บันทึกความรู้และถอดบทเรียนชีวิตจากผู้อาวุโสในสังคมไทย เพื่อส่งต่อให้คนรุ่นหลัง
เสาร์ | 13:00-13:30
cover-image
หน้าแรกรายการตอนคลิป

The Lessons บทเรียนชีวิต

วาไรตี้ เรียลลิตี้
13 ตอน เสาร์ | 13:00-13:30

บันทึกความรู้และถอดบทเรียนชีวิตจากผู้อาวุโสในสังคมไทย เพื่อส่งต่อให้คนรุ่นหลัง

ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี นักพัฒนา

ผู้ดำเนินรายการ

สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์

สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์

(นิ้วกลม)

รายละเอียด

บันทึกความรู้และถอดบทเรียนชีวิตจากผู้อาวุโสในสังคมไทย เพื่อส่งต่อให้คนรุ่นหลังผู้กำลังตั้งคำถามต่อชีวิตและสังคม ให้พร้อมก้าวไปข้างหน้าในห้วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านยุคสมัย

ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 13.00 - 13.30 น. ทางไทยพีบีเอส

รายละเอียด

รายละเอียด

บันทึกความรู้และถอดบทเรียนชีวิตจากผู้อาวุโสในสังคมไทย เพื่อส่งต่อให้คนรุ่นหลังผู้กำลังตั้งคำถามต่อชีวิตและสังคม ให้พร้อมก้าวไปข้างหน้าในห้วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านยุคสมัย

ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 13.00 - 13.30 น. ทางไทยพีบีเอส

ตอน

ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี นักพัฒนา
สุชาติ สวัสดิ์ศรี ศิลปินแห่งราษฎร์
สนั่น อังอุบลกุล นักบริหาร
อวยพร เขื่อนแก้ว ผู้กระจายอำนาจ
คำสิงห์ ศรีนอก นักประพันธ์เพื่อสังคม
รศ. อรชุมา ยุทธวงศ์ ครูละคร
ดร. เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง นักสนทนา/นักเศรษฐศาสตร์สื่อสารมวลชน
ดร.พิไล พูลสวัสดิ์ นักบุกเบิก
ผ่องศรี วรนุช นักประพันธ์ชีวิต
สุทธิชัย หยุ่น นักส่งเสียง ส่องตะเกียงให้สังคม
ดูทั้งหมด