เปิดใจ "พิราบน้อย" ที่ทำเนียบฯกับการฝึกบินใน "สนามข่าวการเมือง"

สังคม
16 พ.ย. 55
09:30
310
Logo Thai PBS
เปิดใจ "พิราบน้อย" ที่ทำเนียบฯกับการฝึกบินใน "สนามข่าวการเมือง"

นักศึกษาฝึกงานภาคสนามที่ทำเนียบรัฐบาล ระบุถึง ข่าวการเมืองเป็นงานที่ท้าทาย ทำให้ได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงและสามารถนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ทำให้รู้ทันข่าวสาร รู้จักนักการเมือง และกระตือรือร้นในการติดตามสถานการณ์ข่าวทำให้เรารู้ทิศทางข่าวสาร

น.ส.ธัญชนก จิตรการุณรัตน์ นักศึกษาคณะวารสารศาสตร์และสื่อมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฝึกงานที่หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ กล่าวว่า สิ่งที่ได้จากการทำข่าวภาคสนามคือ ได้พบปะกับนักการเมือง และผู้บริหารในรัฐบาลซึ่งมีบทบาทในการออกนโยบาย เพื่อใช้ขับเคลื่อนประเทศ รวมถึงจุดสำคัญก็คือ การได้เรียนรู้กระบวนการทำข่าวจากนักข่าวภาคสนามอย่างแท้จริง โดยการทำงานของนักข่าวจะทำงานรวดเร็ว เมื่อได้รับข่าวจะต้องรีบเรียบเรียงและพิมพ์เพื่อส่งกลับมายังสำนักข่าว

น.ส.ธัญชนก ได้กล่าวถึงอุปสรรคในการทำงานช่วงแรกที่ยังไม่เข้าใจในกระบวนการทำงานของนักข่าวภาคสนาม ซึ่งต้องติดตามนักข่าวคนอื่นๆเพื่อเฝ้าดูและเรียนรู้วิธีการทำงาน รวมถึงวิธีการสัมภาษณ์ในการตั้งคำถาม น้ำเสียง หรือการสังเกตอื่นๆอย่างไร และส่งผลให้ต้องเป็นคนที่ตื่นตัว กระตือรืนร้น ติดตามข่าวสารและสถานการณ์ในรอบวันมากขึ้น ซึ่งก่อนหน้าของการฝึกงานยังไม่รู้จักนักการเมืองมากนัก ทำให้ต้องไปศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูลว่าเป็นนักการเมืองคนใด รับตำแหน่งอะไรในรัฐบาล และรับผิดชอบงานด้านใดบ้าง และต้องติดตามอ่านและเรียนรู้ทิศทางข่าวอยู่ตลอดเวลาเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการทำข่าว

ขณะที่ น.ส.ภริพร สุธีพิเชฐภัณฑ์ นักศึกษาคณะวารสารศาสตร์และสื่อมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นักศึกษาฝึกงานจากหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ กล่าวเสริมว่า การทำข่าวภาคสนามหรือพื้นที่จริงนั้นแตกต่างจากทฤษฎีที่ได้เรียนมาอย่างมาก โดยเฉพาะในชั่วโมงของการเรียนเขียนข่าวที่อยู่ในกรอบแต่เมื่อออกมาทำข่าวจริงวิธีการเขียนข่าว โดยเฉพาะการเขียนพาดหัวข่าวก็จะแตกต่างออกไป และวิธีการเขียนข่าวของแต่ละสำนักก็มีความแตกต่างกันทำให้ต้องปรับตัวเรียนรู้การเขียนข่าว และทิศทางข่าวเพื่อสามารถเขียนข่าวที่หลากหลายและถูกต้องมากยิ่งขึ้น

โดยก่อนหน้าที่จะมาฝึกงานที่ทำเนียบรัฐบาล ก็มีความคาดหวังในการฝึกงานไว้มากพอสมควร คาดหวังอยากจะให้ข่าวที่ตัวเองเขียนได้ตีพิมพ์เผยแพร่ แต่เมื่อฝึกทำข่าวจริงๆก็ได้รู้และเข้าใจในขั้นตอนของการทำงานว่า ทุกอย่างต้องฝึกฝนอีกมาก โดยต้องเขียนข่าวส่งให้นักข่าวรุ่นพี่อ่านก่อน ซึ่งหากเขียนได้ดีก็จะได้ตีพิมพ์แต่ถ้าไม่ได้ตีพิมพ์ ก็ต้องเรียนรู้เพราะทุกอย่างคือการเรียนรู้ทุกคนต้องฝึกฝนเรียนรู้ไปก่อน

น.ส.ภริพร กล่าวถึงเหตุผลที่เลือกฝึกงานโต๊ะข่าวการเมือง เพราะเห็นว่าข่าวการเมืองเป็นสิ่งที่ท้าทายและเป็นการทำงานที่ยากโดยเฉพาะการเข้ามาทำข่าวที่ทำเนียบรัฐบาลนี้สามารถให้ความรู้ในหลายๆอย่างทั้งทางด้านประสบการณ์ทำงานที่สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน รู้ทันข่าวสาร ได้รู้จักนักการเมือง อีกทั้งยังช่วยผลัดดันให้เป็นคนกระตือรือร้นในการติดตามข่าว รู้ทันสถานการณ์และทิศทางของข่าวสารต่างๆทำให้การทำงานง่ายมากขึ้น


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสำหรับคุณ

เรื่องที่คุณอาจจะสนใจ