[Live] 18.00 | เสวนาระดมสมอง “นโยบายต่างประเทศไทยในบริบทโลกใหม่”
[Live] 18.00 | เสวนาระดมสมอง “นโยบายต่างประเทศไทยในบริบทโลกใหม่”

[Live] 18.00 | เสวนาระดมสมอง “นโยบายต่างประเทศไทยในบริบทโลกใหม่”

หน้ารายการ
29 พ.ย. 65
ในบริบทโลกที่ทวีความซับซ้อนในยุคโลกาภิวัตน์ การเมืองและความมั่นคง ที่เปลี่ยนไปอย่างมาก ด้วยสถานการณ์ สงครามรัสเซีย-ยูเครน ยืดเยื้อ การแข่งขันของสองมหาอำนาจสหรัฐ-จีน บทบาทของอาเซียน และวิกฤตเมียนมา ล้วนแล้วแต่เป็นคำถามที่เป็นปัจจัยกำหนดทิศทางการต่างประเทศของไทย

เวทีเสวนาที่จัดโดย ไทยพีบีเอส และ ANN เครือข่ายสื่อมวลชนในเอเชีย เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ตั้งเป้าหมายระดมสมองเพื่อฉายภาพความท้าทายการต่างประเทศของไทย ในบริบทโลกใหม่ โดยเชิญผู้รู้จากวงการการเมืองการต่างประเทศ และวิชาการ ร่วมหารือ

“นโยบายต่างประเทศไทยในบริบทโลกใหม่”

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี
สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว อดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
รศ.ดร. ปณิธาน วัฒนายากร ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านความมั่นคง
รศ.ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช ผอ. ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ ม.หอการค้าไทย

ดำเนินรายการ: เทพชัย หย่อง ผอ.อาวุโสด้านเนื้อหาข่าว Thai PBS

[Live] 18.00 | เสวนาระดมสมอง “นโยบายต่างประเทศไทยในบริบทโลกใหม่”

29 พ.ย. 65
ในบริบทโลกที่ทวีความซับซ้อนในยุคโลกาภิวัตน์ การเมืองและความมั่นคง ที่เปลี่ยนไปอย่างมาก ด้วยสถานการณ์ สงครามรัสเซีย-ยูเครน ยืดเยื้อ การแข่งขันของสองมหาอำนาจสหรัฐ-จีน บทบาทของอาเซียน และวิกฤตเมียนมา ล้วนแล้วแต่เป็นคำถามที่เป็นปัจจัยกำหนดทิศทางการต่างประเทศของไทย

เวทีเสวนาที่จัดโดย ไทยพีบีเอส และ ANN เครือข่ายสื่อมวลชนในเอเชีย เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ตั้งเป้าหมายระดมสมองเพื่อฉายภาพความท้าทายการต่างประเทศของไทย ในบริบทโลกใหม่ โดยเชิญผู้รู้จากวงการการเมืองการต่างประเทศ และวิชาการ ร่วมหารือ

“นโยบายต่างประเทศไทยในบริบทโลกใหม่”

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี
สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว อดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
รศ.ดร. ปณิธาน วัฒนายากร ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านความมั่นคง
รศ.ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช ผอ. ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ ม.หอการค้าไทย

ดำเนินรายการ: เทพชัย หย่อง ผอ.อาวุโสด้านเนื้อหาข่าว Thai PBS