เสียงจากคนไทยพลัดถิ่น

ออกอากาศ25 พ.ย. 65

หากพูดถึงประเด็นทางสังคมที่ไทยพีบีเอสติดตามมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน หนึ่งในนั้นคือเรื่องราวของ "คนไทยพลัดถิ่น" ที่ตลอด 10 กว่าปีที่ผ่านมา ข่าวและรายการของไทยพีบีเอสพยายามนำเสนอให้คุณผู้ชมทราบว่า "คนไทยพลัดถิ่น" คือ "คนไทย" ที่ต้องกลายเป็นคนในบังคับของประเทศอื่น เนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลงอาณาเขตของราชอาณาจักรไทย และปัญหาสำคัญที่ "คนไทยพลัดถิ่น" ต้องเผชิญ คือ "การไม่มีสัญชาติ" นี่จึงเป็นเหตุผลที่ "คนไทยพลัดถิ่น" พยายามผลักดันกฎหมายเพื่อขอคืนสัญชาติ จนในปี 2555 มีการประกาศใช้ พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ 5) ว่าด้วยการคือสัญชาติไทย และมีคนไทยพลัดถิ่นที่ได้รับการรับรองตามกฎหมายนี้ ประมาณ 10,462 คน

จ.ระนอง เป็นพื้นที่หนึ่งที่ "คนไทยพลัดถิ่น" ย้ายกลับเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทย คุณรสิตา ซุ่ยยัง คือคนไทยพลัดถิ่น ที่ได้รับสัญชาติไทยแล้ว ซึ่งเส้นทางสู่ความเป็นพลเมืองไทยของเธอนั้น เธอได้ร่วมสื่อสารกับไทยพีบีเอสมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิทธิ ความคิดเห็นของกลุ่มคนไทยพลัดถิ่น รวมไปถึงเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรมด้วย จากการได้ส่งเสียงผ่าน "สื่อสาธารณะ" มากว่า 10 ปี คนไทยพลัดถิ่นจะมีความคิดเห็นอย่างไรต่อไทยพีบีเอสบ้าง ชวนไปรับฟังความคิดเห็นจากคุณรสิตา ซุ่ยยัง ตัวแทนคนไทยพลัดถิ่น จ.ระนอง

ติดตามรายละเอียดได้ในรายการ "วันใหม่วาไรตี้" วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

หากพูดถึงประเด็นทางสังคมที่ไทยพีบีเอสติดตามมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน หนึ่งในนั้นคือเรื่องราวของ "คนไทยพลัดถิ่น" ที่ตลอด 10 กว่าปีที่ผ่านมา ข่าวและรายการของไทยพีบีเอสพยายามนำเสนอให้คุณผู้ชมทราบว่า "คนไทยพลัดถิ่น" คือ "คนไทย" ที่ต้องกลายเป็นคนในบังคับของประเทศอื่น เนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลงอาณาเขตของราชอาณาจักรไทย และปัญหาสำคัญที่ "คนไทยพลัดถิ่น" ต้องเผชิญ คือ "การไม่มีสัญชาติ" นี่จึงเป็นเหตุผลที่ "คนไทยพลัดถิ่น" พยายามผลักดันกฎหมายเพื่อขอคืนสัญชาติ จนในปี 2555 มีการประกาศใช้ พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ 5) ว่าด้วยการคือสัญชาติไทย และมีคนไทยพลัดถิ่นที่ได้รับการรับรองตามกฎหมายนี้ ประมาณ 10,462 คน

จ.ระนอง เป็นพื้นที่หนึ่งที่ "คนไทยพลัดถิ่น" ย้ายกลับเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทย คุณรสิตา ซุ่ยยัง คือคนไทยพลัดถิ่น ที่ได้รับสัญชาติไทยแล้ว ซึ่งเส้นทางสู่ความเป็นพลเมืองไทยของเธอนั้น เธอได้ร่วมสื่อสารกับไทยพีบีเอสมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิทธิ ความคิดเห็นของกลุ่มคนไทยพลัดถิ่น รวมไปถึงเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรมด้วย จากการได้ส่งเสียงผ่าน "สื่อสาธารณะ" มากว่า 10 ปี คนไทยพลัดถิ่นจะมีความคิดเห็นอย่างไรต่อไทยพีบีเอสบ้าง ชวนไปรับฟังความคิดเห็นจากคุณรสิตา ซุ่ยยัง ตัวแทนคนไทยพลัดถิ่น จ.ระนอง

ติดตามรายละเอียดได้ในรายการ "วันใหม่วาไรตี้" วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live