อีก 5 ปี หนองคาย จะมีรถไฟความเร็วสูง เชื่อมต่อลาว-คุนหมิง | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

อีก 5 ปี หนองคาย จะมีรถไฟความเร็วสูง เชื่อมต่อลาว-คุนหมิง

ภูมิภาค
12 ต.ค. 55
02:46
240
Logo Thai PBS
อีก 5 ปี หนองคาย จะมีรถไฟความเร็วสูง เชื่อมต่อลาว-คุนหมิง

ช่วงปลายเดือนตุลาคม มีเทศกาลสำคัญที่จัดเป็นงานใหญ่ของจังหวัดหนองคาย คืองานวันออกพรรษา โดยจะมีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาที่หนองคาย เพื่อรอชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค

จังหวัดหนองคายนับเป็นจังหวัดสำคัญที่เป็นเมืองเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน มีการค้าขายร่วมกัน รวมถึงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกันอย่างใกล้ชิด และในอีก 5 ปีข้างหน้า จังหวัดหนองคายจะมีระบบสาธารณูปโภค คือรถไฟความเร็วสูง ที่จะเชื่อมต่อการเดินทางของประชาชนและเพิ่มช่องทางในการขนส่งให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยรถไฟความเร็วสูง หรือ High Speed Train สายกรุงเทพฯ-หนองคาย เชื่อมต่อลาว-คุนหมิง ระยะทาง 615 กิโลเมตร เป็น 1 ใน 4 เส้นทาง ตามแผนของรัฐบาลชุดปัจจุบัน ซึ่งมีเป้าหมายให้ในอนาคตที่จะช่วยลดต้นทุนการขนส่ง และเป็นการเพิ่มโอกาสการเดินทางให้กับคนทั้งประเทศ เบื้องต้น คาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างในช่วงปลายปี 2556 จะแล้วเสร็จภายใน 5 ปี หรือในปี 2560

ช่วงหลังเทศกาลออกพรรษา จะมีการชมบั้งไฟพญานาคที่จังหวัดหนองคาย โดยทุกปีจะจัดขึ้นในช่วงสัปดาห์เดียวกับวันออกพรรษา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 11 โดยในปีนี้จะตรงกับวันที่ 30 ตุลาคม

ทั้งนี้จังหวัดหนองคาย เป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญ เพราะหนองคายมีจุดผ่านแดนไปลาว มาถึง 6 จุด เป็นจุดผ่านแดนถาวร 2 จุด และจุดผ่อนปรน 4 จุด โดยจุดผ่านแดนที่สำคัญและเป็นสากล คือ ด่านสะพานมิตรภาพไทย - ลาว ซึ่งรัฐบาลออสเตรเลีย-ไทย-และลาว ร่วมมือกันสร้างและเป็นประตูไปสู่อินโดจีน ซึ่งการเชื่อมต่อดังกล่าวทำให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้าออกจากฝั่งลาวมาฝั่งไทย และจากฝั่งไทยไปฝั่งลาวได้รวดเร็วมากกว่าในอดีตมาก

ส่วนแผนการท่องเที่ยวในระยะยาว มีผู้มาร่วมโหวตผ่านเว็บไซต์ของจังหวัดว่า อยากให้จังหวัดหนองคาย เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวแบบยั่งยื่น บนวิถีแห่งวัฒนธรรมอินโดจีน มากถึง ร้อยละ 32.1 รองลงมาคือ ร้อยละ 28.6 อยากให้หนองคาย เป็นเมืองสีเขียว ส่งเสริมการทำเกษตรกรรมอินทรีย์ ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี อันดับ 3 คือ อยากให้เป็นศูนย์กลางการค้าชายแดน อันดับ 1 ของอินโดจีน และอยากให้เป็นเมืองศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา และเป็นเมืองอุตสาหกรรมเกษตรครบวงจร ตามลำดับ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง