ซีรีส์วิถีคน
ซีรีส์วิถีคน

วิถีเรืออีโปง จ.นครราชสีมา

หน้ารายการ
21 พ.ย. 65

อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา นับว่าเป็นพื้นที่ที่มีต้นตาลมากที่สุดแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมา และผู้คนที่นี่ใช้ประโยชน์จากทุก ๆ ส่วนของต้นตาลมานานนับร้อยปี

  • น้ำตาลโตนด สร้างรายได้ทั้งน้ำตาลสด - น้ำตาลแผ่น

ที่บ้านหลักร้อยและบ้านสันเทียะ มีผู้คนที่นี่ทำน้ำตาลสดและน้ำตาลแผ่นเป็นอาชีพเสริม คนหนุ่มอย่าง แทน พิสันเทียะ ที่พ้นวิกฤติช่วงโควิดระบาดด้วยการกลับบ้านมาขึ้นต้นตาล เพื่อทำน้ำตาลสด สามารถทำรายได้ได้วันละหลายร้อยบาท โดยต้นตาลมีทั้งของที่บ้านปลูกไว้ และเช่าต้นตาลเพื่อนบ้านในราคาที่ถูกเหมือนได้เปล่า

นอกจากน้ำตาลสดแล้ว คนที่นี่ยังทำน้ำตาลแผ่นด้วยภูมิปัญญาซึ่งสืบทอดกันมายาวนาน นั่นคือ การกวาดแผ่นน้ำตาลที่เคี่ยวลงบนผ้าที่รองด้วยทรายละเอียด และใส่ในบรรจุภัณฑ์ที่เรียกว่า "กระโสบ" ซึ่งทำจากกาบกล้วยแห้ง ยายพิณอินทร์แช่ม อายุ 81 ปี บอกว่า สมัยก่อนทำบนพื้นดิน น้ำตาลจะแผ่นใหญ่ สมัยนี้ทำบนโต๊ะ น้ำตาลแผ่นเล็ก แต่ไม่ว่าน้ำตาลแผ่นจะเล็กหรือใหญ่ น้ำตาลโนนไทยยังหวานอร่อยเหมือนเดิม

  • เรือโปงตาลหรือเรืออีโปง ที่พึ่งในทุกฤดูกาลของคนริมลำน้ำ

สมศักดิ์ นิลภา ชาวอำเภอโนนไทย เล่าว่า คนที่อยู่ติดกับลำเชียงไกรลงไปถึงแม่น้ำมูลอย่างอำเภอโนนไทย โนนสูงและพิมาย ในพื้นที่ที่อยู่ติดกับลำน้ำจะมีพาหนะสำคัญในการทำมาหากินและเดินทางก็คือ เรืออีโปงหรือเรือโปงตาล ซึ่งเป็นเรือที่มีลักษณะพิเศษเนื่องจากทำมาจากต้นตาล เป็นวัตถุดิบที่หาได้ง่าย มีในท้องถิ่นและราคาไม่แพง แม้ปัจจุบันจะมีถนนหนทางสะดวกขึ้นแต่ยังมีหลาย ๆ พื้นที่ยังใช้เรืออีโปง ผู้ที่ยังใช้เรืออีโปงต่างบอกว่านี่คือสิ่งที่จำเป็นสำหรับพวกเขาในการหาปลา เก็บผัก โดยเฉพาะในฤดูน้ำหลากเรืออีโปงมีความจำเป็นมาก เรือชนิดนี้สามารถที่จะใช้งานได้ยาวนานนับสิบปี ราคาไม่แพงเหมือนเรือพลาสติก

  • ลุงโผน และลุงยงค์ สองพี่น้องนักขุดเรืออีโปง แห่งบ้านอ้อ

คนมีฝีมือเรื่องเรืออีโปง ที่ใคร ๆ ก็รู้จักก็คือ ลุงยงค์และลุงโผน แสนสันเทียะ ทั้งสองคนเป็นคนบ้านอ้อ อำเภอโนนไทย ฝึกทำเรือมาจากพ่อตั้งแต่สมัยหนุ่ม ๆ โดยต้องเริ่มตั้งแต่เรียนรู้การดูต้นตาลที่เหมาะสมสำหรับทำเรือ ลักษณะต้องมีลำต้นตรง โคนต้นโต ที่สำคัญต้องเป็นต้นตาลแก่ ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป เพื่อให้ทนทานใช้งานได้นาน ในสมัยก่อนจะขุดใช้งานกันเองเท่านั้น แต่ปัจจุบันเริ่มทำขาย ในราคาลำละไม่เกิน 5,000 บาท โดยกว่าจะได้เรือสักลำนั้น ต้องขุดต้นตาลเป็นวัน ๆ เนื่องจากต้องขุดลงไปให้ถึงโคนต้น เพราะว่าส่วนที่สำคัญที่สุดที่เอามาใช้งานคือ ลำต้นที่มีโคนใหญ่ เมื่อขุดเสร็จก็ต้องเอามาตัดเฉพาะส่วนโคน ตามความยาวของลำเรือที่ต้องการ จากนั้นก็ผ่าออกมาเป็นสองซีก ซึ่งจะได้ลำเรือ 2 ลำ จากนั้นก็ต้องมาขุดเอาเนื้อข้างในออก ตกแต่งให้งานเรียบร้อย จากนั้นก็ต้องตากแดดทิ้งไว้ 2 สัปดาห์ เพื่อให้แห้ง จึงจะเอาไปลงน้ำเพื่อทดลองพายว่าดีหรือไม่ การทำเรืออีโปงแม้จะขายไม่ได้กำไรมากนัก แต่ทั้งสองคนยังคงมีความสุขและความภูมิใจที่ได้ฝากฝีมือและภูมิปัญญาของคนลุ่มน้ำลำเชียงไกรไว้ให้ลูกหลานได้เห็น

ติดตามในรายการซีรีส์วิถีคน วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17.30 - 18.00 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

วิถีเรืออีโปง จ.นครราชสีมา

21 พ.ย. 65

อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา นับว่าเป็นพื้นที่ที่มีต้นตาลมากที่สุดแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมา และผู้คนที่นี่ใช้ประโยชน์จากทุก ๆ ส่วนของต้นตาลมานานนับร้อยปี

  • น้ำตาลโตนด สร้างรายได้ทั้งน้ำตาลสด - น้ำตาลแผ่น

ที่บ้านหลักร้อยและบ้านสันเทียะ มีผู้คนที่นี่ทำน้ำตาลสดและน้ำตาลแผ่นเป็นอาชีพเสริม คนหนุ่มอย่าง แทน พิสันเทียะ ที่พ้นวิกฤติช่วงโควิดระบาดด้วยการกลับบ้านมาขึ้นต้นตาล เพื่อทำน้ำตาลสด สามารถทำรายได้ได้วันละหลายร้อยบาท โดยต้นตาลมีทั้งของที่บ้านปลูกไว้ และเช่าต้นตาลเพื่อนบ้านในราคาที่ถูกเหมือนได้เปล่า

นอกจากน้ำตาลสดแล้ว คนที่นี่ยังทำน้ำตาลแผ่นด้วยภูมิปัญญาซึ่งสืบทอดกันมายาวนาน นั่นคือ การกวาดแผ่นน้ำตาลที่เคี่ยวลงบนผ้าที่รองด้วยทรายละเอียด และใส่ในบรรจุภัณฑ์ที่เรียกว่า "กระโสบ" ซึ่งทำจากกาบกล้วยแห้ง ยายพิณอินทร์แช่ม อายุ 81 ปี บอกว่า สมัยก่อนทำบนพื้นดิน น้ำตาลจะแผ่นใหญ่ สมัยนี้ทำบนโต๊ะ น้ำตาลแผ่นเล็ก แต่ไม่ว่าน้ำตาลแผ่นจะเล็กหรือใหญ่ น้ำตาลโนนไทยยังหวานอร่อยเหมือนเดิม

  • เรือโปงตาลหรือเรืออีโปง ที่พึ่งในทุกฤดูกาลของคนริมลำน้ำ

สมศักดิ์ นิลภา ชาวอำเภอโนนไทย เล่าว่า คนที่อยู่ติดกับลำเชียงไกรลงไปถึงแม่น้ำมูลอย่างอำเภอโนนไทย โนนสูงและพิมาย ในพื้นที่ที่อยู่ติดกับลำน้ำจะมีพาหนะสำคัญในการทำมาหากินและเดินทางก็คือ เรืออีโปงหรือเรือโปงตาล ซึ่งเป็นเรือที่มีลักษณะพิเศษเนื่องจากทำมาจากต้นตาล เป็นวัตถุดิบที่หาได้ง่าย มีในท้องถิ่นและราคาไม่แพง แม้ปัจจุบันจะมีถนนหนทางสะดวกขึ้นแต่ยังมีหลาย ๆ พื้นที่ยังใช้เรืออีโปง ผู้ที่ยังใช้เรืออีโปงต่างบอกว่านี่คือสิ่งที่จำเป็นสำหรับพวกเขาในการหาปลา เก็บผัก โดยเฉพาะในฤดูน้ำหลากเรืออีโปงมีความจำเป็นมาก เรือชนิดนี้สามารถที่จะใช้งานได้ยาวนานนับสิบปี ราคาไม่แพงเหมือนเรือพลาสติก

  • ลุงโผน และลุงยงค์ สองพี่น้องนักขุดเรืออีโปง แห่งบ้านอ้อ

คนมีฝีมือเรื่องเรืออีโปง ที่ใคร ๆ ก็รู้จักก็คือ ลุงยงค์และลุงโผน แสนสันเทียะ ทั้งสองคนเป็นคนบ้านอ้อ อำเภอโนนไทย ฝึกทำเรือมาจากพ่อตั้งแต่สมัยหนุ่ม ๆ โดยต้องเริ่มตั้งแต่เรียนรู้การดูต้นตาลที่เหมาะสมสำหรับทำเรือ ลักษณะต้องมีลำต้นตรง โคนต้นโต ที่สำคัญต้องเป็นต้นตาลแก่ ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป เพื่อให้ทนทานใช้งานได้นาน ในสมัยก่อนจะขุดใช้งานกันเองเท่านั้น แต่ปัจจุบันเริ่มทำขาย ในราคาลำละไม่เกิน 5,000 บาท โดยกว่าจะได้เรือสักลำนั้น ต้องขุดต้นตาลเป็นวัน ๆ เนื่องจากต้องขุดลงไปให้ถึงโคนต้น เพราะว่าส่วนที่สำคัญที่สุดที่เอามาใช้งานคือ ลำต้นที่มีโคนใหญ่ เมื่อขุดเสร็จก็ต้องเอามาตัดเฉพาะส่วนโคน ตามความยาวของลำเรือที่ต้องการ จากนั้นก็ผ่าออกมาเป็นสองซีก ซึ่งจะได้ลำเรือ 2 ลำ จากนั้นก็ต้องมาขุดเอาเนื้อข้างในออก ตกแต่งให้งานเรียบร้อย จากนั้นก็ต้องตากแดดทิ้งไว้ 2 สัปดาห์ เพื่อให้แห้ง จึงจะเอาไปลงน้ำเพื่อทดลองพายว่าดีหรือไม่ การทำเรืออีโปงแม้จะขายไม่ได้กำไรมากนัก แต่ทั้งสองคนยังคงมีความสุขและความภูมิใจที่ได้ฝากฝีมือและภูมิปัญญาของคนลุ่มน้ำลำเชียงไกรไว้ให้ลูกหลานได้เห็น

ติดตามในรายการซีรีส์วิถีคน วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17.30 - 18.00 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

ซีรีส์วิถีคน

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - ล่าสุด
วิถีริมโขง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
วิถีริมโขง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
15 ส.ค. 65
วิถีคนทำเกลือบ้านท่าสะอาด อ.เซกา จ.บึงกาฬ
วิถีคนทำเกลือบ้านท่าสะอาด อ.เซกา จ.บึงกาฬ
22 ส.ค. 65
วิถีหมู่บ้านนักขุดบ้านดอนดู่  ต.เขวา อ.เมือง จ.มหาสารคาม
วิถีหมู่บ้านนักขุดบ้านดอนดู่ ต.เขวา อ.เมือง จ.มหาสารคาม
29 ส.ค. 65
วิถีรถคอกหมู อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
วิถีรถคอกหมู อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
5 ก.ย. 65
วิถีหมู่บ้านปั้นครกและสาก จ.นครพนม - ยโสธร
วิถีหมู่บ้านปั้นครกและสาก จ.นครพนม - ยโสธร
12 ก.ย. 65
วิถีคนเลี้ยงควายในทะเลน้อย อ.ระโนด จ.สงขลา และ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
วิถีคนเลี้ยงควายในทะเลน้อย อ.ระโนด จ.สงขลา และ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
26 ก.ย. 65
วิถีคนเกาะเรียน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
วิถีคนเกาะเรียน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
3 ต.ค. 65
วิถีคนตีผึ้งผา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
วิถีคนตีผึ้งผา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
10 ต.ค. 65
วิถีคนม้ง บ้านแม่สาน้อย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
วิถีคนม้ง บ้านแม่สาน้อย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
17 ต.ค. 65
วิถีเกาะมุกด์ ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง
วิถีเกาะมุกด์ ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง
24 ต.ค. 65
วิถีรถม้าลำปาง บ้านวังหม้อ อ.เมือง จ.ลำปาง
วิถีรถม้าลำปาง บ้านวังหม้อ อ.เมือง จ.ลำปาง
31 ต.ค. 65
วิถีคนบ้านกอมูเดอ จ.แม่ฮ่องสอน
วิถีคนบ้านกอมูเดอ จ.แม่ฮ่องสอน
7 พ.ย. 65
วิถีคนทำหมี่พิมายและข้าวโป่ง จ.นครราชสีมา
วิถีคนทำหมี่พิมายและข้าวโป่ง จ.นครราชสีมา
14 พ.ย. 65
กำลังเล่น...
วิถีเรืออีโปง จ.นครราชสีมา
วิถีเรืออีโปง จ.นครราชสีมา
21 พ.ย. 65
วิถีทุเรียน บ้านบันนังกระแจะ อ.ธารโต จ.ยะลา
วิถีทุเรียน บ้านบันนังกระแจะ อ.ธารโต จ.ยะลา
28 พ.ย. 65
วิถีคนชายแดนใต้ บ้านทุ่งพลา ต.ทุ่งพลา อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
วิถีคนชายแดนใต้ บ้านทุ่งพลา ต.ทุ่งพลา อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
5 ธ.ค. 65
วิถีริมคลอง จ.นนทบุรี
วิถีริมคลอง จ.นนทบุรี
12 ธ.ค. 65
วิถีบุญวันสารทกูย บ้านตาโมม ต.สะกาด อ.สังขะ จ.สุรินทร์
วิถีบุญวันสารทกูย บ้านตาโมม ต.สะกาด อ.สังขะ จ.สุรินทร์
19 ธ.ค. 65
วิถีคนบ้านทับทิมสยาม 05 ต.คลองไก่เถื่อน อ.คลองหาด จ.สระแก้ว
วิถีคนบ้านทับทิมสยาม 05 ต.คลองไก่เถื่อน อ.คลองหาด จ.สระแก้ว
26 ธ.ค. 65
วิถีคนบ้านเวียงลอ จ.พะเยา
วิถีคนบ้านเวียงลอ จ.พะเยา
2 ม.ค. 66
วิถีหน้าฝนคนเชียงของ อ.เชียงของ จ.เชียงราย
วิถีหน้าฝนคนเชียงของ อ.เชียงของ จ.เชียงราย
9 ม.ค. 66
วิถีคนบ้านปากคลองอ้อมใหญ่ ต.เขาดิน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
วิถีคนบ้านปากคลองอ้อมใหญ่ ต.เขาดิน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
1 ก.ค. 66
วิถีคนล้านนา ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
วิถีคนล้านนา ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
8 ก.ค. 66
วิถีคนแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก
วิถีคนแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก
15 ก.ค. 66
วิถีความสุขในฤดูน้ำหลาก จ.สิงห์บุรี
วิถีความสุขในฤดูน้ำหลาก จ.สิงห์บุรี
22 ก.ค. 66
วิถีคนแม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ และ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
วิถีคนแม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ และ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
29 ก.ค. 66
วิถีหมู่บ้านนักหาบ จ.บุรีรัมย์
วิถีหมู่บ้านนักหาบ จ.บุรีรัมย์
5 ส.ค. 66
วิถีคนเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา
วิถีคนเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา
19 ส.ค. 66
วิถีคนโตนเลสาบ ประเทศกัมพูชา
วิถีคนโตนเลสาบ ประเทศกัมพูชา
26 ส.ค. 66
วิถีคนคลองพระโขนง กรุงเทพมหานคร
วิถีคนคลองพระโขนง กรุงเทพมหานคร
2 ก.ย. 66

ซีรีส์วิถีคน

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - ล่าสุด
วิถีริมโขง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
วิถีริมโขง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
15 ส.ค. 65
วิถีคนทำเกลือบ้านท่าสะอาด อ.เซกา จ.บึงกาฬ
วิถีคนทำเกลือบ้านท่าสะอาด อ.เซกา จ.บึงกาฬ
22 ส.ค. 65
วิถีหมู่บ้านนักขุดบ้านดอนดู่  ต.เขวา อ.เมือง จ.มหาสารคาม
วิถีหมู่บ้านนักขุดบ้านดอนดู่ ต.เขวา อ.เมือง จ.มหาสารคาม
29 ส.ค. 65
วิถีรถคอกหมู อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
วิถีรถคอกหมู อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
5 ก.ย. 65
วิถีหมู่บ้านปั้นครกและสาก จ.นครพนม - ยโสธร
วิถีหมู่บ้านปั้นครกและสาก จ.นครพนม - ยโสธร
12 ก.ย. 65
วิถีคนเลี้ยงควายในทะเลน้อย อ.ระโนด จ.สงขลา และ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
วิถีคนเลี้ยงควายในทะเลน้อย อ.ระโนด จ.สงขลา และ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
26 ก.ย. 65
วิถีคนเกาะเรียน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
วิถีคนเกาะเรียน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
3 ต.ค. 65
วิถีคนตีผึ้งผา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
วิถีคนตีผึ้งผา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
10 ต.ค. 65
วิถีคนม้ง บ้านแม่สาน้อย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
วิถีคนม้ง บ้านแม่สาน้อย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
17 ต.ค. 65
วิถีเกาะมุกด์ ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง
วิถีเกาะมุกด์ ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง
24 ต.ค. 65
วิถีรถม้าลำปาง บ้านวังหม้อ อ.เมือง จ.ลำปาง
วิถีรถม้าลำปาง บ้านวังหม้อ อ.เมือง จ.ลำปาง
31 ต.ค. 65
วิถีคนบ้านกอมูเดอ จ.แม่ฮ่องสอน
วิถีคนบ้านกอมูเดอ จ.แม่ฮ่องสอน
7 พ.ย. 65
วิถีคนทำหมี่พิมายและข้าวโป่ง จ.นครราชสีมา
วิถีคนทำหมี่พิมายและข้าวโป่ง จ.นครราชสีมา
14 พ.ย. 65
กำลังเล่น...
วิถีเรืออีโปง จ.นครราชสีมา
วิถีเรืออีโปง จ.นครราชสีมา
21 พ.ย. 65
วิถีทุเรียน บ้านบันนังกระแจะ อ.ธารโต จ.ยะลา
วิถีทุเรียน บ้านบันนังกระแจะ อ.ธารโต จ.ยะลา
28 พ.ย. 65
วิถีคนชายแดนใต้ บ้านทุ่งพลา ต.ทุ่งพลา อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
วิถีคนชายแดนใต้ บ้านทุ่งพลา ต.ทุ่งพลา อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
5 ธ.ค. 65
วิถีริมคลอง จ.นนทบุรี
วิถีริมคลอง จ.นนทบุรี
12 ธ.ค. 65
วิถีบุญวันสารทกูย บ้านตาโมม ต.สะกาด อ.สังขะ จ.สุรินทร์
วิถีบุญวันสารทกูย บ้านตาโมม ต.สะกาด อ.สังขะ จ.สุรินทร์
19 ธ.ค. 65
วิถีคนบ้านทับทิมสยาม 05 ต.คลองไก่เถื่อน อ.คลองหาด จ.สระแก้ว
วิถีคนบ้านทับทิมสยาม 05 ต.คลองไก่เถื่อน อ.คลองหาด จ.สระแก้ว
26 ธ.ค. 65
วิถีคนบ้านเวียงลอ จ.พะเยา
วิถีคนบ้านเวียงลอ จ.พะเยา
2 ม.ค. 66
วิถีหน้าฝนคนเชียงของ อ.เชียงของ จ.เชียงราย
วิถีหน้าฝนคนเชียงของ อ.เชียงของ จ.เชียงราย
9 ม.ค. 66
วิถีคนบ้านปากคลองอ้อมใหญ่ ต.เขาดิน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
วิถีคนบ้านปากคลองอ้อมใหญ่ ต.เขาดิน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
1 ก.ค. 66
วิถีคนล้านนา ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
วิถีคนล้านนา ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
8 ก.ค. 66
วิถีคนแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก
วิถีคนแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก
15 ก.ค. 66
วิถีความสุขในฤดูน้ำหลาก จ.สิงห์บุรี
วิถีความสุขในฤดูน้ำหลาก จ.สิงห์บุรี
22 ก.ค. 66
วิถีคนแม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ และ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
วิถีคนแม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ และ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
29 ก.ค. 66
วิถีหมู่บ้านนักหาบ จ.บุรีรัมย์
วิถีหมู่บ้านนักหาบ จ.บุรีรัมย์
5 ส.ค. 66
วิถีคนเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา
วิถีคนเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา
19 ส.ค. 66
วิถีคนโตนเลสาบ ประเทศกัมพูชา
วิถีคนโตนเลสาบ ประเทศกัมพูชา
26 ส.ค. 66
วิถีคนคลองพระโขนง กรุงเทพมหานคร
วิถีคนคลองพระโขนง กรุงเทพมหานคร
2 ก.ย. 66

ละครย้อนยุค

ดูทั้งหมด

♫ ♫ Songs Popular ♫ ♫

ดูทั้งหมด

คลิปมาใหม่

คนดูเยอะ 👀

ดูทั้งหมด

เสน่ห์ประเทศไทย