The Lessons บทเรียนชีวิต
The Lessons บทเรียนชีวิต

สนั่น อังอุบลกุล นักบริหาร

หน้ารายการ
10 ก.ย. 65

กว่าจะกลายมาเป็นหัวเรือใหญ่ที่พาบริษัท ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตสินค้าเมลามีนและพลาสติกให้ไปไกลในระดับนานาชาติ "สนั่น อังอุบลกุล" ต้องฝ่าฝันสารพัดโจทย์หินที่ทดสอบความสามารถของเขาอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะการทำให้คนในองค์กรยอมรับ, การทำให้ภาชนะพลาสติกที่เคยขายไม่ออกกลายเป็นสินค้าที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย รวมไปถึงการก้าวข้ามวิกฤตต้มยำกุ้งให้ผ่านพ้นไปด้วยดี หากย้อนกลับไปทบทวนบทเรียนที่ผ่านมา อะไรบ้างที่ทำให้สนั่นกลายเป็นนักบริหารที่ประสบความสำเร็จ อะไรคือเคล็ดลับของการเป็นนักบริหาร ทั้งยังขยับมาเป็นผู้นำในภาคส่วนอื่น ๆ อีก เหมือนรู้จักไม่เหน็ดเหนื่อย

รายการนี้เป็นความร่วมมือกับ OKMD สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

ติดตามได้ในรายการ The Lessons บทเรียนชีวิต วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565 เวลา 13.00 - 13.30 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

สนั่น อังอุบลกุล นักบริหาร

10 ก.ย. 65

กว่าจะกลายมาเป็นหัวเรือใหญ่ที่พาบริษัท ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตสินค้าเมลามีนและพลาสติกให้ไปไกลในระดับนานาชาติ "สนั่น อังอุบลกุล" ต้องฝ่าฝันสารพัดโจทย์หินที่ทดสอบความสามารถของเขาอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะการทำให้คนในองค์กรยอมรับ, การทำให้ภาชนะพลาสติกที่เคยขายไม่ออกกลายเป็นสินค้าที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย รวมไปถึงการก้าวข้ามวิกฤตต้มยำกุ้งให้ผ่านพ้นไปด้วยดี หากย้อนกลับไปทบทวนบทเรียนที่ผ่านมา อะไรบ้างที่ทำให้สนั่นกลายเป็นนักบริหารที่ประสบความสำเร็จ อะไรคือเคล็ดลับของการเป็นนักบริหาร ทั้งยังขยับมาเป็นผู้นำในภาคส่วนอื่น ๆ อีก เหมือนรู้จักไม่เหน็ดเหนื่อย

รายการนี้เป็นความร่วมมือกับ OKMD สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

ติดตามได้ในรายการ The Lessons บทเรียนชีวิต วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565 เวลา 13.00 - 13.30 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

The Lessons บทเรียนชีวิต

ล่าสุด

The Lessons บทเรียนชีวิต

ล่าสุด