สทศ.เพิ่มชุดข้อสอบโอเน็ตเป็น 6 ชุด จากเดิมที่มีเพียง 2 ชุด

สังคม
9 พ.ย. 55
01:24
155
Logo Thai PBS
สทศ.เพิ่มชุดข้อสอบโอเน็ตเป็น 6 ชุด จากเดิมที่มีเพียง 2 ชุด

ผู้อำนวยการ สทศ. ระบุว่า ได้มีการกำหนดนโยบายการสอบโอเน็ตแบบเข้มข้น โดยจะมีการเพิ่มชุดข้อสอบจากเดิม 2 ชุด เป็น 6 ชุด ซึ่งทาง สทศ.จะเร่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบหลักเกณฑ์ดังกล่าวต่อไป

นายสัมพันธ์พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ หรือ สทศ. เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายให้โรงเรียนใช้คะแนนการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET ร้อยละ 20 ในการจบช่วงชั้น ป.6, ม.3 และ ม.6 ในปีการศึกษา 2555 นั้น

ขณะนี้พบว่า ผู้ปกครองส่วนใหญ่ยังไม่ทราบเรื่องดังกล่าวเท่าที่ควร ดังนั้น สทศ.จะเร่งประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบว่า ในการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2555 ซึ่งจะจัดสอบในเดือน ก.พ.2556 นั้น มีความสำคัญต่อนักเรียนมาก โดย สทศ.จะเดินสายชี้แจงเรื่องนี้ทุกเวทีที่มีการประชุมของ ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ทั่วประเทศ

นายสัมพันธ์ กล่าวต่อว่า ขณะเดียวกันได้กำหนดนโยบายการจัดสอบ O-NET แบบเข้มข้น โดยมีการเพิ่มชุดข้อสอบ จากเดิมที่มี 2 ชุด จะเพิ่มเป็น 6 ชุด แต่รูปแบบข้อสอบยังเหมือนเดิม คือ แบบปรนัย 4 ตัวเลือก

สำหรับปรนัยหลายตัวเลือกและเลือกคำตอบที่เหมาะสมกับช่องว่างและระบายลงในคำตอบ และ รูปแบบอื่นๆ เช่น วิชาคณิตศาสตร์ ให้ระบายค่าตัวเลขที่เป็นคำตอบ และ ให้เลือกคำตอบมีความสัมพันธ์กัน ซึ่งแต่ละวิชาจะต้องมีไม่เกิน 2 รูปแบบ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

O-NETศธ.สทศ.เอ็นทรานซ์โอเน็ต

ข่าวสำหรับคุณ

เรื่องที่คุณอาจจะสนใจ