Spirit of Asia
Spirit of Asia

ปรัชญากับความเชื่อจากแมว

หน้ารายการ
24 ม.ค. 64

สมุดข่อย เป็นสมบัติสำคัญของชาติ ยังมีตำราแมวปรากฏแทรกอยู่ในสมุดข่อยหลายเล่ม ว่าด้วยลักษณะแมวที่ให้คุณและโทษ โดยมีการประพันธ์ที่มีสัมผัสคล้องจองเป็นโคลง, กาพย์ และกลอน

ยังพบหลักฐานอีกว่า ชาวต่างชาติรู้จักแมวไทยก่อนช้างไทยเสียอีก แมวไทยสายพันธุ์เก่าแก่อย่างวิเชียรมาศ, สีสวาด, โกญจา และศุภลักษณ์ ได้ถูกอนุรักษ์เพาะเลี้ยงไว้ไม่ให้สูญพันธุ์

จากตำราแมวไทยโบราณในสมุดข่อย มาถึงความเชื่อในพิธีกรรมที่แมวเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง แมวได้อยู่คู่กับความเชื่อของผู้คน ได้สอนปรัชญาชีวิตตามสัญชาตญาณแมวที่มนุษย์สามารถเรียนรู้จากมันได้ หากว่าเรามองในมุมของแมวที่รู้จักเอาตัวรอดและปรับตัวอยู่กับสิ่งแวดล้อมรอบตัวต่อกันมาหลายพันปี

ติดตามเรื่องราวของพวกเขาได้ใน Spirit of Asia ตอน ปรัชญากับความเชื่อจากแมว วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564 เวลา 16.30 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live และสามารถรับชมภาคภาษาอังกฤษได้ทาง www.youtube.com/ThaiPBS

ปรัชญากับความเชื่อจากแมว

24 ม.ค. 64

สมุดข่อย เป็นสมบัติสำคัญของชาติ ยังมีตำราแมวปรากฏแทรกอยู่ในสมุดข่อยหลายเล่ม ว่าด้วยลักษณะแมวที่ให้คุณและโทษ โดยมีการประพันธ์ที่มีสัมผัสคล้องจองเป็นโคลง, กาพย์ และกลอน

ยังพบหลักฐานอีกว่า ชาวต่างชาติรู้จักแมวไทยก่อนช้างไทยเสียอีก แมวไทยสายพันธุ์เก่าแก่อย่างวิเชียรมาศ, สีสวาด, โกญจา และศุภลักษณ์ ได้ถูกอนุรักษ์เพาะเลี้ยงไว้ไม่ให้สูญพันธุ์

จากตำราแมวไทยโบราณในสมุดข่อย มาถึงความเชื่อในพิธีกรรมที่แมวเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง แมวได้อยู่คู่กับความเชื่อของผู้คน ได้สอนปรัชญาชีวิตตามสัญชาตญาณแมวที่มนุษย์สามารถเรียนรู้จากมันได้ หากว่าเรามองในมุมของแมวที่รู้จักเอาตัวรอดและปรับตัวอยู่กับสิ่งแวดล้อมรอบตัวต่อกันมาหลายพันปี

ติดตามเรื่องราวของพวกเขาได้ใน Spirit of Asia ตอน ปรัชญากับความเชื่อจากแมว วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564 เวลา 16.30 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live และสามารถรับชมภาคภาษาอังกฤษได้ทาง www.youtube.com/ThaiPBS

Spirit of Asia

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - 270
271 - 300
301 - 330
331 - 360
361 - 390
391 - 420
421 - 450
451 - ล่าสุด

Spirit of Asia

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - 270
271 - 300
301 - 330
331 - 360
361 - 390
391 - 420
421 - 450
451 - ล่าสุด