจัดการของชาวบ้านกับนักการเมืองในระดับท้องถิ่นที่มีส่วนในการบริหารจัดการพื้นที่ ผ่านคอลัมน์ทั่วถิ่นการเมือง ทุกเช้าวันจันทร์ในรายการมุมการเมือง

ซึ่งแฟนข่าวหลายคนที่ได้ติดตามช่วงนี้ต่างบอกกันว่า ชื่นชอบที่ไทยพีบีเอสเอาเรื่องการเมืองท้องถิ่นมานำเสนอให้ได้รับรู้สถานการณ์ สะท้อนให้เห็นมุมมองการจัดการของนักการเมือง และเสียงสะท้อนความต้องการของคนในพื้นที่ที่อยากจะบริหารจัดการบ้านที่พวกเขาอยู่ให้ดียิ่งขึ้น

เปิดบ้านไทยพีบีเอสเลยพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคุณอุรชัย ศรแก้ว และคุณดาวี ไชยคีรี ถึงเบื้องหลังการทำงานในช่วงทั่วถิ่นการเมืองที่คุณผู้ชมได้รับชมกัน ว่ามีการทำงานกันอย่างไรบ้าง ไปรับฟังกันเลย

ติดตามรายละเอียดได้ในรายการ "วันใหม่วาไรตี้" วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

ความคิดเห็นผู้ชมต่อคอลัมน์ทั่วถิ่นการเมืองในรายการมุมการเมือง

27 ต.ค. 65

ติดตามความคิดเห็นของแฟนข่าวที่ส่งเข้ามาหลังจากทีได้ติดตามช่วงทั่วถิ่นการเมือง ในรายการมุมการเมือง เรื่องของการเมือง นโยบาย การบริหารจัดการในระดับท้องถิ่น ถือว่ามีความสำคัญ เพราะปัญหาหรือความต้องการของคนในแต่ละพื้นที่ แม้จะเป็นจุดเล็ก ๆ ก็จะมีความเชื่อมโยงมาสู่การกำหนดนโยบายบริหารจัดการในระดับประเทศด้วย

ไทยพีบีเอสจึงเปิดพื้นที่รับฟังเสียงสะท้อน และมุมมองเรื่องของปัญหาและการจัดการของชาวบ้านกับนักการเมืองในระดับท้องถิ่นที่มีส่วนในการบริหารจัดการพื้นที่ ผ่านคอลัมน์ทั่วถิ่นการเมือง ทุกเช้าวันจันทร์ในรายการมุมการเมือง

ซึ่งแฟนข่าวหลายคนที่ได้ติดตามช่วงนี้ต่างบอกกันว่า ชื่นชอบที่ไทยพีบีเอสเอาเรื่องการเมืองท้องถิ่นมานำเสนอให้ได้รับรู้สถานการณ์ สะท้อนให้เห็นมุมมองการจัดการของนักการเมือง และเสียงสะท้อนความต้องการของคนในพื้นที่ที่อยากจะบริหารจัดการบ้านที่พวกเขาอยู่ให้ดียิ่งขึ้น

เปิดบ้านไทยพีบีเอสเลยพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคุณอุรชัย ศรแก้ว และคุณดาวี ไชยคีรี ถึงเบื้องหลังการทำงานในช่วงทั่วถิ่นการเมืองที่คุณผู้ชมได้รับชมกัน ว่ามีการทำงานกันอย่างไรบ้าง ไปรับฟังกันเลย

ติดตามรายละเอียดได้ในรายการ "วันใหม่วาไรตี้" วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

เปิดบ้าน Thai PBS

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - 270
271 - 300
301 - 330
331 - 360
361 - 390
391 - 420
421 - 450
451 - 480
481 - 510
511 - 540
541 - ล่าสุด

เปิดบ้าน Thai PBS

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - 270
271 - 300
301 - 330
331 - 360
361 - 390
391 - 420
421 - 450
451 - 480
481 - 510
511 - 540
541 - ล่าสุด