สามัญชนคนไทย
สามัญชนคนไทย

วิถีใหม่แรงงานต่างชาติ

หน้ารายการ
10 ก.ค. 63

แรงงานต่างชาติ หนึ่งในกลุ่มเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังการแพร่กระจายของไวรัสโควิด-19 อย่างใกล้ชิด โดยการทำงานของอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว หรือ อสต. กลายเป็นด่านหน้า ที่จะช่วยกระจายข่าวสารภาวะปกติใหม่อย่างการรักษาความสะอาด การรักษาระยะห่าง ที่ช่วยให้เราสามารถป้องกันไวรัสตัวนี้ในกลุ่มแรงงานต่างชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มาโนช พุฒตาล ลงไปติดตามการทำงานของ อสต. และอาสาสมัครที่เข้าไปดูความเป็นอยู่ของแรงงานต่างชาติทั้งในกรุงเทพมหานครและสมุทรสาคร ที่มีจำนวนแรงงานต่างชาติมากที่สุดในประเทศ

ติดตามชมรายการ สามัญชนคนไทย ชุด ภาวะปกติใหม่ ตอน วิถีใหม่แรงงานต่างชาติ วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 21.30 - 22.15 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live

วิถีใหม่แรงงานต่างชาติ

10 ก.ค. 63

แรงงานต่างชาติ หนึ่งในกลุ่มเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังการแพร่กระจายของไวรัสโควิด-19 อย่างใกล้ชิด โดยการทำงานของอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว หรือ อสต. กลายเป็นด่านหน้า ที่จะช่วยกระจายข่าวสารภาวะปกติใหม่อย่างการรักษาความสะอาด การรักษาระยะห่าง ที่ช่วยให้เราสามารถป้องกันไวรัสตัวนี้ในกลุ่มแรงงานต่างชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มาโนช พุฒตาล ลงไปติดตามการทำงานของ อสต. และอาสาสมัครที่เข้าไปดูความเป็นอยู่ของแรงงานต่างชาติทั้งในกรุงเทพมหานครและสมุทรสาคร ที่มีจำนวนแรงงานต่างชาติมากที่สุดในประเทศ

ติดตามชมรายการ สามัญชนคนไทย ชุด ภาวะปกติใหม่ ตอน วิถีใหม่แรงงานต่างชาติ วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 21.30 - 22.15 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live