สามัญชนคนไทย
สามัญชนคนไทย

เด็กพิการเรียนไหนดี

หน้ารายการ
18 ม.ค. 66

"คนพิการมากกว่า 3 ล้านคนในประเทศไทย ราว 20,000 คนเท่านั้นที่จบในระดับอุดมศึกษา"

แม้ว่าประเทศไทยจะมีกฎหมายส่งเสริมการศึกษาให้กับคนพิการสามารถเรียนฟรีได้ มีโรงเรียนเฉพาะทางสำหรับคนพิการ แต่ยังมีจำนวนคนพิการที่เรียนจบในระดับ อุดมศึกษาไม่มากนัก นั่นทำให้เราอาจมองเห็นอุปสรรคในการเข้าสู่ระบบการทำงานของคนพิการได้มากขึ้น จะมีเครื่องมืออะไรบ้างที่สามารถให้พวกเขาเหล่านั้นเข้าถึงการศึกษามากขึ้น

สามัญชนคนไทยติดตามการเดินทางไปเรียนของนักศึกษาคนพิการ สำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกในการเดินทาง รวมถึงบรรยากาศในการเรียนการสอน ที่เอื้อต่อคนพิการหรือไม่ และไปพูดคุยกับอดีตนักกีฬาทีมชาติบาสเกตบอลวีลแชร์ที่วันนี้หันหลังให้วงการกีฬาและพยายามเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย

ร่วมสำรวจสำรวจความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย หลังการระบาดครั้งใหญ่ของโควิด-19 ติดตามได้ในรายการ สามัญชนคนไทย วันพุธที่ 18 มกราคม เวลา 21.45 - 22.15 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

เด็กพิการเรียนไหนดี

18 ม.ค. 66

"คนพิการมากกว่า 3 ล้านคนในประเทศไทย ราว 20,000 คนเท่านั้นที่จบในระดับอุดมศึกษา"

แม้ว่าประเทศไทยจะมีกฎหมายส่งเสริมการศึกษาให้กับคนพิการสามารถเรียนฟรีได้ มีโรงเรียนเฉพาะทางสำหรับคนพิการ แต่ยังมีจำนวนคนพิการที่เรียนจบในระดับ อุดมศึกษาไม่มากนัก นั่นทำให้เราอาจมองเห็นอุปสรรคในการเข้าสู่ระบบการทำงานของคนพิการได้มากขึ้น จะมีเครื่องมืออะไรบ้างที่สามารถให้พวกเขาเหล่านั้นเข้าถึงการศึกษามากขึ้น

สามัญชนคนไทยติดตามการเดินทางไปเรียนของนักศึกษาคนพิการ สำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกในการเดินทาง รวมถึงบรรยากาศในการเรียนการสอน ที่เอื้อต่อคนพิการหรือไม่ และไปพูดคุยกับอดีตนักกีฬาทีมชาติบาสเกตบอลวีลแชร์ที่วันนี้หันหลังให้วงการกีฬาและพยายามเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย

ร่วมสำรวจสำรวจความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย หลังการระบาดครั้งใหญ่ของโควิด-19 ติดตามได้ในรายการ สามัญชนคนไทย วันพุธที่ 18 มกราคม เวลา 21.45 - 22.15 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

สามัญชนคนไทย

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - ล่าสุด

สามัญชนคนไทย

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - ล่าสุด