The Lessons บทเรียนชีวิต
The Lessons บทเรียนชีวิต

ดร. เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง นักสนทนา/นักเศรษฐศาสตร์สื่อสารมวลชน

หน้ารายการ
13 ส.ค. 65

ในยุคหนึ่งพื้นที่สื่อโทรทัศน์เคยสงวนไว้เฉพาะผู้มีอำนาจ ก่อนที่การมาของรายการเวทีชาวบ้าน, มองต่างมุม และฃอคิดด้วยฅน จะสร้างภาพจำใหม่ให้สื่อเป็นพื้นที่ของประชาชน เบื้องหลังทั้งหมดเกิดขึ้นผ่านการทำงานของ "ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง" ที่ใช้เลนส์สายตานักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ ผสมผสานเข้ากับการทำงานสื่อมวลชนได้อย่างแหลมคม

ประสบการณ์พูดคุยกับผู้คนหลากหลายวงการ ตั้งแต่ชาวบ้านไปจนถึงผู้นำประเทศ รวมถึงวันต่อสู้ไม่ให้รายการถูกปิด เมื่อมองย้อนกลับไป ชีวิตครั้งนั้นให้บทเรียนอะไรแก่เขา วันนี้เจิมศักดิ์จึงยังคงรู้สึกว่า ถ้าเลือกได้ก็อยากกลับไปเป็นนักสนทนาอีก

รายการนี้เป็นความร่วมมือกับ OKMD สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

ติดตามได้ในรายการ The Lessons บทเรียนชีวิต วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 - 13.30 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

ดร. เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง นักสนทนา/นักเศรษฐศาสตร์สื่อสารมวลชน

13 ส.ค. 65

ในยุคหนึ่งพื้นที่สื่อโทรทัศน์เคยสงวนไว้เฉพาะผู้มีอำนาจ ก่อนที่การมาของรายการเวทีชาวบ้าน, มองต่างมุม และฃอคิดด้วยฅน จะสร้างภาพจำใหม่ให้สื่อเป็นพื้นที่ของประชาชน เบื้องหลังทั้งหมดเกิดขึ้นผ่านการทำงานของ "ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง" ที่ใช้เลนส์สายตานักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ ผสมผสานเข้ากับการทำงานสื่อมวลชนได้อย่างแหลมคม

ประสบการณ์พูดคุยกับผู้คนหลากหลายวงการ ตั้งแต่ชาวบ้านไปจนถึงผู้นำประเทศ รวมถึงวันต่อสู้ไม่ให้รายการถูกปิด เมื่อมองย้อนกลับไป ชีวิตครั้งนั้นให้บทเรียนอะไรแก่เขา วันนี้เจิมศักดิ์จึงยังคงรู้สึกว่า ถ้าเลือกได้ก็อยากกลับไปเป็นนักสนทนาอีก

รายการนี้เป็นความร่วมมือกับ OKMD สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

ติดตามได้ในรายการ The Lessons บทเรียนชีวิต วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 - 13.30 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

The Lessons บทเรียนชีวิต

ล่าสุด

The Lessons บทเรียนชีวิต

ล่าสุด