วันใหม่  ไทยพีบีเอส
วันใหม่ ไทยพีบีเอส

สธ.เตือน โควิด-19 ระบาดเพิ่มช่วงสงกรานต์

หน้ารายการ
22 เม.ย. 67

กรมควบคุมโรค พบผู้ป่วยโควิด19 หลังสงกรานต์ ที่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล 1,004 คน เฉลี่ย 143 คนต่อวัน มีอาการรุนแรงปอดอักเสบ 292 คน ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุหรือมีโรคเรื้อรัง

ชมรายการวันใหม่ไทยพีบีเอส ที่ www.thaipbs.or.th/program/WanmaiThaiPBS/episodes/1...

สธ.เตือน โควิด-19 ระบาดเพิ่มช่วงสงกรานต์

22 เม.ย. 67

กรมควบคุมโรค พบผู้ป่วยโควิด19 หลังสงกรานต์ ที่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล 1,004 คน เฉลี่ย 143 คนต่อวัน มีอาการรุนแรงปอดอักเสบ 292 คน ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุหรือมีโรคเรื้อรัง

ชมรายการวันใหม่ไทยพีบีเอส ที่ www.thaipbs.or.th/program/WanmaiThaiPBS/episodes/1...

วันใหม่ ไทยพีบีเอส

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - 270
271 - 300
301 - 330
331 - 360
361 - 390
391 - 420
421 - 450
451 - 480
481 - 510
511 - 540
541 - 570
571 - 600
601 - 630
631 - 660
661 - 690
691 - 720
721 - 750
751 - 780
781 - 810
811 - 840
841 - 870
871 - 900
901 - 930
931 - 960
961 - 990
991 - 1,020
1,021 - 1,050
1,051 - 1,080
1,081 - 1,110
1,111 - 1,140
1,141 - 1,170
1,171 - 1,200
1,201 - 1,230
1,231 - 1,260
1,261 - 1,290
1,291 - 1,320
1,321 - 1,350
1,351 - 1,380
1,381 - 1,410
1,411 - 1,440
1,441 - 1,470
1,471 - 1,500
1,501 - 1,530
1,531 - 1,560
1,561 - 1,590
1,591 - 1,620
1,621 - 1,650
1,651 - 1,680
1,681 - 1,710
1,711 - 1,740
1,741 - 1,770
1,771 - 1,800
1,801 - 1,830
1,831 - 1,860
1,861 - 1,890
1,891 - 1,920
1,921 - 1,950
1,951 - 1,980
1,981 - 2,010
2,011 - 2,040
2,041 - 2,070
2,071 - 2,100
2,101 - 2,130
2,131 - 2,160
2,161 - 2,190
2,191 - 2,220
2,221 - 2,250
2,251 - 2,280
2,281 - 2,310
2,311 - 2,340
2,341 - 2,370
2,371 - 2,400
2,401 - 2,430
2,431 - 2,460
2,461 - 2,490
2,491 - 2,520
2,521 - 2,550
2,551 - 2,580
2,581 - 2,610
2,611 - 2,640
2,641 - 2,670
2,671 - 2,700
2,701 - 2,730
2,731 - 2,760
2,761 - 2,790
2,791 - 2,820
2,821 - 2,850
2,851 - 2,880
2,881 - 2,910
2,911 - 2,940
2,941 - 2,970
2,971 - 3,000
3,001 - 3,030
3,031 - 3,060
3,061 - 3,090
3,091 - 3,120
3,121 - 3,150
3,151 - 3,180
3,181 - 3,210
3,211 - 3,240
3,241 - 3,270
3,271 - 3,300
3,301 - 3,330
3,331 - 3,360
3,361 - 3,390
3,391 - 3,420
3,421 - 3,450
3,451 - 3,480
3,481 - 3,510
3,511 - 3,540
3,541 - 3,570
3,571 - 3,600
3,601 - 3,630
3,631 - 3,660
3,661 - 3,690
3,691 - 3,720
3,721 - 3,750
3,751 - 3,780
3,781 - 3,810
3,811 - 3,840
3,841 - 3,870
3,871 - 3,900
3,901 - 3,930
3,931 - 3,960
3,961 - 3,990
3,991 - 4,020
4,021 - 4,050
4,051 - 4,080
4,081 - 4,110
4,111 - 4,140
4,141 - 4,170
4,171 - 4,200
4,201 - 4,230
4,231 - 4,260
4,261 - 4,290
4,291 - 4,320
4,321 - 4,350
4,351 - 4,380
4,381 - 4,410
4,411 - 4,440
4,441 - 4,470
4,471 - 4,500
4,501 - 4,530
4,531 - 4,560
4,561 - 4,590
4,591 - 4,620
4,621 - 4,650
4,651 - 4,680
4,681 - 4,710
4,711 - 4,740
4,741 - 4,770
4,771 - 4,800
4,801 - 4,830
4,831 - 4,860
4,861 - 4,890
4,891 - 4,920
4,921 - 4,950
4,951 - 4,980
4,981 - 5,010
5,011 - 5,040
5,041 - 5,070
5,071 - 5,100
5,101 - 5,130
5,131 - 5,160
5,161 - 5,190
5,191 - 5,220
5,221 - 5,250
5,251 - 5,280
5,281 - 5,310
5,311 - 5,340
5,341 - 5,370
5,371 - 5,400
5,401 - 5,430
5,431 - 5,460
5,461 - 5,490
5,491 - 5,520
5,521 - 5,550
5,551 - 5,580
5,581 - 5,610
5,611 - 5,640
5,641 - 5,670
5,671 - 5,700
5,701 - 5,730
5,731 - 5,760
5,761 - 5,790
5,791 - 5,820
5,821 - 5,850
5,851 - 5,880
5,881 - 5,910
5,911 - 5,940
5,941 - 5,970
5,971 - 6,000
6,001 - 6,030
6,031 - 6,060
6,061 - 6,090
6,091 - 6,120
6,121 - 6,150
6,151 - 6,180
6,181 - 6,210
6,211 - 6,240
6,241 - 6,270
6,271 - 6,300
6,301 - 6,330
6,331 - 6,360
6,361 - 6,390
6,391 - 6,420
6,421 - 6,450
6,451 - 6,480
6,481 - 6,510
6,511 - 6,540
6,541 - 6,570
6,571 - 6,600
6,601 - 6,630
6,631 - 6,660
6,661 - 6,690
6,691 - 6,720
6,721 - 6,750
6,751 - 6,780
6,781 - 6,810
6,811 - 6,840
6,841 - 6,870
6,871 - 6,900
6,901 - 6,930
6,931 - 6,960
6,961 - 6,990
6,991 - 7,020
7,021 - 7,050
7,051 - 7,080
7,081 - 7,110
7,111 - 7,140
7,141 - 7,170
7,171 - 7,200
7,201 - 7,230
7,231 - 7,260
7,261 - 7,290
7,291 - 7,320
7,321 - 7,350
7,351 - 7,380
7,381 - 7,410
7,411 - 7,440
7,441 - 7,470
7,471 - 7,500
7,501 - 7,530
7,531 - 7,560
7,561 - 7,590
7,591 - 7,620
7,621 - 7,650
7,651 - 7,680
7,681 - 7,710
7,711 - 7,740
7,741 - 7,770
7,771 - 7,800
7,801 - 7,830
7,831 - 7,860
7,861 - 7,890
7,891 - 7,920
7,921 - 7,950
7,951 - 7,980
7,981 - 8,010
8,011 - 8,040
8,041 - 8,070
8,071 - 8,100
8,101 - 8,130
8,131 - 8,160
8,161 - 8,190
8,191 - 8,220
8,221 - 8,250
8,251 - 8,280
8,281 - 8,310
8,311 - 8,340
8,341 - 8,370
8,371 - 8,400
8,401 - 8,430
8,431 - 8,460
8,461 - 8,490
8,491 - 8,520
8,521 - 8,550
8,551 - 8,580
8,581 - 8,610
8,611 - 8,640
8,641 - 8,670
8,671 - 8,700
8,701 - 8,730
8,731 - 8,760
8,761 - 8,790
8,791 - 8,820
8,821 - 8,850
8,851 - 8,880
8,881 - 8,910
8,911 - 8,940
8,941 - 8,970
8,971 - 9,000
9,001 - 9,030
9,031 - 9,060
9,061 - 9,090
9,091 - 9,120
9,121 - 9,150
9,151 - 9,180
9,181 - 9,210
9,211 - 9,240
9,241 - 9,270
9,271 - 9,300
9,301 - 9,330
9,331 - 9,360
9,361 - 9,390
9,391 - 9,420
9,421 - 9,450
9,451 - 9,480
9,481 - 9,510
9,511 - 9,540
9,541 - 9,570
9,571 - 9,600
9,601 - 9,630
9,631 - 9,660
9,661 - 9,690
9,691 - 9,720
9,721 - 9,750
9,751 - 9,780
9,781 - 9,810
9,811 - 9,840
9,841 - 9,870
9,871 - 9,900
9,901 - 9,930
9,931 - 9,960
9,961 - 9,990
9,991 - 10,020
10,021 - 10,050
10,051 - 10,080
10,081 - 10,110
10,111 - 10,140
10,141 - 10,170
10,171 - 10,200
10,201 - 10,230
10,231 - 10,260
10,261 - 10,290
10,291 - 10,320
10,321 - 10,350
10,351 - 10,380
10,381 - 10,410
10,411 - 10,440
10,441 - 10,470
10,471 - 10,500
10,501 - 10,530
10,531 - 10,560
10,561 - 10,590
10,591 - 10,620
10,621 - 10,650
10,651 - 10,680
10,681 - 10,710
10,711 - 10,740
10,741 - 10,770
10,771 - 10,800
10,801 - 10,830
10,831 - 10,860
10,861 - 10,890
10,891 - 10,920
10,921 - 10,950
10,951 - 10,980
10,981 - 11,010
11,011 - 11,040
11,041 - 11,070
11,071 - 11,100
11,101 - 11,130
11,131 - 11,160
11,161 - 11,190
11,191 - 11,220
11,221 - 11,250
11,251 - 11,280
11,281 - 11,310
11,311 - 11,340
11,341 - 11,370
11,371 - 11,400
11,401 - 11,430
11,431 - 11,460
11,461 - 11,490
11,491 - 11,520
11,521 - 11,550
11,551 - 11,580
11,581 - 11,610
11,611 - 11,640
11,641 - 11,670
11,671 - 11,700
11,701 - 11,730
11,731 - 11,760
11,761 - 11,790
11,791 - 11,820
11,821 - 11,850
11,851 - 11,880
11,881 - 11,910
11,911 - 11,940
11,941 - 11,970
11,971 - 12,000
12,001 - 12,030
12,031 - 12,060
12,061 - 12,090
12,091 - 12,120
12,121 - 12,150
12,151 - 12,180
12,181 - 12,210
12,211 - 12,240
12,241 - 12,270
12,271 - 12,300
12,301 - 12,330
12,331 - 12,360
12,361 - 12,390
12,391 - 12,420
12,421 - 12,450
12,451 - 12,480
12,481 - 12,510
12,511 - 12,540
12,541 - 12,570
12,571 - 12,600
12,601 - 12,630
12,631 - 12,660
12,661 - 12,690
12,691 - 12,720
12,721 - 12,750
12,751 - 12,780
12,781 - 12,810
12,811 - 12,840
12,841 - 12,870
12,871 - 12,900
12,901 - 12,930
12,931 - 12,960
12,961 - 12,990
12,991 - 13,020
13,021 - 13,050
13,051 - 13,080
13,081 - 13,110
13,111 - 13,140
13,141 - 13,170
13,171 - 13,200
13,201 - 13,230
13,231 - 13,260
13,261 - 13,290
13,291 - 13,320
13,321 - 13,350
13,351 - 13,380
13,381 - 13,410
13,411 - 13,440
13,441 - 13,470
13,471 - 13,500
13,501 - 13,530
13,531 - 13,560
13,561 - 13,590
13,591 - 13,620
13,621 - 13,650
13,651 - 13,680
13,681 - 13,710
13,711 - 13,740
13,741 - 13,770
13,771 - 13,800
13,801 - 13,830
13,831 - 13,860
13,861 - 13,890
13,891 - 13,920
13,921 - 13,950
13,951 - 13,980
13,981 - 14,010
14,011 - 14,040
14,041 - 14,070
14,071 - 14,100
14,101 - 14,130
14,131 - 14,160
14,161 - 14,190
14,191 - 14,220
14,221 - 14,250
14,251 - 14,280
14,281 - 14,310
14,311 - 14,340
14,341 - 14,370
14,371 - 14,400
14,401 - 14,430
14,431 - 14,460
14,461 - 14,490
14,491 - 14,520
14,521 - 14,550
14,551 - 14,580
14,581 - 14,610
14,611 - 14,640
14,641 - 14,670
14,671 - 14,700
14,701 - 14,730
14,731 - 14,760
14,761 - 14,790
14,791 - 14,820
14,821 - 14,850
14,851 - 14,880
14,881 - 14,910
14,911 - 14,940
14,941 - 14,970
14,971 - 15,000
15,001 - 15,030
15,031 - 15,060
15,061 - 15,090
15,091 - 15,120
15,121 - 15,150
15,151 - 15,180
15,181 - 15,210
15,211 - 15,240
15,241 - 15,270
15,271 - 15,300
15,301 - 15,330
15,331 - 15,360
15,361 - 15,390
15,391 - 15,420
15,421 - 15,450
15,451 - 15,480
15,481 - 15,510
15,511 - 15,540
15,541 - 15,570
15,571 - 15,600
15,601 - 15,630
15,631 - 15,660
15,661 - 15,690
15,691 - 15,720
15,721 - 15,750
15,751 - 15,780
15,781 - 15,810
15,811 - 15,840
15,841 - 15,870
15,871 - ล่าสุด
เจ้าท่าฯ กระบี่ระงับขุดลอกคลอง เชื่อ ! เอื้อประโยชน์ธุรกิจปางช้าง
เจ้าท่าฯ กระบี่ระงับขุดลอกคลอง เชื่อ ! เอื้อประโยชน์ธุรกิจปางช้าง
19 เม.ย. 67
ร้อนจัด ! สารเคมีของกลางทำปฏิกิริยา
ร้อนจัด ! สารเคมีของกลางทำปฏิกิริยา
19 เม.ย. 67
ภูเก็ตเตรียมซื้อน้ำเอกชน แก้ปัญหาน้ำขาดแคลน
ภูเก็ตเตรียมซื้อน้ำเอกชน แก้ปัญหาน้ำขาดแคลน
19 เม.ย. 67
นายกฯ ย้ำ ! ยังไม่มีเหตุผลส่งไม้ต่อให้ใคร
นายกฯ ย้ำ ! ยังไม่มีเหตุผลส่งไม้ต่อให้ใคร
19 เม.ย. 67
เจ้าของยิมในจีนสนใจอบรม เทรนเนอร์มวยไทย
เจ้าของยิมในจีนสนใจอบรม เทรนเนอร์มวยไทย
19 เม.ย. 67
“อินเดีย” เปิดฉาก เลือกตั้งครั้งใหญ่สุดในโลก กับผู้ใช้สิทธิ 968 ล้านคน
“อินเดีย” เปิดฉาก เลือกตั้งครั้งใหญ่สุดในโลก กับผู้ใช้สิทธิ 968 ล้านคน
19 เม.ย. 67
“บิ๊กต่าย” ยันมีอำนาจเต็ม เด้ง “บิ๊กโจ๊ก” พ้นราชการ
“บิ๊กต่าย” ยันมีอำนาจเต็ม เด้ง “บิ๊กโจ๊ก” พ้นราชการ
19 เม.ย. 67
หลุดมือไปอีกถ้วย "ลิเวอร์พูล" ตกรอบ ศึก "ยูโรปา ลีก"
หลุดมือไปอีกถ้วย "ลิเวอร์พูล" ตกรอบ ศึก "ยูโรปา ลีก"
19 เม.ย. 67
สกนช.เตรียมเสนอ ใช้กองทุนน้ำมันฯ ดูแลดีเซล
สกนช.เตรียมเสนอ ใช้กองทุนน้ำมันฯ ดูแลดีเซล
19 เม.ย. 67
"รถสามล้อไฟฟ้า" เพื่อการท่องเที่ยวชุมชน
"รถสามล้อไฟฟ้า" เพื่อการท่องเที่ยวชุมชน
19 เม.ย. 67
แม่ค้าร้านตามสั่งโอด "ไข่ไก่" ขึ้นราคา แต่จำต้องขายราคาเดิม
แม่ค้าร้านตามสั่งโอด "ไข่ไก่" ขึ้นราคา แต่จำต้องขายราคาเดิม
19 เม.ย. 67
บุกจับร้านขายบุหรี่ไฟฟ้า ยึดของกลางรวม 25 กระสอบ
บุกจับร้านขายบุหรี่ไฟฟ้า ยึดของกลางรวม 25 กระสอบ
19 เม.ย. 67
ประกาศรางวัล "สนามบินที่ดีที่สุดในโลก" ปี 2567
ประกาศรางวัล "สนามบินที่ดีที่สุดในโลก" ปี 2567
19 เม.ย. 67
กองทัพอิสราเอล สังหารกลุ่มติดอาวุธในค่ายผู้อพยพ
กองทัพอิสราเอล สังหารกลุ่มติดอาวุธในค่ายผู้อพยพ
22 เม.ย. 67
จีนเร่งช่วยประชาชนหลังน้ำท่วมในมณฑลกวางตุ้ง
จีนเร่งช่วยประชาชนหลังน้ำท่วมในมณฑลกวางตุ้ง
22 เม.ย. 67
สภาสหรัฐฯ ลงมติ บังคับ TikTok ขายหุ้นภายใน 1 ปี
สภาสหรัฐฯ ลงมติ บังคับ TikTok ขายหุ้นภายใน 1 ปี
22 เม.ย. 67
ชาวเมียนมาหนีภัยสู้รบเข้าไทย เดินทางกลับหลังไม่มีเหตุปะทะ
ชาวเมียนมาหนีภัยสู้รบเข้าไทย เดินทางกลับหลังไม่มีเหตุปะทะ
22 เม.ย. 67
หญิงจีนถูกสามีผลักตกผาแต้ม ขอบคุณเจ้าหน้าที่ช่วยชีวิต
หญิงจีนถูกสามีผลักตกผาแต้ม ขอบคุณเจ้าหน้าที่ช่วยชีวิต
22 เม.ย. 67
รวบ 2 สามีภรรยา ขนยาบ้านเกือบแสนเม็ด
รวบ 2 สามีภรรยา ขนยาบ้านเกือบแสนเม็ด
22 เม.ย. 67
สหพันธ์การขนส่งฯ เตรียมขึ้นค่าส่ง 6%
สหพันธ์การขนส่งฯ เตรียมขึ้นค่าส่ง 6%
22 เม.ย. 67
"พณ." ผนึกกำลัง "กษ." ลดราคาปุ๋ยช่วยเกษตรกร
"พณ." ผนึกกำลัง "กษ." ลดราคาปุ๋ยช่วยเกษตรกร
22 เม.ย. 67
“ตราด” เตรียมจัดงาน “ทุเรียนดีชะนีเกาะช้าง”
“ตราด” เตรียมจัดงาน “ทุเรียนดีชะนีเกาะช้าง”
22 เม.ย. 67
ประกวด แม่สาว-ลูกสวย และยายสาว-หลานสวย สานสัมพันธ์ครอบครัว
ประกวด แม่สาว-ลูกสวย และยายสาว-หลานสวย สานสัมพันธ์ครอบครัว
22 เม.ย. 67
อาสาสมัครสเปน ตระเวนหาเต่ากรีก
อาสาสมัครสเปน ตระเวนหาเต่ากรีก
22 เม.ย. 67
ร้องผู้จัดต่างถิ่นหาผลประโยชน์ จัดวันไหลเชียงใหม่ เขื่อนแม่กวง อุดมธารา
ร้องผู้จัดต่างถิ่นหาผลประโยชน์ จัดวันไหลเชียงใหม่ เขื่อนแม่กวง อุดมธารา
22 เม.ย. 67
กำลังเล่น...
สธ.เตือน โควิด-19 ระบาดเพิ่มช่วงสงกรานต์
สธ.เตือน โควิด-19 ระบาดเพิ่มช่วงสงกรานต์
22 เม.ย. 67
ไฟไหม้โกดังเก็บสารเคมียังดับไม่หมด
ไฟไหม้โกดังเก็บสารเคมียังดับไม่หมด
23 เม.ย. 67
ส่งผู้หนีภัยการสู้รบในเมียนมากลับเมียวดี - สธ.เตรียมแผนฉุกเฉินรับมือ 3 ระดับ
ส่งผู้หนีภัยการสู้รบในเมียนมากลับเมียวดี - สธ.เตรียมแผนฉุกเฉินรับมือ 3 ระดับ
23 เม.ย. 67
รัสเซียโจมตีหอส่งสัญญาณโทรทัศน์ ในเมืองคาร์คีฟของยูเครน
รัสเซียโจมตีหอส่งสัญญาณโทรทัศน์ ในเมืองคาร์คีฟของยูเครน
23 เม.ย. 67
นายกฯ เรียกถก "วอร์รูม" ติดตามสู้รบในเมียนมา
นายกฯ เรียกถก "วอร์รูม" ติดตามสู้รบในเมียนมา
23 เม.ย. 67

วันใหม่ ไทยพีบีเอส

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - 270
271 - 300
301 - 330
331 - 360
361 - 390
391 - 420
421 - 450
451 - 480
481 - 510
511 - 540
541 - 570
571 - 600
601 - 630
631 - 660
661 - 690
691 - 720
721 - 750
751 - 780
781 - 810
811 - 840
841 - 870
871 - 900
901 - 930
931 - 960
961 - 990
991 - 1,020
1,021 - 1,050
1,051 - 1,080
1,081 - 1,110
1,111 - 1,140
1,141 - 1,170
1,171 - 1,200
1,201 - 1,230
1,231 - 1,260
1,261 - 1,290
1,291 - 1,320
1,321 - 1,350
1,351 - 1,380
1,381 - 1,410
1,411 - 1,440
1,441 - 1,470
1,471 - 1,500
1,501 - 1,530
1,531 - 1,560
1,561 - 1,590
1,591 - 1,620
1,621 - 1,650
1,651 - 1,680
1,681 - 1,710
1,711 - 1,740
1,741 - 1,770
1,771 - 1,800
1,801 - 1,830
1,831 - 1,860
1,861 - 1,890
1,891 - 1,920
1,921 - 1,950
1,951 - 1,980
1,981 - 2,010
2,011 - 2,040
2,041 - 2,070
2,071 - 2,100
2,101 - 2,130
2,131 - 2,160
2,161 - 2,190
2,191 - 2,220
2,221 - 2,250
2,251 - 2,280
2,281 - 2,310
2,311 - 2,340
2,341 - 2,370
2,371 - 2,400
2,401 - 2,430
2,431 - 2,460
2,461 - 2,490
2,491 - 2,520
2,521 - 2,550
2,551 - 2,580
2,581 - 2,610
2,611 - 2,640
2,641 - 2,670
2,671 - 2,700
2,701 - 2,730
2,731 - 2,760
2,761 - 2,790
2,791 - 2,820
2,821 - 2,850
2,851 - 2,880
2,881 - 2,910
2,911 - 2,940
2,941 - 2,970
2,971 - 3,000
3,001 - 3,030
3,031 - 3,060
3,061 - 3,090
3,091 - 3,120
3,121 - 3,150
3,151 - 3,180
3,181 - 3,210
3,211 - 3,240
3,241 - 3,270
3,271 - 3,300
3,301 - 3,330
3,331 - 3,360
3,361 - 3,390
3,391 - 3,420
3,421 - 3,450
3,451 - 3,480
3,481 - 3,510
3,511 - 3,540
3,541 - 3,570
3,571 - 3,600
3,601 - 3,630
3,631 - 3,660
3,661 - 3,690
3,691 - 3,720
3,721 - 3,750
3,751 - 3,780
3,781 - 3,810
3,811 - 3,840
3,841 - 3,870
3,871 - 3,900
3,901 - 3,930
3,931 - 3,960
3,961 - 3,990
3,991 - 4,020
4,021 - 4,050
4,051 - 4,080
4,081 - 4,110
4,111 - 4,140
4,141 - 4,170
4,171 - 4,200
4,201 - 4,230
4,231 - 4,260
4,261 - 4,290
4,291 - 4,320
4,321 - 4,350
4,351 - 4,380
4,381 - 4,410
4,411 - 4,440
4,441 - 4,470
4,471 - 4,500
4,501 - 4,530
4,531 - 4,560
4,561 - 4,590
4,591 - 4,620
4,621 - 4,650
4,651 - 4,680
4,681 - 4,710
4,711 - 4,740
4,741 - 4,770
4,771 - 4,800
4,801 - 4,830
4,831 - 4,860
4,861 - 4,890
4,891 - 4,920
4,921 - 4,950
4,951 - 4,980
4,981 - 5,010
5,011 - 5,040
5,041 - 5,070
5,071 - 5,100
5,101 - 5,130
5,131 - 5,160
5,161 - 5,190
5,191 - 5,220
5,221 - 5,250
5,251 - 5,280
5,281 - 5,310
5,311 - 5,340
5,341 - 5,370
5,371 - 5,400
5,401 - 5,430
5,431 - 5,460
5,461 - 5,490
5,491 - 5,520
5,521 - 5,550
5,551 - 5,580
5,581 - 5,610
5,611 - 5,640
5,641 - 5,670
5,671 - 5,700
5,701 - 5,730
5,731 - 5,760
5,761 - 5,790
5,791 - 5,820
5,821 - 5,850
5,851 - 5,880
5,881 - 5,910
5,911 - 5,940
5,941 - 5,970
5,971 - 6,000
6,001 - 6,030
6,031 - 6,060
6,061 - 6,090
6,091 - 6,120
6,121 - 6,150
6,151 - 6,180
6,181 - 6,210
6,211 - 6,240
6,241 - 6,270
6,271 - 6,300
6,301 - 6,330
6,331 - 6,360
6,361 - 6,390
6,391 - 6,420
6,421 - 6,450
6,451 - 6,480
6,481 - 6,510
6,511 - 6,540
6,541 - 6,570
6,571 - 6,600
6,601 - 6,630
6,631 - 6,660
6,661 - 6,690
6,691 - 6,720
6,721 - 6,750
6,751 - 6,780
6,781 - 6,810
6,811 - 6,840
6,841 - 6,870
6,871 - 6,900
6,901 - 6,930
6,931 - 6,960
6,961 - 6,990
6,991 - 7,020
7,021 - 7,050
7,051 - 7,080
7,081 - 7,110
7,111 - 7,140
7,141 - 7,170
7,171 - 7,200
7,201 - 7,230
7,231 - 7,260
7,261 - 7,290
7,291 - 7,320
7,321 - 7,350
7,351 - 7,380
7,381 - 7,410
7,411 - 7,440
7,441 - 7,470
7,471 - 7,500
7,501 - 7,530
7,531 - 7,560
7,561 - 7,590
7,591 - 7,620
7,621 - 7,650
7,651 - 7,680
7,681 - 7,710
7,711 - 7,740
7,741 - 7,770
7,771 - 7,800
7,801 - 7,830
7,831 - 7,860
7,861 - 7,890
7,891 - 7,920
7,921 - 7,950
7,951 - 7,980
7,981 - 8,010
8,011 - 8,040
8,041 - 8,070
8,071 - 8,100
8,101 - 8,130
8,131 - 8,160
8,161 - 8,190
8,191 - 8,220
8,221 - 8,250
8,251 - 8,280
8,281 - 8,310
8,311 - 8,340
8,341 - 8,370
8,371 - 8,400
8,401 - 8,430
8,431 - 8,460
8,461 - 8,490
8,491 - 8,520
8,521 - 8,550
8,551 - 8,580
8,581 - 8,610
8,611 - 8,640
8,641 - 8,670
8,671 - 8,700
8,701 - 8,730
8,731 - 8,760
8,761 - 8,790
8,791 - 8,820
8,821 - 8,850
8,851 - 8,880
8,881 - 8,910
8,911 - 8,940
8,941 - 8,970
8,971 - 9,000
9,001 - 9,030
9,031 - 9,060
9,061 - 9,090
9,091 - 9,120
9,121 - 9,150
9,151 - 9,180
9,181 - 9,210
9,211 - 9,240
9,241 - 9,270
9,271 - 9,300
9,301 - 9,330
9,331 - 9,360
9,361 - 9,390
9,391 - 9,420
9,421 - 9,450
9,451 - 9,480
9,481 - 9,510
9,511 - 9,540
9,541 - 9,570
9,571 - 9,600
9,601 - 9,630
9,631 - 9,660
9,661 - 9,690
9,691 - 9,720
9,721 - 9,750
9,751 - 9,780
9,781 - 9,810
9,811 - 9,840
9,841 - 9,870
9,871 - 9,900
9,901 - 9,930
9,931 - 9,960
9,961 - 9,990
9,991 - 10,020
10,021 - 10,050
10,051 - 10,080
10,081 - 10,110
10,111 - 10,140
10,141 - 10,170
10,171 - 10,200
10,201 - 10,230
10,231 - 10,260
10,261 - 10,290
10,291 - 10,320
10,321 - 10,350
10,351 - 10,380
10,381 - 10,410
10,411 - 10,440
10,441 - 10,470
10,471 - 10,500
10,501 - 10,530
10,531 - 10,560
10,561 - 10,590
10,591 - 10,620
10,621 - 10,650
10,651 - 10,680
10,681 - 10,710
10,711 - 10,740
10,741 - 10,770
10,771 - 10,800
10,801 - 10,830
10,831 - 10,860
10,861 - 10,890
10,891 - 10,920
10,921 - 10,950
10,951 - 10,980
10,981 - 11,010
11,011 - 11,040
11,041 - 11,070
11,071 - 11,100
11,101 - 11,130
11,131 - 11,160
11,161 - 11,190
11,191 - 11,220
11,221 - 11,250
11,251 - 11,280
11,281 - 11,310
11,311 - 11,340
11,341 - 11,370
11,371 - 11,400
11,401 - 11,430
11,431 - 11,460
11,461 - 11,490
11,491 - 11,520
11,521 - 11,550
11,551 - 11,580
11,581 - 11,610
11,611 - 11,640
11,641 - 11,670
11,671 - 11,700
11,701 - 11,730
11,731 - 11,760
11,761 - 11,790
11,791 - 11,820
11,821 - 11,850
11,851 - 11,880
11,881 - 11,910
11,911 - 11,940
11,941 - 11,970
11,971 - 12,000
12,001 - 12,030
12,031 - 12,060
12,061 - 12,090
12,091 - 12,120
12,121 - 12,150
12,151 - 12,180
12,181 - 12,210
12,211 - 12,240
12,241 - 12,270
12,271 - 12,300
12,301 - 12,330
12,331 - 12,360
12,361 - 12,390
12,391 - 12,420
12,421 - 12,450
12,451 - 12,480
12,481 - 12,510
12,511 - 12,540
12,541 - 12,570
12,571 - 12,600
12,601 - 12,630
12,631 - 12,660
12,661 - 12,690
12,691 - 12,720
12,721 - 12,750
12,751 - 12,780
12,781 - 12,810
12,811 - 12,840
12,841 - 12,870
12,871 - 12,900
12,901 - 12,930
12,931 - 12,960
12,961 - 12,990
12,991 - 13,020
13,021 - 13,050
13,051 - 13,080
13,081 - 13,110
13,111 - 13,140
13,141 - 13,170
13,171 - 13,200
13,201 - 13,230
13,231 - 13,260
13,261 - 13,290
13,291 - 13,320
13,321 - 13,350
13,351 - 13,380
13,381 - 13,410
13,411 - 13,440
13,441 - 13,470
13,471 - 13,500
13,501 - 13,530
13,531 - 13,560
13,561 - 13,590
13,591 - 13,620
13,621 - 13,650
13,651 - 13,680
13,681 - 13,710
13,711 - 13,740
13,741 - 13,770
13,771 - 13,800
13,801 - 13,830
13,831 - 13,860
13,861 - 13,890
13,891 - 13,920
13,921 - 13,950
13,951 - 13,980
13,981 - 14,010
14,011 - 14,040
14,041 - 14,070
14,071 - 14,100
14,101 - 14,130
14,131 - 14,160
14,161 - 14,190
14,191 - 14,220
14,221 - 14,250
14,251 - 14,280
14,281 - 14,310
14,311 - 14,340
14,341 - 14,370
14,371 - 14,400
14,401 - 14,430
14,431 - 14,460
14,461 - 14,490
14,491 - 14,520
14,521 - 14,550
14,551 - 14,580
14,581 - 14,610
14,611 - 14,640
14,641 - 14,670
14,671 - 14,700
14,701 - 14,730
14,731 - 14,760
14,761 - 14,790
14,791 - 14,820
14,821 - 14,850
14,851 - 14,880
14,881 - 14,910
14,911 - 14,940
14,941 - 14,970
14,971 - 15,000
15,001 - 15,030
15,031 - 15,060
15,061 - 15,090
15,091 - 15,120
15,121 - 15,150
15,151 - 15,180
15,181 - 15,210
15,211 - 15,240
15,241 - 15,270
15,271 - 15,300
15,301 - 15,330
15,331 - 15,360
15,361 - 15,390
15,391 - 15,420
15,421 - 15,450
15,451 - 15,480
15,481 - 15,510
15,511 - 15,540
15,541 - 15,570
15,571 - 15,600
15,601 - 15,630
15,631 - 15,660
15,661 - 15,690
15,691 - 15,720
15,721 - 15,750
15,751 - 15,780
15,781 - 15,810
15,811 - 15,840
15,841 - 15,870
15,871 - ล่าสุด
เจ้าท่าฯ กระบี่ระงับขุดลอกคลอง เชื่อ ! เอื้อประโยชน์ธุรกิจปางช้าง
เจ้าท่าฯ กระบี่ระงับขุดลอกคลอง เชื่อ ! เอื้อประโยชน์ธุรกิจปางช้าง
19 เม.ย. 67
ร้อนจัด ! สารเคมีของกลางทำปฏิกิริยา
ร้อนจัด ! สารเคมีของกลางทำปฏิกิริยา
19 เม.ย. 67
ภูเก็ตเตรียมซื้อน้ำเอกชน แก้ปัญหาน้ำขาดแคลน
ภูเก็ตเตรียมซื้อน้ำเอกชน แก้ปัญหาน้ำขาดแคลน
19 เม.ย. 67
นายกฯ ย้ำ ! ยังไม่มีเหตุผลส่งไม้ต่อให้ใคร
นายกฯ ย้ำ ! ยังไม่มีเหตุผลส่งไม้ต่อให้ใคร
19 เม.ย. 67
เจ้าของยิมในจีนสนใจอบรม เทรนเนอร์มวยไทย
เจ้าของยิมในจีนสนใจอบรม เทรนเนอร์มวยไทย
19 เม.ย. 67
“อินเดีย” เปิดฉาก เลือกตั้งครั้งใหญ่สุดในโลก กับผู้ใช้สิทธิ 968 ล้านคน
“อินเดีย” เปิดฉาก เลือกตั้งครั้งใหญ่สุดในโลก กับผู้ใช้สิทธิ 968 ล้านคน
19 เม.ย. 67
“บิ๊กต่าย” ยันมีอำนาจเต็ม เด้ง “บิ๊กโจ๊ก” พ้นราชการ
“บิ๊กต่าย” ยันมีอำนาจเต็ม เด้ง “บิ๊กโจ๊ก” พ้นราชการ
19 เม.ย. 67
หลุดมือไปอีกถ้วย "ลิเวอร์พูล" ตกรอบ ศึก "ยูโรปา ลีก"
หลุดมือไปอีกถ้วย "ลิเวอร์พูล" ตกรอบ ศึก "ยูโรปา ลีก"
19 เม.ย. 67
สกนช.เตรียมเสนอ ใช้กองทุนน้ำมันฯ ดูแลดีเซล
สกนช.เตรียมเสนอ ใช้กองทุนน้ำมันฯ ดูแลดีเซล
19 เม.ย. 67
"รถสามล้อไฟฟ้า" เพื่อการท่องเที่ยวชุมชน
"รถสามล้อไฟฟ้า" เพื่อการท่องเที่ยวชุมชน
19 เม.ย. 67
แม่ค้าร้านตามสั่งโอด "ไข่ไก่" ขึ้นราคา แต่จำต้องขายราคาเดิม
แม่ค้าร้านตามสั่งโอด "ไข่ไก่" ขึ้นราคา แต่จำต้องขายราคาเดิม
19 เม.ย. 67
บุกจับร้านขายบุหรี่ไฟฟ้า ยึดของกลางรวม 25 กระสอบ
บุกจับร้านขายบุหรี่ไฟฟ้า ยึดของกลางรวม 25 กระสอบ
19 เม.ย. 67
ประกาศรางวัล "สนามบินที่ดีที่สุดในโลก" ปี 2567
ประกาศรางวัล "สนามบินที่ดีที่สุดในโลก" ปี 2567
19 เม.ย. 67
กองทัพอิสราเอล สังหารกลุ่มติดอาวุธในค่ายผู้อพยพ
กองทัพอิสราเอล สังหารกลุ่มติดอาวุธในค่ายผู้อพยพ
22 เม.ย. 67
จีนเร่งช่วยประชาชนหลังน้ำท่วมในมณฑลกวางตุ้ง
จีนเร่งช่วยประชาชนหลังน้ำท่วมในมณฑลกวางตุ้ง
22 เม.ย. 67
สภาสหรัฐฯ ลงมติ บังคับ TikTok ขายหุ้นภายใน 1 ปี
สภาสหรัฐฯ ลงมติ บังคับ TikTok ขายหุ้นภายใน 1 ปี
22 เม.ย. 67
ชาวเมียนมาหนีภัยสู้รบเข้าไทย เดินทางกลับหลังไม่มีเหตุปะทะ
ชาวเมียนมาหนีภัยสู้รบเข้าไทย เดินทางกลับหลังไม่มีเหตุปะทะ
22 เม.ย. 67
หญิงจีนถูกสามีผลักตกผาแต้ม ขอบคุณเจ้าหน้าที่ช่วยชีวิต
หญิงจีนถูกสามีผลักตกผาแต้ม ขอบคุณเจ้าหน้าที่ช่วยชีวิต
22 เม.ย. 67
รวบ 2 สามีภรรยา ขนยาบ้านเกือบแสนเม็ด
รวบ 2 สามีภรรยา ขนยาบ้านเกือบแสนเม็ด
22 เม.ย. 67
สหพันธ์การขนส่งฯ เตรียมขึ้นค่าส่ง 6%
สหพันธ์การขนส่งฯ เตรียมขึ้นค่าส่ง 6%
22 เม.ย. 67
"พณ." ผนึกกำลัง "กษ." ลดราคาปุ๋ยช่วยเกษตรกร
"พณ." ผนึกกำลัง "กษ." ลดราคาปุ๋ยช่วยเกษตรกร
22 เม.ย. 67
“ตราด” เตรียมจัดงาน “ทุเรียนดีชะนีเกาะช้าง”
“ตราด” เตรียมจัดงาน “ทุเรียนดีชะนีเกาะช้าง”
22 เม.ย. 67
ประกวด แม่สาว-ลูกสวย และยายสาว-หลานสวย สานสัมพันธ์ครอบครัว
ประกวด แม่สาว-ลูกสวย และยายสาว-หลานสวย สานสัมพันธ์ครอบครัว
22 เม.ย. 67
อาสาสมัครสเปน ตระเวนหาเต่ากรีก
อาสาสมัครสเปน ตระเวนหาเต่ากรีก
22 เม.ย. 67
ร้องผู้จัดต่างถิ่นหาผลประโยชน์ จัดวันไหลเชียงใหม่ เขื่อนแม่กวง อุดมธารา
ร้องผู้จัดต่างถิ่นหาผลประโยชน์ จัดวันไหลเชียงใหม่ เขื่อนแม่กวง อุดมธารา
22 เม.ย. 67
กำลังเล่น...
สธ.เตือน โควิด-19 ระบาดเพิ่มช่วงสงกรานต์
สธ.เตือน โควิด-19 ระบาดเพิ่มช่วงสงกรานต์
22 เม.ย. 67
ไฟไหม้โกดังเก็บสารเคมียังดับไม่หมด
ไฟไหม้โกดังเก็บสารเคมียังดับไม่หมด
23 เม.ย. 67
ส่งผู้หนีภัยการสู้รบในเมียนมากลับเมียวดี - สธ.เตรียมแผนฉุกเฉินรับมือ 3 ระดับ
ส่งผู้หนีภัยการสู้รบในเมียนมากลับเมียวดี - สธ.เตรียมแผนฉุกเฉินรับมือ 3 ระดับ
23 เม.ย. 67
รัสเซียโจมตีหอส่งสัญญาณโทรทัศน์ ในเมืองคาร์คีฟของยูเครน
รัสเซียโจมตีหอส่งสัญญาณโทรทัศน์ ในเมืองคาร์คีฟของยูเครน
23 เม.ย. 67
นายกฯ เรียกถก "วอร์รูม" ติดตามสู้รบในเมียนมา
นายกฯ เรียกถก "วอร์รูม" ติดตามสู้รบในเมียนมา
23 เม.ย. 67

ละครย้อนยุค

ดูทั้งหมด

♫ ♫ Songs Popular ♫ ♫

ดูทั้งหมด

คลิปมาใหม่

คนดูเยอะ 👀

ดูทั้งหมด