ซีรีส์วิถีคน
26 ก.ย. 65

ควายน้ำ หรือ ควายปลัก ทั้งคนและควายมีบ้านเป็นของตัวเอง คนเลี้ยงควายขาดเรือไม่ได้ ใช้เวลาเลี้ยงควายวันละ 7 - 8 ชั่วโมง ในป่าพรุทะเลน้อย ที่ต้องใส่ใจเพราะควายทุกตัวเป็นทรัพย์ล้ำค่า

ชมย้อนหลังได้ในซีรีส์วิถีคน ทาง www.thaipbs.or.th/TheConnect

คนเลี้ยงควาย

26 ก.ย. 65

ควายน้ำ หรือ ควายปลัก ทั้งคนและควายมีบ้านเป็นของตัวเอง คนเลี้ยงควายขาดเรือไม่ได้ ใช้เวลาเลี้ยงควายวันละ 7 - 8 ชั่วโมง ในป่าพรุทะเลน้อย ที่ต้องใส่ใจเพราะควายทุกตัวเป็นทรัพย์ล้ำค่า

ชมย้อนหลังได้ในซีรีส์วิถีคน ทาง www.thaipbs.or.th/TheConnect