The Lessons บทเรียนชีวิต
The Lessons บทเรียนชีวิต

ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี นักพัฒนา

หน้ารายการ
24 ก.ย. 65

แพทย์ นักวิจัยด้านโลหิต นักการสาธารณสุข นักการศึกษา ทั้งหมดนี้คือคำนิยามของ ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี หรือ หมอประเวศ ผู้มีส่วนสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมไทย โดยเฉพาะการพัฒนาด้านสาธารณสุข ที่เขาเป็นผู้อยู่เบื้องหลังหน่วยงานตระกูล ส. ทั้งหลาย และในเวลาเดียวกันหมอประเวศก็พยายามผลักดันด้านอื่น ๆ ควบคู่กันไป ด้วยความเชื่อว่าทุกปัญหาผูกโยงกันแน่น คนไม่อาจหายป่วยไข้ หากสังคมยังป่วยการ

มองย้อนกลับไปชีวิตที่เดินทางมาถึงอายุ 91 ปี ฝากบทเรียนอะไรบ้างให้แก่หมอประเวศเขาจึงยังคงสนุกกับการเรียนรู้ทั้งโลกภายนอก และโลกภายในของตัวเอง

รายการนี้เป็นความร่วมมือกับ OKMD สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

ติดตามได้ในรายการ The Lessons บทเรียนชีวิต วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 เวลา 13.00 - 13.30 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี นักพัฒนา

24 ก.ย. 65

แพทย์ นักวิจัยด้านโลหิต นักการสาธารณสุข นักการศึกษา ทั้งหมดนี้คือคำนิยามของ ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี หรือ หมอประเวศ ผู้มีส่วนสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมไทย โดยเฉพาะการพัฒนาด้านสาธารณสุข ที่เขาเป็นผู้อยู่เบื้องหลังหน่วยงานตระกูล ส. ทั้งหลาย และในเวลาเดียวกันหมอประเวศก็พยายามผลักดันด้านอื่น ๆ ควบคู่กันไป ด้วยความเชื่อว่าทุกปัญหาผูกโยงกันแน่น คนไม่อาจหายป่วยไข้ หากสังคมยังป่วยการ

มองย้อนกลับไปชีวิตที่เดินทางมาถึงอายุ 91 ปี ฝากบทเรียนอะไรบ้างให้แก่หมอประเวศเขาจึงยังคงสนุกกับการเรียนรู้ทั้งโลกภายนอก และโลกภายในของตัวเอง

รายการนี้เป็นความร่วมมือกับ OKMD สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

ติดตามได้ในรายการ The Lessons บทเรียนชีวิต วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 เวลา 13.00 - 13.30 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

The Lessons บทเรียนชีวิต

ล่าสุด

The Lessons บทเรียนชีวิต

ล่าสุด