เที่ยวเมืองไทยในมุมมองประสบการณ์ใหม่ ๆ ของการท่องเที่ยว จากมุมเด็ด ๆ ทั่วเมืองไทย
วันหยุดนักขัตฤกษ์ l 15:30-16:00
cover-image
หน้าแรกรายการตอนคลิป / เพลย์ลิสต์

เที่ยวไทยไม่ตกยุค

เที่ยวเมืองไทยในมุมมองประสบการณ์ใหม่ ๆ ของการท่องเที่ยว จากมุมเด็ด ๆ ทั่วเมืองไทย

ดูเพิ่มเติม

ปากแพรก พิพิธภัณฑ์มีชีวิต

ผู้ดำเนินรายการ

กฤษณะ แก้วธำรงค์

กฤษณะ แก้วธำรงค์

กฤติกา โรจนทรัพย์

กฤติกา โรจนทรัพย์

รายละเอียด

รายการวาไรตี้ท่องเที่ยว มีพิธีกรดำเนินรายการพร้อมแขกรับเชิญที่มีความรู้ในเรื่องต่าง ๆ เป็นอย่างดี แบ่งเนื้อหารายการ ออกเป็น 3 ช่วง โดยพิธีกรประจำรายการ 2 คน 2 สไตล์ จะสับเปลี่ยนหมุนเวียน ดำเนินรายการในแต่ละตอน โดยจะถ่ายทอดอารมณ์สนุกสนาน พร้อมเนื้อหาสาระ ข้อมูลท่องเที่ยว โดยเน้นภาพ insert สวย ๆ เห็นพิธีกรร่วมทำกิจกรรมในพื้นที่ร่วมกับชาวบ้านในชุมชน

ติดต่อรายการ

รายละเอียด

รายละเอียด

รายการวาไรตี้ท่องเที่ยว มีพิธีกรดำเนินรายการพร้อมแขกรับเชิญที่มีความรู้ในเรื่องต่าง ๆ เป็นอย่างดี แบ่งเนื้อหารายการ ออกเป็น 3 ช่วง โดยพิธีกรประจำรายการ 2 คน 2 สไตล์ จะสับเปลี่ยนหมุนเวียน ดำเนินรายการในแต่ละตอน โดยจะถ่ายทอดอารมณ์สนุกสนาน พร้อมเนื้อหาสาระ ข้อมูลท่องเที่ยว โดยเน้นภาพ insert สวย ๆ เห็นพิธีกรร่วมทำกิจกรรมในพื้นที่ร่วมกับชาวบ้านในชุมชน

ติดต่อรายการ

ตอน

ปากแพรก พิพิธภัณฑ์มีชีวิต
ขับรถเที่ยวเพชรบุรี
ดูทั้งหมด