นักข่าวพลเมือง : อ่านต่อทั้งหมด
วันใหม่ ThaiPBS

06:30วันใหม่ ThaiPBS

08:00ชั่วโมงทำกิน

09:00ข่าว 09.00 น.

10:00ข่าวศิลปะบันเทิง

Radio Image

???multimediaBrowser.widget.sections.label???

ค้นหาวิดีโอ
Morning Afternoon Evening LateNight programrss
 • 05:00

  ดูให้รู้ (Rerun)

  ดูให้รู้ (Rerun)
  สารประโยชน์

 • 05:30

  ลุยไม่รู้โรย

  ลุยไม่รู้โรย
  สารประโยชน์

 • 06:00

  Thai PBS Kids Morning

  Thai PBS Kids Morning
  เด็กและเยาวชน

 • 06:30

  วันใหม่ ThaiPBS

  วันใหม่ ThaiPBS
  ข่าว

 • 09:00

  ข่าว 09.00 น.

  ข่าว 09.00 น.
  รายการข่าว, สารคดีเชิงข่าว

 • 10:00

  ข่าวศิลปะบันเทิง

  ข่าวศิลปะบันเทิง
  ข่าว

 • 10:30

  Foodwork (Rerun)

  Foodwork (Rerun)
  สาระบันเทิง

 • 10:59

  จริยธรรมคำพ่อสอน

  จริยธรรมคำพ่อสอน
  สารคดี

 • 11:00

  ทันข่าว 11.00 น.

  ทันข่าว 11.00 น.
  รายการข่าว, สารคดีเชิงข่าว

 • 11:05

  เสียงประชาชน เปลี่ยนประเทศไทย (Rerun)

  เสียงประชาชน เปลี่ยนประเทศไทย (Rerun)
  รายการข่าว, สารคดีเชิงข่าว

 • 12:00

  ข่าวเที่ยง

  ข่าวเที่ยง
  รายการข่าว, สารคดีเชิงข่าว

 • 12:57

  หมอข้างบ้าน

  หมอข้างบ้าน
  ข่าว

 • 13:00

  ศิลป์สโมสร

  ศิลป์สโมสร
  สาระบันเทิง

 • 13:30

  ก(ล)างเมือง (Rerun)

  ก(ล)างเมือง (Rerun)
  สารประโยชน์

 • 14:00

  ทันข่าว 14.00 น.

  ทันข่าว 14.00 น.
  รายการข่าว, สารคดีเชิงข่าว

 • 14:05

  สถานีประชาชน

  สถานีประชาชน
  รายการข่าว, สารคดีเชิงข่าว

 • 15:30

  ทุกทิศทั่วไทย

  ทุกทิศทั่วไทย
  รายการข่าว, สารคดีเชิงข่าว

 • 16:00

  ทันข่าว 16.00 น.

  ทันข่าว 16.00 น.
  รายการข่าว, สารคดีเชิงข่าว

 • 16:05

  Thai PBS Kids Afternoon

  Thai PBS Kids Afternoon
  เด็กและเยาวชน

 • 17:00

  ทันข่าว 17.00 น.

  ทันข่าว 17.00 น.
  รายการข่าว, สารคดีเชิงข่าว

 • 17:10

  โฮมรูม

  โฮมรูม
  สารประโยชน์

 • 18:00

  ท่องโลกกว้าง

  ท่องโลกกว้าง
  สารคดี

 • 19:00

  ข่าวค่ำ/ข่าวในราชสำนัก

  ข่าวค่ำ/ข่าวในราชสำนัก
  รายการข่าว, สารคดีเชิงข่าว

 • 20:20

  พื้นที่ชีวิต

  พื้นที่ชีวิต
  สารคดี

 • 21:15

  ที่นี่ Thai PBS

  ที่นี่ Thai PBS
  รายการข่าว, สารคดีเชิงข่าว

 • 22:30

  สารคดี ดร.ออซ

  สารคดี ดร.ออซ
  สารคดี

 • 23:30

  ข่าวดึก

  ข่าวดึก
  รายการข่าว, สารคดีเชิงข่าว

 • 00:00

  มิติโลกหลังเที่ยงคืน (Rerun)

  มิติโลกหลังเที่ยงคืน (Rerun)
  สารคดี

 • 01:00

  จักรยานบันดาลใจ (Rerun)

  จักรยานบันดาลใจ (Rerun)
  สาระบันเทิง

 • 04:00

  ทางนำชีวิต ชุด อิสลาม ศาสนาแห่งสันติภาพ

  ทางนำชีวิต ชุด อิสลาม ศาสนาแห่งสันติภาพ
  สารคดี

 • 04:30

  Foodwork (Rerun)

  Foodwork (Rerun)
  สาระบันเทิง

Morning Afternoon Evening LateNight programrss
 • 05:00

  ดูให้รู้ (Rerun)

  ดูให้รู้ (Rerun)
  สารประโยชน์

 • 05:30

  ลุยไม่รู้โรย (Rerun)

  ลุยไม่รู้โรย (Rerun)
  สารประโยชน์

 • 06:00

  Thai PBS Kids Morning

  Thai PBS Kids Morning
  เด็กและเยาวชน

 • 06:30

  วันใหม่ ThaiPBS

  วันใหม่ ThaiPBS
  ข่าว

 • 09:00

  ข่าว 09.00 น.

  ข่าว 09.00 น.
  รายการข่าว, สารคดีเชิงข่าว

 • 10:00

  ข่าวศิลปะบันเทิง

  ข่าวศิลปะบันเทิง
  ข่าว

 • 10:30

  ภัตตาคารบ้านทุ่ง (Rerun)

  ภัตตาคารบ้านทุ่ง (Rerun)
  สารประโยชน์

 • 10:59

  จริยธรรมคำพ่อสอน

  จริยธรรมคำพ่อสอน
  สารคดี

 • 11:00

  ทันข่าว 11.00 น.

  ทันข่าว 11.00 น.
  รายการข่าว, สารคดีเชิงข่าว

 • 11:05

  พื้นที่ชีวิต (Rerun)

  พื้นที่ชีวิต (Rerun)
  สารคดี

 • 12:00

  ข่าวเที่ยง

  ข่าวเที่ยง
  รายการข่าว, สารคดีเชิงข่าว

 • 13:00

  ศิลป์สโมสร

  ศิลป์สโมสร
  สาระบันเทิง

 • 13:30

  บ้านเธอก็บ้านฉัน (Rerun)

  บ้านเธอก็บ้านฉัน (Rerun)
  สารประโยชน์

 • 14:00

  ทันข่าว 14.00 น.

  ทันข่าว 14.00 น.
  รายการข่าว, สารคดีเชิงข่าว

 • 14:05

  สถานีประชาชน

  สถานีประชาชน
  รายการข่าว, สารคดีเชิงข่าว

 • 15:30

  ทุกทิศทั่วไทย

  ทุกทิศทั่วไทย
  รายการข่าว, สารคดีเชิงข่าว

 • 16:00

  ทันข่าว 16.00 น.

  ทันข่าว 16.00 น.
  รายการข่าว, สารคดีเชิงข่าว

 • 16:05

  Thai PBS Kids Afternoon

  Thai PBS Kids Afternoon
  เด็กและเยาวชน

 • 17:00

  ทันข่าว 17.00 น.

  ทันข่าว 17.00 น.
  รายการข่าว, สารคดีเชิงข่าว

 • 17:10

  โฮมรูม

  โฮมรูม
  สารประโยชน์

 • 18:00

  ท่องโลกกว้าง

  ท่องโลกกว้าง
  สารคดี

 • 19:00

  ข่าวค่ำ/ข่าวในราชสำนัก

  ข่าวค่ำ/ข่าวในราชสำนัก
  รายการข่าว, สารคดีเชิงข่าว

 • 20:20

  คืนความสุขให้คนในชาติ

  คืนความสุขให้คนในชาติ
  รายการพิเศษ

 • 21:15

  ที่นี่ Thai PBS

  ที่นี่ Thai PBS
  รายการข่าว, สารคดีเชิงข่าว

 • 22:30

  แรงงานเพื่อนบ้าน (Rerun)

  แรงงานเพื่อนบ้าน (Rerun)
  สารคดี

 • 23:30

  ข่าวดึก

  ข่าวดึก
  รายการข่าว, สารคดีเชิงข่าว

 • 00:00

  มิติโลกหลังเที่ยงคืน (Rerun)

  มิติโลกหลังเที่ยงคืน (Rerun)
  สารคดี

 • 01:00

  ซิทคอม ยมบาลเรียกพี่ (Rerun)

  ซิทคอม ยมบาลเรียกพี่ (Rerun)
  สาระบันเทิง

 • 01:30

  ศิลป์สโมสร (Rerun)

  ศิลป์สโมสร (Rerun)
  สาระบันเทิง

Morning Afternoon Evening LateNight programrss
 • 05:00

  ทางนำชีวิต ชุด กาย ใจ จิต (ศาสนาพุทธ)

  ทางนำชีวิต ชุด กาย ใจ จิต (ศาสนาพุทธ)
  สารคดี

 • 05:30

  คนสู้โรค (Rerun)

  คนสู้โรค (Rerun)
  สารประโยชน์

 • 05:58

  ประโยชน์สุขของแผ่นดิน (Rerun)

  ประโยชน์สุขของแผ่นดิน (Rerun)
  สารคดี

 • 06:00

  Thai PBS Kids Weekend

  Thai PBS Kids Weekend
  เด็กและเยาวชน

 • 09:00

  ทันข่าว 9 โมง

  ทันข่าว 9 โมง

 • 09:30

  iSci ความฉลาดแบบยกกำลังสอง

  iSci ความฉลาดแบบยกกำลังสอง
  สารประโยชน์

 • 09:35

  ทั่วถิ่นแดนไทย

  ทั่วถิ่นแดนไทย
  สารประโยชน์

 • 10:00

  ทันข่าว 10.00 น.

  ทันข่าว 10.00 น.
  รายการข่าว, สารคดีเชิงข่าว

 • 10:05

  สองกำลังสื่อ

  สองกำลังสื่อ
  สารประโยชน์

 • 10:30

  บ้านเธอก็บ้านฉัน

  บ้านเธอก็บ้านฉัน
  สารประโยชน์

 • 11:00

  ทันข่าว 11.00 น.

  ทันข่าว 11.00 น.
  รายการข่าว, สารคดีเชิงข่าว

 • 11:05

  ซีรีส์ญี่ปุ่น 99 ปี สงครามความทรงจำ (Rerun)

  ซีรีส์ญี่ปุ่น 99 ปี สงครามความทรงจำ (Rerun)
  สาระบันเทิง

 • 11:55

  แมวเหมียวเล่าเรื่องไทย

  แมวเหมียวเล่าเรื่องไทย
  สารประโยชน์

 • 12:00

  ข่าวเที่ยง

  ข่าวเที่ยง
  รายการข่าว, สารคดีเชิงข่าว

 • 13:00

  เวทีสาธารณะ

  เวทีสาธารณะ
  รายการข่าว, สารคดีเชิงข่าว

 • 14:00

  ทันข่าว 14.00 น.

  ทันข่าว 14.00 น.
  รายการข่าว, สารคดีเชิงข่าว

 • 14:05

  รอยเท้า ความฝัน ผู้คน ดนตรี (Rerun)

  รอยเท้า ความฝัน ผู้คน ดนตรี (Rerun)
  สาระบันเทิง

 • 15:00

  ทันข่าว 15.00 น.

  ทันข่าว 15.00 น.
  รายการข่าว, สารคดีเชิงข่าว

 • 16:00

  ทันข่าว 16.00 น.

  ทันข่าว 16.00 น.
  รายการข่าว, สารคดีเชิงข่าว

 • 16:05

  ภัตตาคารบ้านทุ่ง

  ภัตตาคารบ้านทุ่ง
  สารประโยชน์

 • 16:30

  ซิทคอม 37.5 The Stories

  ซิทคอม 37.5 The Stories
  สาระบันเทิง

 • 17:00

  ทันข่าว 17.00 น.

  ทันข่าว 17.00 น.
  รายการข่าว, สารคดีเชิงข่าว

 • 17:05

  รู้สู้ภัยพิบัติ

  รู้สู้ภัยพิบัติ
  รายการข่าว, สารคดีเชิงข่าว

 • 18:00

  ASEAN Beyond 2015 (Rerun)

  ASEAN Beyond 2015 (Rerun)
  สารคดี

 • 17:30

  ดูให้รู้

  ดูให้รู้
  สารประโยชน์

 • 19:00

  ข่าวค่ำ/ข่าวในราชสำนัก

  ข่าวค่ำ/ข่าวในราชสำนัก
  รายการข่าว, สารคดีเชิงข่าว

 • 20:20

  เปิดบ้าน Thai PBS

  เปิดบ้าน Thai PBS
  สารประโยชน์

 • 20:30

  ทันโลก World Update

  ทันโลก World Update
  ข่าว

 • 21:00

  ซีรีส์ญี่ปุ่น Doctor Ume

  ซีรีส์ญี่ปุ่น Doctor Ume
  สาระบันเทิง

 • 22:00

  ทันข่าว 22.00 น.

  ทันข่าว 22.00 น.
  รายการข่าว, สารคดีเชิงข่าว

 • 22:05

  ไทยเธียเตอร์

  ไทยเธียเตอร์
  สาระบันเทิง

 • 00:00

  ข่าวดึก

  ข่าวดึก
  รายการข่าว, สารคดีเชิงข่าว

 • 00:30

  มิติโลกหลังเที่ยงคืน (Rerun)

  มิติโลกหลังเที่ยงคืน (Rerun)
  สารคดี

 • 01:30

  ทันโลก World Update (Rerun)

  ทันโลก World Update (Rerun)
  ข่าว

PR & Activities

Social network

About TPBS

เว็บไซต์เครือข่าย