ณ ขณะเหงา
ณ ขณะเหงา

​[SIDE STORIES] รู้จักภาวะ Asperger’s Syndrome 2/2

หน้ารายการ
6 พ.ย. 65

Asperger’s Syndrome ในสมัยก่อนจะหมายถึงกลุ่มโรคที่ใกล้เคียงกับกลุ่มโรคออทิสติก คือเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการในการเข้าสังคม พัฒนาการด้านการใช้ภาษา ปัจจุบันมีการเปลี่ยนการวินิจฉัยในช่วง 5 ปีนี้ ซึ่งในปัจจุบันนี้ไม่มีโรคที่ชื่อว่า Asperger’s Syndrome แล้ว โดยเอามารวมกันเป็นกลุ่มเดียวชื่อว่า Autistic Spectrum Disorder (ASD)

เด็กกลุ่มนี้อาการคือ จะมีปัญหาการมองหน้าสบตา จะไม่ค่อยอยากเข้าสังคมกับคนอื่น ด้านภาษาจะมีบกพร่อง นอกจากเรื่องการพูด การแสดงออกทางภาษาแล้ว ความเข้าใจภาษาก็จะมีปัญหาด้วย บางคนไม่เข้าใจการอุปมา อุปไมย บางคนอาจจะไม่เข้าใจคำสั่งที่มีความซ้ำซ้อน

นอกจากนั้นยังมีปัญหาเรื่องพฤติกรรมด้วย บางคนก็จะชอบทำอะไรบางอย่างซ้ำ ๆ หรือจะชอบอะไรบางอย่าง สนใจเรื่องเดิมซ้ำ ๆ รวมถึงบางคนอาจจะมีพฤติกรรมแปลก ๆ เช่น การกระตุ้นตัวเอง การเดินเขย่ง หรือพฤติกรรมที่มีการทำร้ายตัวเอง ชวนทำความเข้าใจกับโรคนี้ให้มากยิ่งขึ้นกับ ดร. นพ.วรตม์ โชติพิทยาสุนนท์ จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น และโฆษกกรมสุขภาพจิต

ติดตามชมละคร ณ ขณะเหงา The Broken Us

ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 20.15 - 21.10 น. ทาง Thai PBS ช่องหมายเลข 3

รับชมย้อนหลังได้ทาง www.VIPA.me และ www.thaipbs.or.th/TheBrokenUs

​[SIDE STORIES] รู้จักภาวะ Asperger’s Syndrome 2/2

6 พ.ย. 65

Asperger’s Syndrome ในสมัยก่อนจะหมายถึงกลุ่มโรคที่ใกล้เคียงกับกลุ่มโรคออทิสติก คือเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการในการเข้าสังคม พัฒนาการด้านการใช้ภาษา ปัจจุบันมีการเปลี่ยนการวินิจฉัยในช่วง 5 ปีนี้ ซึ่งในปัจจุบันนี้ไม่มีโรคที่ชื่อว่า Asperger’s Syndrome แล้ว โดยเอามารวมกันเป็นกลุ่มเดียวชื่อว่า Autistic Spectrum Disorder (ASD)

เด็กกลุ่มนี้อาการคือ จะมีปัญหาการมองหน้าสบตา จะไม่ค่อยอยากเข้าสังคมกับคนอื่น ด้านภาษาจะมีบกพร่อง นอกจากเรื่องการพูด การแสดงออกทางภาษาแล้ว ความเข้าใจภาษาก็จะมีปัญหาด้วย บางคนไม่เข้าใจการอุปมา อุปไมย บางคนอาจจะไม่เข้าใจคำสั่งที่มีความซ้ำซ้อน

นอกจากนั้นยังมีปัญหาเรื่องพฤติกรรมด้วย บางคนก็จะชอบทำอะไรบางอย่างซ้ำ ๆ หรือจะชอบอะไรบางอย่าง สนใจเรื่องเดิมซ้ำ ๆ รวมถึงบางคนอาจจะมีพฤติกรรมแปลก ๆ เช่น การกระตุ้นตัวเอง การเดินเขย่ง หรือพฤติกรรมที่มีการทำร้ายตัวเอง ชวนทำความเข้าใจกับโรคนี้ให้มากยิ่งขึ้นกับ ดร. นพ.วรตม์ โชติพิทยาสุนนท์ จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น และโฆษกกรมสุขภาพจิต

ติดตามชมละคร ณ ขณะเหงา The Broken Us

ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 20.15 - 21.10 น. ทาง Thai PBS ช่องหมายเลข 3

รับชมย้อนหลังได้ทาง www.VIPA.me และ www.thaipbs.or.th/TheBrokenUs

ณ ขณะเหงา

ล่าสุด

ณ ขณะเหงา

ล่าสุด